ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΣΧΟΛΕΣ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Μεγάλες προοπτικές εργασίας.
   Μεσαίες προοπτικές εργασίας.
      Μικρές προοπτικές εργασίας.
1) Τμήματα ΑΕΙ
1)Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
2)Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
3
3)Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
E
4)Βιολογίας
3
5)Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
3
6)Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
4
7)Βιοτεχνολογίας
3
8)Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
3
9)Γεωγραφίας
10)Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
11)Γεωπονίας
3
12)Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
3
13)Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
3
14)Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
15)Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
3
16)Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
17)Επιστήμης / Τεχνολογίας Υλικών
18)Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
3
19)Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
3
20)Επιστήμης Υπολογιστών
4
21)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
3
4
22)Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
3
23)Επιστημών της Θάλασσας
3
24)Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
4
25)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
26)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
27)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών
28)Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
29)Θεάτρου
1
3
4
30)Κινηματογράφου
1
3
4
31)Μαθηματικών
32)Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
3
4
33)Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
34)Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
35)Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
36)Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
4
37)Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
38)Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
4
39)Μηχανικών Περιβάλλοντος
40)Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
41)Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
42)Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
43)Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
44)Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών Μηχανικών
45)Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
3
46)Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
E
1
3
4
47)Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
48)Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
49)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
3
4
50)Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
3
4
51)Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
3
4
52)Περιβάλλοντος
3
53)Πληροφορικής
4
54)Πληροφορικής & Τηλεματικής
4
55)Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
56)Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
3
57)Πολιτικών Μηχανικών
58)Στατιστικής
4
59)Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
60)Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
4
61)Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
3
4
62)Φυσικής
63)Χημείας
3
64)Χημικών Μηχανικών
65)Ψηφιακών Συστημάτων
4
2) Τμήματα TEI
1)Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2)Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
3)Γραφιστικής
E
4
4)Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
3
5)Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
6)Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
7)Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
8)Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
9)Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
E
4
10)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
11)Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
4
12)Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ
4
13)Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
1
3
4
14)Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
15)Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
4
16)Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
3
17)Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ
18)Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ
19)Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
4
20)Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ
21)Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
4
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Τμήματα ΑΕΙ
1) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχολούνται με τη μελέτη και εκτέλεση τοπογραφικών, κτηματογραφικών, χαρτογραφικών, κτλ. εργασιών, καθώς και με μελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία και συμμετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
3) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
E
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της χωροταξίας. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση του κτισμένου περιβάλλοντος, από επιστημονική και τεχνολογική άποψη καθώς και από άποψη καλλιέργειας, προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αρχών και παραδόσεων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).
4) Βιολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
5) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
7) Βιοτεχνολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
8) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).
9) Γεωγραφίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα φαινόμενα του τόπου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο μελλοντικός πτυχιούχος του τμήματος δεν περιορίζεται μόνο σε μια συμβατική θεώρηση και περιγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των μεταβολών στο φυσικό περιβάλλον. Το παλαιότερο φάσμα σπουδών έχει αντικατασταθεί από μια νέα προσέγγιση συστηματικής κατανόησης και κριτικής ανάλυσης των δυνάμεων που διαμορφώνουν τα γεωγραφικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε φορείς του δημόσιου τομέα (αναπτυξιακά προγράμματα Υπουργείων, Νομαρχιών, Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κτλ.). Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κτλ.). Σε τουριστικές σχολές και υπηρεσίες. Σε Κέντρα Ερευνών. Σε γραφεία πολεοδομικών - χωροταξικών μελετών. Σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης. Σε διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου (Μυτιλήνη), Χαροκόπειο (Αθήνα).
10) Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να αναπτύξουν την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης με στόχο την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων). Σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, το Δημόκριτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών κλπ. Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στα ΜΜΕ και σε εκδοτικούς οίκους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη τους. Ως σεισμολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.
11) Γεωπονίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
13) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
14) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του Περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα).
15) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16) Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποστολή του είναι: Η συστηματική μελέτη, κατανόηση και προστασία της επιστήμης του περιβάλλοντος. Η διαχείριση χρήσεων γης. Η αξιοποίηση φυσικών πόρων. Οι μέθοδοι σχεδιασμού και χρήσεων των φυσικών πόρων. Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση με το περιβάλλον.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης και σε άλλους κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελετητές θεμάτων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο).
17) Επιστήμης / Τεχνολογίας Υλικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών με τη μελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκμετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στους τομείς: πολυμερών υλικών, μεταλλουργίας, μηχανικής υλικών, κεραμικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. Στο τμήμα λειτουργούν πέντε τομείς: Πολυμερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραμικών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Κρήτης (Ηράκλειο).
18) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
19) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
3
Σκοπός: Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές (ΠΕ14.04) στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
20) Επιστήμης Υπολογιστών
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Τομείς: Αρχιτεκτονικής Συστημάτων. Εφαρμογών Πληροφορικής. Προγραμματισμού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).
21) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).
22) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
23) Επιστημών της Θάλασσας
3
Σκοπός: Το τμήμα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τμήματος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέματα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Αλιευτικής Διαχείρισης, θέματα Υδατοκαλλιεργιών και θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Τομείς: Θαλασσίων Διεργασιών. Θαλασσίων Πόρων. Θαλασσίων Εφαρμογών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία μελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
24) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής. Ερευνητές,  Προγραμματιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προμήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισμικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
25) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις επιστήμες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστημονική προσέγγιση προβλημάτων προηγμένων βιομηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάμηνο). Μαθηματικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά μαθηματικά, τη στατιστική και τα μαθηματικά εφαρμογών. Φυσικός εφαρμογών με ειδικές γνώσεις στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατομική και πυρηνική φυσική. 
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ.Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
26) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Σκοπός: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να υπηρετήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης με σύγχρονες μαθηματικές μεθόδους ανάλυσης στις εφαρμοσμένες επιστήμες (π.χ. στη Βιολογία, στη Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Χρηματοοικονομία, στην Οικονομία κ.ά.) καθώς και να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα ως στελέχη σε θέσεις όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από την επιστήμη των μαθηματικών, π.χ. σε Οργανισμούς Τεχνολογίας, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Χρηματοοικονομικά Γραφεία, Επενδυτικές Εταιρείες, Εταιρίες Διακίνησης Προϊόντων, Τμήματα Ανάπτυξης και Τεχνολογίας εταιριών, Εταιρείες Πληροφορικής κτλ. Καθηγητές Μαθηματικοί (ΠΕ03) στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).
27) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Κατευθύνσεις: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Στον κατασκευαστικό τομέα. Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών συστημάτων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων Μηχανικών Υπολογιστών: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
28) Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της ρομποτικής, του αυτοματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι σπουδές στο τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. αποσκοπούν στην τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζεται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δίνεται έμφαση στη χρήση των υπολογιστών, στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, στα ολοκληρωμένα συστήματα εργοστασίων, στη ρομποτική, στους αυτοματισμούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και στα διανεμημένα υπολογιστικά & πληροφοριακά συστήματα στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες. Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).
29) Θεάτρου
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στη Σχολή Καλών Τεχνών (Θεσσαλονίκη).
30) Κινηματογράφου
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
31) Μαθηματικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές τους της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η δημιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προοπτικές Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα: Μαθηματικά (Ανάλυση, Άλγεβρα, Γεωμετρία). Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική. Θεωρητικά Μαθηματικά. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Στατιστική. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Στατιστική. Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Βιοστατιστική. Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Αριθμητική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση. Μαθηματικά της αγοράς και της παραγωγής. Λογική και Θεωρία Αλγόριθμων και Υπολογισμών. Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων κτλ. Μετεωρολόγοι. Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Αιγαίου (Σάμος-Καρλόβασι)
32) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
33) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη των Υλικών με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές του εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική εξέλιξη και επαγγελματική σταδιοδρομία και να καταρτίζει επιστήμονες που θα ασχοληθούν στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών της επιστήμης των υλικών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και της έρευνας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των προηγμένων υλικών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Η έρευνα και η ραγδαία αυξανόμενη παραγωγή προηγμένων υλικών, με εφαρμογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και όλων των βιομηχανικών εφαρμογών προσφέρει σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες απασχόλησης σε: Ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
34) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορική
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλικό Η/Υ, τα συστήματα Η/Υ, τη σχεδίαση αλγορίθμων και γενικά λογισμικού, καθώς και θέματα συστημάτων πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, τράπεζες και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε βιομηχανίες Ηλεκτρονικών κατασκευών. Σε ερευνητικά κέντρα. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάτρας, Ιωαννίνων.
35) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς που θα ασχολούνται με την έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, με την εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, σε γεωτεχνικά έργα, βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των μεταλλείων της χώρας. Στη μεταλλουργική βιομηχανία. Σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σε ινστιτούτα και γραφεία μελετών και ερευνών. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
36) Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία και πρακτική εξάσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
37) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μηχανικών που θα είναι σε θέση να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων γενικά και ιδιαίτερα των ορυκτών πετρωμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, σε λατομεία, τσιμεντοβιομηχανίες, υδρογεωτεχνικές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία πετρελαίου κτλ. Στη ΔΕΗ. Επιχειρήσεις πετρελαίου. Σε ινστιτούτα και γραφεία μελετών και ερευνών. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).
38) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η μόρφωση μηχανικών ειδικών στο σχεδιασμό της δομής και της διαχείρισης της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη).
39) Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη του μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να παράγουν τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κτλ. Το τμήμα αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών που θα είναι σε θέση να κατανοούν τις επιπτώσεις της οικονομικής και παραγωγικής διαδικασίας στο φυσικό, βιολογικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να αναπτύσσουν σχετική τεχνογνωσία, μονάδες αντιρρύπανσης και καθαρές τεχνολογίες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι). Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία κλπ. Σε γραφεία μελετών. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη), Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
40) Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος).
41) Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
42) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη, για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια που ποικίλλουν από τις γραφικές και εφαρμοσμένες τέχνες, τη σχεδίαση προϊόντων, έως το βιομηχανικό σχεδιασμό.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες, όπως διαφαίνεται και στην παγκόσμια αγορά εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών όπου απαιτείται ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν από γενικά την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις μέχρι ειδικότερα τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις/Τυπογραφία ή τη Σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη Σχεδίαση Προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, για την προώθησή τους μέσω του διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σύρος).
43) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες με ισχυρή τεχνική κατάρτιση που θα ασχολούνται με την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων και να προσφέρουν γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη: εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης. Προγραμματισμό δικτύων και υποδομών: συγκοινωνιακά έργα, δίκτυα κυκλοφορίας, δίκτυα ενέργειας, λογιστική των μεταφορών. Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος. Προγραμματισμό μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομικής ανάπτυξης: διαχείριση βιομηχανικών συγκεντρώσεων, δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικά πάρκα, περιφερειακά τεχνολογικά προγράμματα, υποδομές τηλεματικής. Εφαρμογές πληροφορικής για το σχεδιασμό του χώρου: γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, CAD, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας. Τα αντικείμενα αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους πλευρών οργάνωσης και ανάπτυξης μιας περιοχής.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία και πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Σε κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών). Σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισμούς. Σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε εταιρίες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος),  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
44) Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες και αναπτύξεις στη Μηχανολογία και στη Μηχανική. Από το 1995 το τμήμα επεκτάθηκε και άρχισε να προσφέρει πρόγραμμα μαθημάτων στη Μηχανική και Αεροναυπηγική Μηχανική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το πρόγραμμα Αεροναυπηγικής είναι το μόνο αναγνωρισμένο πρόγραμμα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μηχανολόγοι σε θέσεις ανάλογες με αυτές των μηχανολόγων μηχανικών. Αεροναυπηγοί στην αεροπορική βιομηχανία. Σε ερευνητικά κέντρα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Παν. Θεσσαλίας (Βόλος), Πανεπιστήμιο Πάτρας.
45) Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Αλεξανδρούπολη).
46) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
E
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Για να εισαχθούν στο τμήμα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
47) Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα στα τμήματα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάμηνα στο τμήμα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).
48) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μηχανολόγων μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα: Υπουργείο εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα, Πολεμικό Ναυτικό, Ελληνικός Νηογνώμονας, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Σε ναυπηγιακά γραφεία (μελετητής, επιβλέπων, πραγματογνώμων, αξιώσεις - claims, εκτιμήσεις). Ως σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά θέματα. Σε Ναυτιλιακές Εταιρίες (μηχανικός πλοίου, αρχιμηχανικός, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, διεκδικήσεις - claims, εκτιμήσεις). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
49) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.   
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
50) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
51) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
52) Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστημική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
53) Πληροφορικής
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Θεσσαλίας (Λαμία), Ιόνιο (Κέρκυρα).
54) Πληροφορικής & Τηλεματικής
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στην τηλεπληροφορική. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
55) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πελοποννήσου (Τρίπολη).
56) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία).
57) Πολιτικών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα έχουν ως αποστολή να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία και συμμετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
58) Στατιστικής
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
59) Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Σκοπός: Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων και μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, να μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Στο Υπουργείο Εργασίας (Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος).
60) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του σε θέματα Στατιστικής, Οικονομίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ασφαλιστικού Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στους φοιτητές του τμήματος, ιδιαίτερα στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ειδίκευση σε θέματα: Στατιστικής. Ασφαλιστικής Επιστήμης. Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζουν τις γνώσεις τους με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα Πληροφορικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
61) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
62) Φυσικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα των φυσικών φαινομένων και των νόμων που τα διέπουν.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής - εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στην έρευνα στα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα μετά από μεταπτυχιακές σπουδές. Μετεωρολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Ραδιοηλεκτρολόγοι. Καθηγητές φυσικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
63) Χημείας
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα χημικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Στο γενικό χημείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
64) Χημικών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύσουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική εξυπηρέτηση διαφόρων χημικών εγκαταστάσεων. Ο κύριος σκοπός του τμήματος είναι να αναλύει, σχεδιάζει, αριστοποιεί και ελέγχει όλες τις αναγκαίες φυσικές και χημικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας και των συναφών μονάδων μεταποίησης υλικών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες κλπ. Μελετητές, τεχνικοί σύμβουλοι ή υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων σε βιομηχανίες. Σε τεχνικές εταιρίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πάτρας.
65) Ψηφιακών Συστημάτων
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να διαμορφώσει τεχνολογικά μορφωμένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δημιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων. Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
2) Τμήματα ΤΕΙ
1) Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Σκοπός: Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και στα Έργα του Φυσικού Περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δήμους για τη δημιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Σε γραφεία μελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δημιουργίας χλοοταπήτων, μελέτης συστημάτων άρδευσης, θερμοκηπιακών μονάδων κτλ. Σε ιδιωτικές ανθοκομικές επιχειρήσεις. Ελεύθεροι επαγγελματίες για επιμέλεια κήπων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης (Δράμα).
2) Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Σκοπός: Ο βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να επανδρώσουν σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με το βέλτιστο τρόπο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες, στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. Επίσης, υλοποιούν τα παραπάνω με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
3) Γραφιστικής
E
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση πάνω στις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και τις απαραίτητες τεχνικές και να τους εξασφαλίσει μια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείμενο, καθιστώντας τους ικανούς στους τομείς των Γραφικών Τεχνών, της Διαφήμισης - Ενημέρωσης, της διαμόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων μέχρι τον έντυπο και εκδοτικό τομέα γενικότερα.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Στο δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κλπ.). Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Στην εκπαίδευση, ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
4) Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων Δασοπονίας που θα μελετούν και θα εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε Δασαρχία, Δασικές Βιομηχανίες, Αγροτικές Τράπεζες, σε ιδιωτικά γραφεία δασικών μελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδρύματα δασικών ερευνών. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κλπ.). Σε δασικές βιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο μελετών και κατασκευών μέχρι ορισμένο όριο δαπάνης έργου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Στ. Ελλάδας (Καρπενήσι), Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Δράμα), Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
5) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν Ηλεκτρολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Ηλεκτρολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ηλεκτρολόγων. Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Σε βιομηχανίες. Τεχνικά γραφεία και εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με δικαίωμα μελέτης και εκτέλεσης έργων ορισμένης ισχύος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ομόσπονδο Αττικό ΤΕΙ στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι)
6) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Να δημιουργήσει τεχνικούς επιστήμονες ικανούς να διδάξουν Ηλεκτρονικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Ηλεκτρονικών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ηλεκτρονικών. Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, σε μηχανογραφικά κέντρα. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ομόσπονδο Αττικό ΤΕΙ στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι)
7) Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η δημιουργία τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν Μηχανολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Μηχανολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο Δημόσιο. Σε εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανολογίας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ομόσπονδο Αττικό ΤΕΙ στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι)
8) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η δημιουργία τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, με έμφαση στα δομικά έργα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Πολιτικών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπάλληλοι σε Υπουργεία, τεχνικές υπηρεσίες Δήμων - Κοινοτήτων. Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες (μελέτη - επίβλεψη ορισμένου ύψους δομικών έργων). Ως εργολάβοι δημοσίων έργων 5 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ομόσπονδο Αττικό ΤΕΙ στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι)
9) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
E
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στις απαραίτητες τέχνες και τεχνικές, με τις οποίες γίνονται ικανοί να διακοσμούν και να διαμορφώνουν γενικά τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στόχος είναι η δημιουργία αποφοίτων με χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων, στον ΕΟΤ κτλ. Σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήματα, σε βιομηχανίες κτλ. Σε εταιρίες με αντικείμενο τη διακόσμηση επαγγελματικών χώρων, εκθέσεων και κατοικιών. Στο χώρο του θεάματος (διαφήμιση, τηλεόραση κτλ.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ:  Αθηνών, Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες).
10) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τις γνώσεις, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη, την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήματα κτλ.). Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία υψηλής ποιότητας επαγγελματιών ικανών να εφαρμόσουν αποδοτικά τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στα πλαίσια της τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για συγγραφή διπλωματικής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τεχνικές εταιρίες. Βιομηχανικές μονάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες (για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιορισμένης ισχύος). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Λάρισας, Αν. Μακεδ-Θράκης (Καβάλα), Κρήτης (Ηράκλειο), Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Δ. Ελλάδας (Πάτρα), Στ. Ελλάδας (Χαλκίδα).
11) Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν με την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.
Διάρκεια φοίτησης: 7 ή 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Η/Υ) και με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κρήτης (Χανιά), Στ. Ελλάδας (Λαμία).
12) Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών για την εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας στις μονάδες κλωστηρίων, υφαντηρίων, πλεκτηρίων, βαφείων - τυποβαφείων, μονάδες εξευγενισμού, ταπητουργείων, σχοινοποιείων, καθώς και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα, στα Υπουργεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, σε ιδρύματα, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κτλ. Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμου ενδύματος. Σε επιχειρήσεις εμπορίας και καταστήματα ιματισμού. Σε εργαστήρια ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.
13) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα μελέτης του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισμού και σε δημόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα δήμων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυμνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εμπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες - μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).
14) Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παραγωγή επιστημονικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε εξειδικευμένο προσωπικό με ικανότητες χειρισμού και συντήρησης συστημάτων εκτίμησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων και λυμάτων. Στο Δημόσιο Τομέα και σε Διεθνής Οργανισμούς ως εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και στην κατασκευή μεγάλων έργων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).
15) Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην ανάλυση, σύνθεση και τον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Στη βιομηχανία και σε εταιρίες όπου υπάρχουν συστήματα αυτόματου ελέγχου. Στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Στ. Ελλάδας (Χαλκίδα).
16) Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και των οργάνων που συνεργάζονται με τους ζώντες οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
17) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών και της γεωτεχνολογίας για την καλύτερη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Στη ΔΕΗ. Στην τοπική αυτοδιοίκηση σε τομείς σχετικούς με την ειδικότητά τους. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε γεωτεχνικά και μεταλλευτικά έργα και έργα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).
18) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο του μηχανολογικού όσο και του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΠ κτλ.). Σε εταιρίες με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Σε εργοληπτικές εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων κλπ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
19) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών ικανών να συμμετέχουν στη μελέτη, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ρομπότ.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα σε βιομηχανίες προηγμένης τεχνολογίας. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.
20) Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου. Οι πτυχιούχοι του τμήματος θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και των χώρων παραγωγής και χρήσης της μουσικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Στον τομέα της τεχνολογίας μουσικών οργάνων. Στους χώρους παραγωγής και χρήσης της μουσικής. Σε studio ηχογράφησης. Σε χώρους διασκέδασης. Σε μουσικούς οίκους. Σε Μ.Μ.Ε., τηλεόραση, θέατρο κλπ.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυμνο).
21) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στον τομέα της εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και συγκεκριμένα στο μέρος εκείνο που αφορά το λογισμικό των εφαρμογών και του συστήματος Η/Υ. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει μια υψηλής στάθμης εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ  2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ  3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ
Διάρκεια φοίτησης:
7 ή 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για συγγραφή διπλωματικής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές και αναλυτές εφαρμογών, ως προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και τράπεζες όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Καβάλας, Λάρισας, Λαμίας, Σερρών, Σπάρτης, Ναυπάκτου, Καστοριάς, Άρτας.
22) Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς Αεροσκαφών ώστε να μπορούν να ασχολούνται με κατασκευή, συντήρηση, μετασκευή και επισκευή αεροσκαφών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μονάδες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών αεροδρομίων και αερολεσχών. Στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Χαλκίδας (Χαλκίδα).
23) Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να μπορούν να ασχολούνται με όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με την έρευνα, την παραγωγή και την επεξεργασία του πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ., καθώς και με κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία που εντάσσεται στην ευρύτερη χημική βιομηχανία και την εκμετάλλευση φυσικών ενεργειακών πόρων.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιομηχανίας και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΗ, ΔΕΠ κτλ.). Σε εταιρίες παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πετρελαίου και των λοιπών υδρογονανθράκων. Σε βιομηχανίες πετροχημικών, στις μονάδες κατεργασίας πλαστικών ελαστικών υλών κ.λπ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
24) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προάγουν την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίησή του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική. Επίσης προσφέρει στους σπουδαστές του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται με τη μελέτη, την επίβλεψη και κυρίως την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ορισμένης έκτασης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Σε έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, κατασκευής λιμανιών κ.α. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες, οργανισμούς και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες (καθορισμός ορίων ιδιοκτησιών, τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Κ. Μακεδονίας (Σέρρες).
25) Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην εφαρμογή της Επιστήμης της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής σε τομείς που σχετίζονται κύρια με την ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, των Υδάτινων Πόρων και του Αγροτικού Περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές - κατασκευαστές - συντηρητές τεχνολογικών συστημάτων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ως εξειδικευμένοι τεχνολόγοι μηχανικοί σε οργανισμούς - επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη νομαρχιακή και τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε περιβαλλοντικούς φορείς, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά).
26) Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν Τεχνολόγους Μηχανικούς ικανούς να εφαρμόζουν τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας σε μελέτες εγκατάστασης, επίβλεψης και καθαρισμού των αναγκαίων τύπων μηχανημάτων μίας παραγωγικής μονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνικό συγκρότημα, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού κτλ.).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τεχνικές εταιρίες. Βιομηχανικές μονάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες (για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιορισμένης ισχύος). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου (5 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους έχουν δικαίωμα να γίνουν εργολάβοι δημοσίων έργων).
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Λάρισας, Κρήτης (Ηράκλειο), Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Σερρών, Χαλκίδας, Πάτρας, Καβάλας.
27) Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει τους αποφοίτους, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσουν ή επισκευάσουν το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των οχημάτων. Έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα των οχημάτων δρόμου και ανωμάλου εδάφους.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών & Συγκοινωνιών και Περιβάλλοντος και σε άλλους φορείς του δημοσίου που διαθέτουν οχήματα. Σε εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο τη συναρμολόγηση, επισκευή και εμπορία οχημάτων. Σε ασφαλιστικές και σε εταιρίες οδικής βοήθειας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
28) Ναυπηγικών Μηχανικών ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ώστε να μπορούν να ασχολούνται με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή πλοίων ενός ορισμένου μήκους, καθώς και με την επισκευή, μετασκευή και συντήρηση οποιουδήποτε σκάφους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Λιμενικό Σώμα. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και γραφεία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
29) Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
3
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα: Επεξεργασίας των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παραγώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αναλύσεως των παραπάνω προϊόντων. Οργάνωσης και διαχείρισης οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για συγγραφή διπλωματικής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Σε οινολογικά εργαστήρια. Σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Δράμα).
30) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση που θα τους κάνει ικανούς να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατασκευή, μελέτη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση δομικών έργων ορισμένης δαπάνης.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας)
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου (5 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους).
Κατευθύνσεις:
1. Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, στα ΤΕΙ:
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας (Λάρισα), Κ. Μακεδονίας (Σέρρες)
2. Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ, στα ΤΕΙ:
Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (Τρίκαλα). Κ. Μακεδονίας (Σέρρες)
3. Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ, στα ΤΕΙ:
Πάτρας, Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
31) Προσχολικής Αγωγής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωματικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθμούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκομεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές ομάδες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)
32) Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών ειδικευμένων στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας που καλύπτουν όλες τις μορφές που πήρε η τεχνική και η τεχνολογία από την προϊστορία μέχρι τα νεότερα χρόνια. Αντικείμενο συντήρησης αποτελούν: Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, γυαλί, πέτρα, μέταλλο, οργανικά υλικά και ψηφιδωτά). Όλα τα εικαστικά έργα τέχνης σε ξύλο, μουσαμά, χαρτί, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα και βιβλία.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σε μουσεία και πινακοθήκες. Σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης. Σε αρχαιολογικούς χώρους. Σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
33) Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ
E
1
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις , ώστε ως επιστήμονες να είναι ικανοί τόσο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν την πολιτισμική μας κληρονομιά, όσο και να αποκαθιστούν έργα τέχνης και αρχαιότητες. Το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία κέντρου έρευνας και προβληματισμού στα μεγάλα ζητήματα της προστασίας και ανάδειξης των πολιτισμικών παρακαταθηκών του παρελθόντος και στην ενεργό παρουσία του στο παγκοσμιοποιημένο πλέον πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπάλληλοι σε επιλεγμένους δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίου (Ζάκυνθος).
34) Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το marketing, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως τεχνολόγοι ενδυμάτων σε δικές τους επιχειρήσεις. Ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας (Κιλκίς).
35) Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εμπορίας επίπλων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα).
36) Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε μονάδες εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικούς σταθμούς αλιευμάτων. Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (Μεσολόγγι).
37) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
E
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλους τους κλάδους της τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών (φωτοαναπαραγωγή, στοιχειοθεσία, τεχνολογία εκτυπώσεων, βιβλιοδεσία κτλ.).
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε κρατικά τυπογραφεία, στον ΕΟΤ και σε άλλους οργανισμούς, όπου υπάρχουν υπηρεσίες εκδόσεων. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Σε εργαστήρια εκτυπώσεων και σε τυπογραφεία. Σε ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
38) Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη των μουσικών οργάνων με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Η κατάρτιση είναι τόσο πρακτική (κατασκευή - συντήρηση οργάνων, χόρδισμα - συντήρηση πιάνων, ηχοληψία και ηχογράφηση μουσικών συνόλων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, χρήση ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως εκπαιδευτικοί σε ιδρύματα μουσικά (μουσικά γυμνάσια, λύκεια, ωδεία κλπ.) και σε οποιονδήποτε φορέα που οργανώνει σεμιναριακούς κύκλους μαθημάτων στους ανάλογους τομείς. Σε εταιρίες κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων. Σε εταιρίες πώλησης μουσικών οργάνων. Σε εταιρίες και οργανισμούς παραγωγής εκδηλώσεων (μουσικών & άλλων). Σε μεγάλους φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (Μέγαρο Αθηνών, Λυρική σκηνή κ.α.) ως τεχνικοί συντηρητές. Ελεύθεροι επαγγελματίες (συντηρητές - κατασκευαστές οργάνων, χορδιστές -συντηρητές πιάνων).
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι).
39) Τεχνολογίας Τροφίμων
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και μηχανικής τροφίμων, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, μελέτης και σχεδιασμού βιοτεχνιών και βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Στο Χημείο του κράτους. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων. Σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων. Στην εμπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, στην εμπορία εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου (Καλαμάτα), Θεσσαλίας (Καρδίτσα) και Ιονίου (Αργοστόλι)
40) Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία τεχνικών στελεχών στους τομείς και του περιβάλλοντος με αντικείμενα: Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κτλ. Τις μονάδες αντιρρύπανσης και τις καθαρές τεχνολογίες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι). Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία κλπ. Σε γραφεία μελετών. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο). Σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίου (Ζάκυνθος).
41) Τεχνολόγων Γεωπόνων
3
Κατευθύνσεις:
1. Φυτικής παραγωγής
, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαμάτας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα), Κρήτης (Ηράκλειο)
2. Ζωικής παραγωγής
, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα)
3. Αγροτικής Οικονομίας, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα)
4. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στο ΤΕΙ: Ηπείρου (Άρτα)
5. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, στα ΤΕΙ: Καλαμάτας, Κρήτης (Ηράκλειο)
6. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων, στο ΤΕΙ: Λάρισας
7. Ποιοτικού ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, στο ΤΕΙ: Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
8. Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων, στο ΤΕΙ: Κρήτης (Ηράκλειο)
Σκοπός:
Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι ανάλογα και με την κατεύθυνση η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται:
1) με την αντιμετώπιση και την επίλυση γεωργικών προβλημάτων που αναφέρονται στη φυτική παραγωγή (αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας φυτικών προϊόντων, σωστή λίπανση, διάγνωση και καταπολέμηση ασθενειών, επιλογή γεωργικών μηχανημάτων, επιλογή κτιρίων για φύλαξη φυτικών προϊόντων κτλ.)
2) με καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισμό και στη λειτουργία θερμοκηπίων, σε συστήματα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
3) με θέματα που αναφέρονται στην παραγωγή και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας (αύξηση ζωικής παραγωγής, τρόποι διατροφής, θρεπτική ικανότητα των ζωοτροφών, επιλογή ζώων, εμβολιασμοί, φαρμακευτική περίθαλψη, διάγνωση βασικών ασθενειών και παρασίτων, τρόποι σφαγής και διάθεσης κρεάτων κτλ.)
4) στην εφαρμογή των βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στους τομείς της επιχειρηματικής ανθοκομίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε σταθμούς γεωργικής έρευνας. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Σε θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
42) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
1
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιομηχανική, επιστημονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήμιση, στη φωτοειδησεογραφία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της μόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή. Η στρατιωτική εξέλιξη των Ευελπίδων ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός (3 έτη), Υπολοχαγός (4 έτη), Λοχαγός (5 έτη), Ταγματάρχης (4 έτη), Αντισυνταγματάρχης (5 έτη), Συνταγματάρχης (3 έτη), Ταξίαρχος (2 έτη), Υποστράτηγος (2 έτη), Αντιστράτηγος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Το τμήμα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.
2) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Το τμήμα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.
3) Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως ελεγκτές αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες.
Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
4) Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπτάμενους, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι Ίκαροι του τμήματος, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το τμήμα λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Οι Ίκαροι του τμήματος που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Όσοι αξιωματικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπτάμενου μπορούν να αποστρατευτούν όταν συμπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπτάμενων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία.
Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
5) Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια (κατά τα τελευταίο έτος οι Ίκαροι εκπονούν Διπλωματική εργασία).
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Εξειδικεύσεις: (Οι ειδικεύσεις των μηχανικών δίνονται αμέσως μετά το πέρας του 1ου έτους). Μηχανικών Αεροσκαφών. Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (Τ-Η). Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες.
Το τμήμα λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
6) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)
Στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις: Τεχνολογικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη στην Πολεμική Αεροπορία.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Τα τμήματα λειτουργούν σαν ανεξάρτητες μονάδες στο αεροδρόμιο του ΣΕΔΕΣ (Θεσσαλονίκη).
7) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή των μαθητών του, ώστε να καταστούν μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Ναυτικό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το Τμήμα λειτουργεί στον Σκαραμαγκά.
8) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα λειτουργεί στα Τρίκαλα.
9) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 στο Διοικητικό Τμήμα της Σχολής εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαχθέντων.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Το τμήμα λειτουργεί στα Τρίκαλα.
10) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα να επανδρώσουν το σώμα των μονίμων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σημαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος (3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εμπορικού Ναυτικού.
Το τμήμα λειτουργεί στον Πειραιά.
11) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.
Το τμήμα λειτουργεί στον Πειραιά.
12) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
1
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Το τμήμα λειτουργεί στην Αθήνα.
13) Αστυφυλάκων
1
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 5 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτό των ΤΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη και Κρήτη.
14) Σχολές Πυροσβεστικής (ΣΠΑ)
1
4
Τμήματα: Σχολή Πυροσβεστών και Σχολή Ανθυποπυραγών.
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κ. Κηφισιά.
15) Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
16) Σχολή Πλοιάρχων
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
17) Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να προβάλλουν και να αξιοποιούν τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α' μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, Θεσσαλονίκης.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος