ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Γ΄ Λυκείου υπάρχουν μαθήματα Γενικής παιδείας και Προσανατολισμού. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 9 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα Προσανατολισμού 21 ώρες την εβδομάδα. Επίσης ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει και ένα μάθημα επιλογής διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα.
Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος υπάρχουν τέσσερις ομάδες προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής θα πρέπει να επιλέξει μία:
● Ανθρωπιστικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
● Θετικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές ή τεχνολογικές επιστήμες.
● Σπουδών Υγείας για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν επιστήμες υγείας.
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οικονομικές επιστήμες ή πληροφορικής.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία6
Θρησκευτικά1
Φυσική Αγωγή2
ΣΥΝΟΛΟ9
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα7
Ιστορία7
Κοινωνιολογία7
ΣΥΝΟΛΟ21
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά7
Φυσική7
Χημεία7
ΣΥΝΟΛΟ21
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
Φυσική7
Χημεία7
Βιολογία7
ΣΥΝΟΛΟ21
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά7
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)7
Οικονομία (Α.Ο.Θ.)7
ΣΥΝΟΛΟ21
* Για τα μαθήματα προσανατολισμού είναι 6 ώρες για κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λ.π.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα:
ΩΡΕΣ
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Γραμμικό Σχέδιο (1)2
Ελεύθερο Σχέδιο (1)2
Λατινικά2
(1) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις απολυτήριες εξετάσεις είναι τέσσερα: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και τα 3 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είναι τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα που δεν προβλέπονται απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα τέσσερα παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει κατά 60% από τον μέσο όρο των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης.

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο τετραμήνων 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο 18*0,6+11*0,4=15,2

Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τετραμήνων.

ΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων, εκτός της Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται έχουν τις δυνατότητες:
● Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
● Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της Γ΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2021 θα υπολογίζεται στο Γεν. Βαθμό Πρόσβασης και ο Βαθμός Απολυτηρίου του μαθητή σε ποσοστό 10%.

© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος