ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Γ΄ Λυκείου υπάρχουν μαθήματα Γενικής παιδείας και Προσανατολισμού. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι 15 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα Προσανατολισμού 15 ώρες την εβδομάδα. Επίσης ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει και ένα μάθημα επιλογής διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα.
Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος υπάρχουν τρεις ομάδες προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής θα πρέπει να επιλέξει μία:
● Θετικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές ή επιστήμες υγείας.
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν οικονομικές ή επιστήμες πληροφορικής.
● Ανθρωπιστικών Σπουδών για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα2
Νεοελληνική Λογοτεχνία1
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής2
Ιστορία2
Βιολογία2
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών1
Θρησκευτικά1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή2
ΣΥΝΟΛΟ15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά5
Φυσική3
Χημεία3
Βιολογία2
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβ.)2
ΣΥΝΟΛΟ15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά5
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)3
Ιστορία3
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβ.)2
Κοινωνιολογία2
ΣΥΝΟΛΟ15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα5
Ιστορία3
Λατινικά3
Λογοτεχνία2
Κοινωνιολογία2
ΣΥΝΟΛΟ15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλογή ενός ανάμεσα στα μαθήματα:
ΩΡΕΣ
Β΄ Ξένη Γλώσσα2
Γραμμικό Σχέδιο (1)2
Ελεύθερο Σχέδιο (1)2
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών2
Ιστορία της Τέχνης2
(1) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις απολυτήριες εξετάσεις είναι τέσσερα: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία Γ.Π. και Βιολογία Γ.Π.

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα που δεν προβλέπονται απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα τέσσερα παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου.

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

ΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων, εκτός της Φυσικής Αγωγής..
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που δεν απολύονται έχουν τις δυνατότητες:
● Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
● Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της Γ΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος