ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Γ΄ Λυκείου υπάρχουν μαθήματα Γενικής παιδείας και Προσανατολισμού. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 14 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα Προσανατολισμού 18 ώρες την εβδομάδα.
Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος υπάρχουν τρεις ομάδες προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής θα πρέπει να επιλέξει μία:
● Ανθρωπιστικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
● Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, τεχνολογικές επιστήμες ή επιστήμες υγείας.
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οικονομικές επιστήμες ή πληροφορικής.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία*6
Θρησκευτικά1
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)2
Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)2
Αγγλικά2
Φυσική Αγωγή3
ΣΥΝΟΛΟ14
* Για την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι 5 ώρες για το κυρίως μάθημα και 1 ώρα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λ.π.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά6
Ιστορία6
Κοινωνιολογία (για το σχολικό έτος 2020-2021)
Λατινικά (από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής)
6
ΣΥΝΟΛΟ18
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά (για τους μαθητές που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)
ή Βιολογία (για τους μαθητές που επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο)
6
Φυσική6
Χημεία6
ΣΥΝΟΛΟ18
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά6
Πληροφορική6
Οικονομία (Α.Ο.Θ.)6
ΣΥΝΟΛΟ18
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις απολυτήριες εξετάσεις είναι πέντε: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία (αν ο μαθητής είναι στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Υγείας ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) ή Μαθηματικά (αν ο μαθητής είναι στις Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και τα 3 μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είναι τα ίδια στα οποία θα εξετάζονται στη συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο και ένα στο 2ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα τέσσερα παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει κατά 60% από τον μέσο όρο των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης.

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο τετραμήνων 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο 18*0,6+11*0,4=15,2

Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τετραμήνων.

ΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων, εκτός της Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται έχουν τις δυνατότητες:
● Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
● Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος