ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

 ΘΕΜΑΤΑ-ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΕΦΕ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 2024 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2024 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓ.)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2023 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2023 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓ.)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2022 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2022 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓ.)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2021 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2021 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓ.)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2020 - Γ΄ ΦΑΣΗ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Νεοελληνική Γλώσσα - Άλγεβρα - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
 2020 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2020 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓ.)
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2019 - Γ΄ ΦΑΣΗ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Νεοελληνική Γλώσσα - Άλγεβρα - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
 2019 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2019 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓENNA)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2018 - Γ΄ ΦΑΣΗ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Νεοελληνική Γλώσσα - Άλγεβρα - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
 2018 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2018 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓENNA)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2017 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2017 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓENNA)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2016 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2016 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓENNA)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2015 - Γ΄ ΦΑΣΗ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
Διαγνωστικό 1 (Νεοελληνική Γλώσσα-Μαθηματικά) Εκφων. Λύσεις
Διαγνωστικό 2 (Νεοελληνική Γλώσσα-Μαθηματικά) Εκφων. Λύσεις
 2015 - Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΗ Η ΥΛΗ)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 2015 - Α΄ ΦΑΣΗ (ΧΡΙΣΤΟΥΓENNA)
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2014
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Γεωμετρία Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2013
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2012
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2011
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2010
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2009
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2008
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2007
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Χημεία Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2006
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφων. Λύσεις
Άλγεβρα Εκφων. Λύσεις
Φυσική Εκφων. Λύσεις
Αρχαία Ελληνικά Εκφων. Λύσεις
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος