ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Τμήματα Πανεπιστημίων
1)Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών / Μηχανικών Γεωπληροφορικής
2)Αγροτικής Ανάπτυξης
3
3)Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
3
4
4)Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας
3
5)Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
3
4
6)Αειφορικής Γεωργίας
3
7)Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
8)Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών
3
9)Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
3
10)Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
E
11)Βιολογίας
3
12)Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
3
13)Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
4
14)Βιοτεχνολογίας
3
15)Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
3
16)Γεωγραφίας
4
17)Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
18)Γεωπονίας
3
19)Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
3
20)Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας
E
4
21)Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
3
4
22)Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
4
23)Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / Διαχείρισης
3
24)Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης
4
25)Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
4
26)Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών
4
27)Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
3
28)Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
3
29)Επιστήμης / Τεχνολογίας Υλικών
30)Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
3
31)Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
3
32)Επιστήμης Υπολογιστών
4
33)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
3
4
34)Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής / Γεωπονίας, Φυτ. Παραγ. & Αγροτικού Περιβάλλοντος
3
35)Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
3
36)Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
1
3
4
37)Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
E
4
38)Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
39)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών
40)Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών
41)Ηλεκτρονικών Μηχανικών
4
42)Θεάτρου
1
3
4
43)Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
3
4
44)Κινηματογράφου
1
3
4
45)Μαθηματικών
46)Μηχανικών Βιοϊατρικής
3
47)Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
4
48)Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
49)Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
50)Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
51)Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
4
52)Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
53)Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
4
54)Μηχανικών Περιβάλλοντος
55)Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
56)Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4
57)Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
4
58)Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
4
59)Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
4
60)Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
61)Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
62)Μηχανολόγων Μηχανικών /& Αεροναυπηγών Μηχανικών
63)Μηχανολόγων Μηχανικών
64)Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
3
65)Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
66)Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
4
67)Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
68)Ναυπηγών Μηχανικών
69)Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
70)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
3
4
71)Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
3
4
72)Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
3
4
73)Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
1
3
4
74)Περιβάλλοντος
3
4
75)Πληροφοριακά Συστήματα
4
76)Πληροφορικής
4
77)Πληροφορικής & Τηλεματικής
4
78)Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
79)Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
3
4
80)Πολιτικών Μηχανικών
81)Στατιστικής
4
82)Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστ. / Αναλογιστικών-Χρηματοοικ. Μαθημ.
4
83)Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
E
84)Συστημάτων Ενέργειας
85)Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
4
86)Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
3
4
87)Φυσικής
88)Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
1
4
89)Χημείας
3
90)Χημικών Μηχανικών
91)Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
4
92)Ψηφιακών Συστημάτων
4
93)Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
1
3
4
94)Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
3
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
Τμήματα Πανεπιστημίων
1) Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών / Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχολούνται με τη μελέτη και εκτέλεση τοπογραφικών, κτηματογραφικών, χαρτογραφικών, κτλ. εργασιών, καθώς και με μελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία και συμμετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2) Αγροτικής Ανάπτυξης
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Κατευθύνσεις: 1. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 2. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας στην αγροτική τράπεζα, στο υπουργείο παιδείας (Καθηγητές ΠΕ14.04), σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών), σε Διεθνείς Οργανισμούς (ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές οργανισμών). Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.
3) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
3
4
Σκοπός: Η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η μελέτη, έρευνα και εφαρμογές που αφορούν στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας που ξεκινάει από την αγροτική παραγωγή και φθάνει στην κατανάλωση. Τέλος η δημιουργία επιστημόνων που θα κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας, σε συνδυασμό με τα επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως γεωπόνοι στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα, σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
4) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας
3
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα: Επεξεργασίας των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παραγώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αναλύσεως των παραπάνω προϊόντων. Οργάνωσης και διαχείρισης οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Σε οινολογικά εργαστήρια. Σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Δράμα.
5) Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
3
4
Σκοπός: Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.33).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών, σε παιδικούς σταθμούς, σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία παίδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
6) Αειφορικής Γεωργίας
3
Σκοπός: Η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.
7) Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς Αεροσκαφών ώστε να μπορούν να ασχολούνται με κατασκευή, συντήρηση, μετασκευή και επισκευή αεροσκαφών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μονάδες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών αεροδρομίων και αερολεσχών. Στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΕΚΠΑ με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
8) Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε μονάδες εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικούς σταθμούς αλιευμάτων. Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι.
9) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
10) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
E
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της χωροταξίας. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση του κτισμένου περιβάλλοντος, από επιστημονική και τεχνολογική άποψη καθώς και από άποψη καλλιέργειας, προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αρχών και παραδόσεων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Πανεπ. Πατρών, Πανεπ. Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Πανεπ. Ιωαννίνων, Πανεπ. Θράκης με έδρα την Ξάνθη, Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά.
11) Βιολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
12) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
13) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
14) Βιοτεχνολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
15) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
16) Γεωγραφίας
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα φαινόμενα του τόπου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε φορείς του δημόσιου τομέα (αναπτυξιακά προγράμματα Υπουργείων, Νομαρχιών, Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κτλ.). Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κτλ.). Σε τουριστικές σχολές και υπηρεσίες. Σε Κέντρα Ερευνών. Σε γραφεία πολεοδομικών - χωροταξικών μελετών. Σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης. Σε διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Χαροκοπείου με έδρα την Αθήνα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
17) Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να αναπτύξουν την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης με στόχο την κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση (μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων). Σε κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, το Δημόκριτο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών κατασκευών κλπ. Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στα ΜΜΕ και σε εκδοτικούς οίκους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη τους. Ως σεισμολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών.
18) Γεωπονίας
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Πατρών με έδρα την Αμαλιάδα, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με έδρα το Ηράκλειο, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
19) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
20) Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας
E
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση πάνω στις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και τις απαραίτητες τεχνικές και να τους εξασφαλίσει μια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείμενο, καθιστώντας τους ικανούς στους τομείς των Γραφικών Τεχνών, της Διαφήμισης - Ενημέρωσης, της διαμόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων μέχρι τον έντυπο και εκδοτικό τομέα γενικότερα.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Στο δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κλπ.). Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Στην εκπαίδευση, ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
21) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου.
Kατευθύνσεις σπουδών: Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων, από το 7ο εξάμηνο και μετά.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εμπορίας επίπλων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
22) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του Περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ)
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.
23) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / Διαχείρισης
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Αθηνών με έδρα το Καρπενήσι, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Δράμα.
24) Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το marketing, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως τεχνολόγοι ενδυμάτων σε δικές τους επιχειρήσεις. Ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα το Κιλκίς.
25) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
4
Σκοπός: Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) αντιμετωπίζει την ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να πετύχει την ικανοποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με το μικρότερο κόστος παραγωγής και να εφοδιάζει την αγορά με κατάλληλα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές, στον ακριβή και μικρότερο δυνατό χρόνο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές και μεταφορικές (εθνικών και διεθνών μεταφορών). Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και μελετητές σε θέματα εισαγωγών - εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Κατερίνη.
26) Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών
4
Σκοπός: Σκοπός της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών στην επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στις θεματικές περιοχές της θεωρίας υπολογιστών, αρχιτεκτονικής συστημάτων, εφαρμογών πληροφορικής και προγραμματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές σε παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου είναι απαραίτητη η γνώση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
27) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Γεωπονικό (Αθήνα), Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
28) Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και μηχανικής τροφίμων, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, μελέτης και σχεδιασμού βιοτεχνιών και βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Αιγάλεω, Αργοστόλι) ή 10 εξάμηνα (Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Αγρίνιο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Στο Χημείο του κράτους. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων. Σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων. Στην εμπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, στην εμπορία εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Ιόνιο με έδρα το Αργοστόλι, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.
29) Επιστήμης / Τεχνολογίας Υλικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη των Υλικών με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών, ιδίως στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιο-υλικών και των μίκρο και νάνο-φασικών υλικών αλλά και σε παραδοσιακούς τομείς της επιστήμης των υλικών όπως πολυμερή υλικά, μεταλλουργία, μηχανική υλικών, κεραμικά, ηλεκτρικά και άλλα υλικά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. (Διπλωματική Εργασία στο 8ο εξάμηνο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ως εργαστηριακοί επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης, Ως εκπαιδευτικοί στη Μέση Εκπαίδευση (εντασσόμενοι στον Κλάδο ΠΕ04).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
30) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει στελέχη ικανά πάνω σε θέματα σύσταση7, απ7θήκευσης, διανομής, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, επίδρασης της επεξεργασίας των τροφίμων στα θρεπτικά τους συστατικά, σχέσης τροφίμων με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, διατροφής και διαιτητικής του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές και κλινικές συνθήκες, καθώς και κάτω από ειδικές συνθήκες ή καταστάσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Λήμνος) ή 10 εξάμηνα (Καρδίτσα).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανίες παιδικών τροφών και διαιτητικών σκευασμάτων. Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων. Υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, λαϊκή επιμόρφωση, κοινωνική πρόνοια, αθλητικούς ομίλους κτλ. Νοσοκομεία και κλινικές. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι διατροφής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο, Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
31) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
3
Σκοπός: Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, σε οργανισμούς του δημοσίου, σε ερευνητικά κέντρα, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή, σ ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, σε θερμοκήπια και αγροκτήματα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών.
32) Επιστήμης Υπολογιστών
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών στην επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στις θεματικές περιοχές της θεωρίας υπολογιστών, αρχιτεκτονικής συστημάτων, εφαρμογών πληροφορικής και προγραμματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή, στη βιομηχανία, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
33) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης (στις Σέρρες), Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα.
34) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής / Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική βελτίωσή της ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάστασή της και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας, σε ερευνητικά κέντρα και σε ιδιωτικούς φορείς, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης, σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Γεωπονικό Αθηνών, Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
35) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
3
Σκοπός: Είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους, σε οινολογικά εργαστήρια, σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών, ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
36) Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
1
3
4
Σκοπός: Αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τομείς κοινωνικής Πρόνοιας, τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδικής Προστασίας, Υγείας - Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αναπηρίας, Απεξάρτησης, Επιμελητών Ανηλίκων, Φυλακών, Μεταναστών, Προσφύγων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα την Πάτρα.
37) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ε
4
Σκοπός: Είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού Χώρου οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο θεωρητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, με αναφορά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς χώρου (σχεδιασμός χώρου και αντικειμένου) ως έκφραση της ενότητας επιστήμης και τέχνης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων, στον ΕΟΤ κτλ., σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήματα, σε βιομηχανίες κτλ., σε εταιρίες με αντικείμενο τη διακόσμηση επαγγελματικών χώρων, εκθέσεων και κατοικιών, στο χώρο του θεάματος (διαφήμιση, τηλεόραση κτλ), Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.01) Τεχνολόγων Διακοσμητικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
38) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστημονικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις επιστήμες των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής καθώς και η εκπαίδευση επιστημόνων στους τομείς αυτούς.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα ως στελέχη σε θέσεις όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τις επιστήμες των μαθηματικών ή της φυσικής, σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ, Καθηγητές Μαθηματικοί (ΠΕ03) ή Φυσικοί (ΠΕ04.01) στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσής τους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
39) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών / Τεχνολογίας Υπολογιστών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Πελοποννήσου) ή 10 εξάμηνα (Για όλα τα άλλα τμήματα).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών, στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους), στον κατασκευαστικό τομέα, στη βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών συστημάτων, Καθηγητές, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΠΕ12.05) & Πληροφορικής (ΠΕ19) στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια), εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Πατρών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Θράκης με έδρα την Ξάνθη, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Πολυτεχνείο Κρήτης με έδρα τα Χανιά.
40) Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών
Σκοπός: Είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Η/Υ) και με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Πελλοπονήσου με έδρα την Πάτρα, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με έδρα το Ηράκλειο.
41) Ηλεκτρονικών Μηχανικών
4
Σκοπός: Η εκπαίσευση των σπουδαστών ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν με την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Η/Υ) και με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με έδρα τα Χανιά.
42) Θεάτρου
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
43) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. (Υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. και παρακολούθηση δύο εργαστηρίων "Συγγραφικής" και "Πληροφορικής").
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
44) Κινηματογράφου
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
45) Μαθηματικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η ανάπτυξη στους φοιτητές τους της μαθηματικής σκέψης και παράλληλα η δημιουργία της δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας θεωρητικών μοντέλων για την ερμηνεία πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων κτλ. Μετεωρολόγοι. Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία, Ιωαννίνων, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Αιγαίου με έδρα τη Σάμο.
46) Μηχανικών Βιοϊατρικής
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και των οργάνων που συνεργάζονται με τους ζώντες οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
47) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
4
Σκοπός: Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Κατευθύνσεις: (Από 5o Εξάμηνο) 1. Τεχνολογίες Αυτοματισμού, 2. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, 3. Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα, στη βιομηχανία και σε εταιρίες όπου υπάρχουν συστήματα αυτόματου ελέγχου, στις τηλεπικοινωνίες, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ20) Τεχνολόγων Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
48) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. (Υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία στο 10ο εξάμηνο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, πιστοποίηση και εμπορία υλικών, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια, ως ερευνητές σε ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα έρευνας επιχειρήσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Ιωαννίνων.
49) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλικό Η/Υ, τα συστήματα Η/Υ, τη σχεδίαση αλγορίθμων και γενικά λογισμικού, καθώς και θέματα συστημάτων πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, τράπεζες και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε βιομηχανίες Ηλεκτρονικών κατασκευών, σε ερευνητικά κέντρα, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πατρών, Ιωαννίνων.
50) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς που θα ασχολούνται με την έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, με την εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, σε γεωτεχνικά έργα, βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες κτλ.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των μεταλλείων της χώρας, στη μεταλλουργική βιομηχανία, σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, σε ινστιτούτα και γραφεία μελετών και ερευνών, εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου, Καθηγητές (ΠΕ12.08)
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
51) Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι. Επίσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων, σε ερευνητικά κέντρα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπ. Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
52) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μηχανικών που θα είναι σε θέση να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων γενικά και ιδιαίτερα των ορυκτών πετρωμάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, σε λατομεία, τσιμεντοβιομηχανίες, υδρογεωτεχνικές επιχειρήσεις, τη βιομηχανία πετρελαίου κτλ. Στη ΔΕΗ. Επιχειρήσεις πετρελαίου. Σε ινστιτούτα και γραφεία μελετών και ερευνών. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Παν. Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
53) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η μόρφωση μηχανικών ειδικών στο σχεδιασμό της δομής και της διαχείρισης της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Παν. Θράκης με έδρα την Ξάνθη, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
54) Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη του μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να παράγουν τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κτλ. Το τμήμα αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών που θα είναι σε θέση να κατανοούν τις επιπτώσεις της οικονομικής και παραγωγικής διαδικασίας στο φυσικό, βιολογικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να αναπτύσσουν σχετική τεχνογνωσία, μονάδες αντιρρύπανσης και καθαρές τεχνολογίες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Παν. Πατρών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Παν. Θράκης) ή 8 εξάμηνα (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι). Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία κλπ. Σε γραφεία μελετών. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Παν. Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Παν. Θράκης με έδρα την Ξάνθη, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
55) Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διοίκηση, την αξιολόγηση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλε-εργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Σάμο.
56) Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4
Σκοπός: Το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων αυτών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Υπολογιστών και των Δικτύων, με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο χώρο της πληροφορικής, των πολυμέσων, των πληροφοριακών συστημάτων, της τεχνολογίας υπολογιστών, των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
57) Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στον τομέα της εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και συγκεκριμένα στο μέρος εκείνο που αφορά το λογισμικό των εφαρμογών και του συστήματος Η/Υ. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει μια υψηλής στάθμης εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές και αναλυτές εφαρμογών, ως προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και τράπεζες όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
58) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
4
Σκοπός: Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών και της σύγκλισης των αντικειμένων αυτών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
59) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη, για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια που ποικίλλουν από τις γραφικές και εφαρμοσμένες τέχνες, τη σχεδίαση προϊόντων, έως το βιομηχανικό σχεδιασμό.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες, όπως διαφαίνεται και στην παγκόσμια αγορά εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών όπου απαιτείται ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν από γενικά την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις μέχρι ειδικότερα τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις/ Τυπογραφία ή τη Σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη Σχεδίαση Προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, για την προώθησή τους μέσω του διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
60) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
Σκοπός: Τα τμήματα έχουν ως αποστολή να προάγουν την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Τοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Δυτικής Αττικής) ή 8 εξάμηνα (Διεθνές Ελλάδας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ιδιωτικών τεχνικών εταιριών και γραφείων μελετών ή δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών σε: χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες, συγκοινωνιακές μελέτες, υδραυλικές μελέτες, μελέτες τοπογραφίας, έργα οδοποιίας, σιδηροδρομικών γραμμών, κατασκευής λιμανιών κ.ά., συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ20) Τεχνολόγων Πληροφορικής, εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Σέρρες.
61) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & (Περιφερειακής) Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες με ισχυρή τεχνική κατάρτιση που θα ασχολούνται με την επίλυση συγκεκριμένων χωρικών προβλημάτων και να προσφέρουν γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη, Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη, Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμό, Εφαρμογές πληροφορικής για το σχεδιασμό του χώρου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται διπλωματική εργασία και πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες: Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών, μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
62) Μηχανολόγων Μηχανικών /& Αεροναυπηγών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχολούνται με τη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές, βιομηχανίες, κλπ. Ειδικά για το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες και αναπτύξεις στη Μηχανολογία και στη Μηχανική.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Παν. Πατρών (Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών), Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Παν. Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
63) Μηχανολόγων Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, συνδυάζοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τεχνικές εταιρίες, σε Βιομηχανικές μονάδες, στη Ναυτιλία, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με έδρα το Αιγάλεω, Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, Μεσογειακού (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με έδρα το Ηράκλειο, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τις Σέρρες.
64) Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
65) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
Η εισαγωγή στα τμήματα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω κοινών ΕΙΔΙΚΩΝ εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και στα εξής μουσικά μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι μαθητές δεν εξετάζονται πανελλαδικά στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου τους.
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Ιόνιου με έδρα την Κέρκυρα.
66) Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
4
Σκοπός: Η μελέτη και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με έδρα το Ρέθυμνο.
67) Μουσικών Σπουδών
E
1
3
4
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης ΑΠΘ.
68) Ναυπηγών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ώστε να μπορούν να ασχολούνται με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή πλοίων ενός ορισμένου μήκους, καθώς και με την επισκευή, μετασκευή και συντήρηση οποιουδήποτε σκάφους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν, διεθνώς, σε Ναυπηγεία, Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Νηογνώμονες καθώς και στο Δημόσιο ως μελετητές, επιβλέποντες κατασκευών ή επισκευών, πραγματογνώμονες σε αξιώσεις (claims) και εκτιμήσεις, υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, σε τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.ά.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
69) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση μηχανολόγων μηχανικών που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρμογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονομία.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται διπλωματική εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα: Υπουργείο εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμενικό Σώμα, Πολεμικό Ναυτικό, Ελληνικός Νηογνώμονας, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Σε ναυπηγιακά γραφεία (μελετητής, επιβλέπων, πραγματογνώμων, αξιώσεις - claims, εκτιμήσεις). Ως σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά θέματα. Σε Ναυτιλιακές Εταιρίες (μηχανικός πλοίου, αρχιμηχανικός, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, διεκδικήσεις - claims, εκτιμήσεις). Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).
70) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
71) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
72) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
73) Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
1
3
4
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες). Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.
74) Περιβάλλοντος
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστημική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Ιόνιο με έδρα τη Ζάκυνθο.
75) Πληροφοριακά Συστήματα
4
Σκοπός: Στόχος είναι η παροχή εφοδίων που θα επιτρέπουν στους αποφοίτους να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου είναι απαραίτητη η γνώση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
76) Πληροφορικής
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικού Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Καβάλα, Ιονίου με έδρα την Κέρκυρα.
77) Πληροφορικής & Τηλεματικής
4
Σκοπός: Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες. Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στη διοίκηση, στην υγεία, στις μεταφορές κλπ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες και φορείς του δημοσίου, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
78) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών και της επιστήμης των συστημάτων επικοινωνιών. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στους τομείς της ανάπτυξης και θεμελίωσης των μεθόδων της πληροφορικής, των συστημάτων επικοινωνίας, των δικτύων τηλεπληροφορικής, την ανάλυση - σύνθεση και τις εφαρμογές των συστημάτων Η/Υ και λογισμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σε ερευνητικά κέντρα, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία.
79) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία.
80) Πολιτικών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα έχουν ως αποστολή να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται διπλωματική εργασία και συμμετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών. Στο δημόσιο τομέα (υπουργεία, νομαρχίες και δήμους). Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με έδρα το Αιγάλεω, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης με έδρα την Ξάνθη, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τις Σέρρες.
81) Στατιστικής
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Παν. Αθηνών.
82) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστ. / Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικ. Μαθημ.
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και σε θέματα Οικονομίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ασφαλιστικού Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων και μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, να μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών. Καθηγητές Οικονομολόγοι (ΠΕ09) στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πειραιά, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, Παν. Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο.
83) Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών ειδικευμένων στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας που καλύπτουν όλες τις μορφές που πήρε η τεχνική και η τεχνολογία από την προϊστορία μέχρι τα νεότερα χρόνια. Αντικείμενο συντήρησης αποτελούν: Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα (κεραμικά, γυαλί, πέτρα, μέταλλο, οργανικά υλικά και ψηφιδωτά). Όλα τα εικαστικά έργα τέχνης σε ξύλο, μουσαμά, χαρτί, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα και βιβλία.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σε μουσεία και πινακοθήκες. Σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης. Σε αρχαιολογικούς χώρους. Σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
84) Συστημάτων Ενέργειας
Σκοπός: Η παροχή στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των Συστημάτων Ενέργειας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ευθυγραμμίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, πλαισιωμένα από μια σειρά μαθημάτων που δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο ώστε να υπάρχει η μαθηματική και η φυσική κατανόηση των φαινομένων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συσχετίζεται διοικητικά με την κατάργηση των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχ. ΤΕ (Λάρισα), Μηχανολόγων Μηχ. ΤΕ (Λάρισα), Πολιτικών Μηχ. ΤΕ (Τρίκαλα) και Πολιτικών Μηχ. ΤΕ (Λάρισα).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας αναμένεται να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σχετικών με τα συστήματα ενέργειας, από την ανάλυση απαιτήσεων και την εκπόνηση μελετών έως το σχεδιασμό υποδομών και τη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
85) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
4
Σκοπός: Το αντικείμενο του τμήματος αναφέρεται στη μελέτη, έρευνα και την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τη μάθηση και διδασκαλία σύγχρονων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι θα μπορούν να εργαστούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
86) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
87) Φυσικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα των φυσικών φαινομένων και των νόμων που τα διέπουν.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής - εμπορίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Στην έρευνα στα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα μετά από μεταπτυχιακές σπουδές. Μετεωρολόγοι (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Καθηγητές πληροφορικής (μεταπτυχιακή ειδίκευση). Ραδιοηλεκτρολόγοι. Καθηγητές φυσικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα την Καβάλα, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
88) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
1
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιομηχανική, επιστημονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήμιση, στη φωτοειδησεογραφία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της μόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
89) Χημείας
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα χημικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Στο γενικό χημείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Καβάλα, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
90) Χημικών Μηχανικών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύσουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική εξυπηρέτηση διαφόρων χημικών εγκαταστάσεων. Ο κύριος σκοπός του τμήματος είναι να αναλύει, σχεδιάζει, αριστοποιεί και ελέγχει όλες τις αναγκαίες φυσικές και χημικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας και των συναφών μονάδων μεταποίησης υλικών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα, σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες κλπ. Μελετητές, τεχνικοί σύμβουλοι ή υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων χημικών προϊόντων σε βιομηχανίες. Σε τεχνικές εταιρίες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αθήνα), Θεσσαλονίκης, Πατρών, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
91) Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών, στη Διεθνή Τραπεζιτική και Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι επενδύσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
92) Ψηφιακών Συστημάτων
4
Σκοπός: Το τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τη μάθηση και διδασκαλία σύγχρονων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές, Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού.
Το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πειραιά, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη.
93) Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
94) Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
3
Σκοπός: Το τμήμα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τμήματος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέματα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Αλιευτικής Διαχείρισης, θέματα Υδατοκαλλιεργιών και θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία μελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
1) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν Ηλεκτρολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Ηλεκτρολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ηλεκτρολόγων. Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Σε βιομηχανίες. Τεχνικά γραφεία και εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με δικαίωμα μελέτης και εκτέλεσης έργων ορισμένης ισχύος.
Το τμήμα λειτουργεί στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι).
2) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Να δημιουργήσει τεχνικούς επιστήμονες ικανούς να διδάξουν Ηλεκτρονικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Ηλεκτρονικών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Ηλεκτρονικών. Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, σε μηχανογραφικά κέντρα. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ελεύθεροι Επαγγελματίες.
Το τμήμα λειτουργεί στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι).
3) Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η δημιουργία τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν Μηχανολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Μηχανολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο Δημόσιο. Σε εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανολογίας.
Το τμήμα λειτουργεί στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι).
4) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Σκοπός: Η δημιουργία τεχνικών επιστημόνων ικανών να διδάξουν το αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού, με έμφαση στα δομικά έργα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό στην Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των τμημάτων Πολιτικών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο).
Προϋποθέσεις: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υπάλληλοι σε Υπουργεία, τεχνικές υπηρεσίες Δήμων - Κοινοτήτων. Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες (μελέτη - επίβλεψη ορισμένου ύψους δομικών έργων). Ως εργολάβοι δημοσίων έργων 5 χρόνια μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:
Το τμήμα λειτουργεί στη Σχολή Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.(Μαρούσι).
5) Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα
Ε
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή. Η στρατιωτική εξέλιξη των Ευελπίδων ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός (3 έτη), Υπολοχαγός (4 έτη), Λοχαγός (5 έτη), Ταγματάρχης (4 έτη), Αντισυνταγματάρχης (5 έτη), Συνταγματάρχης (3 έτη), Ταξίαρχος (2 έτη), Υποστράτηγος (2 έτη), Αντιστράτηγος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Η σχολή λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.
6) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα
Ε
Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των μαθημάτων των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούμενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφομοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώματος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα με υψηλή μόρφωση και μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές μεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μερικές περιπτώσεις σε προχωρημένο έτος.
Η σχολή λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.
7) Ικάρων (ΣΙ) - Ελεγκτές Αεράμυνας
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως ελεγκτές αεράμυνας της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
8) Ικάρων (ΣΙ) - Έρευνας Πληροφορικής
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και διοικητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να στελεχώσουν τις διοικητικές υπηρεσίες πληροφορικής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
9) Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπτάμενους, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι Ίκαροι του τμήματος, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το τμήμα λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Οι Ίκαροι του τμήματος που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Όσοι αξιωματικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπτάμενου μπορούν να αποστρατευτούν όταν συμπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπτάμενων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
10) Ικάρων (ΣΙ) - Μετεωρολόγων
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και θεωρητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
11) Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια (κατά τα τελευταίο έτος οι Ίκαροι εκπονούν Διπλωματική εργασία).
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του πολεμικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
12) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατ/νση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη στην Πολεμική Αεροπορία.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.
13) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατ/νση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη στην Πολεμική Αεροπορία.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.
14) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατ/νση Τεχνολογικής Υποστήριξης
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη στην Πολεμική Αεροπορία.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Το ποσοστό των γυναικών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.
15) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή των μαθητών του, ώστε να καταστούν μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Ναυτικό για 5 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στον Σκαραμαγκά.
16) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 5 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στα Τρίκαλα.
17) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 στο Διοικητικό Τμήμα της Σχολής εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαχθέντων.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 5 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στα Τρίκαλα.
18) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μάχιμοι
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειμένου μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα να επανδρώσουν το σώμα των μονίμων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως Αξιωματικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σημαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος (3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας).
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "Κοσμία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστημα πάνω από 1,65, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος και να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εμπορικού Ναυτικού.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
19) Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) - Μηχανικοί
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί- μηχανικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον 8 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
20) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ε
1
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί στις Αχαρνές Αττικής.
21) Αστυφυλάκων
Ε
1
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη και Κρήτη.
22) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ε
1
3
4
Στη Σχολή Ανθυποπυραγών εισάγονται αποκλειστικά Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και δεν πρέπει οι ιδιώτες να τη συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κάτω Κηφισιά (Αθήνα).
23) Πυροσβεστών
Ε
1
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 2 & 1/2 έτη.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα.
24) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ε
1
3
4
Σκοπός: Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος είναι ο Αντιναύαρχος - Αρχηγός και το προσωπικό συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές.
Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά και είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Λιμενικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
25) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ε
1
3
4
Σκοπός: Η Σχολή έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων σε θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εδρεύει στον Πειραιά και κατά τη φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
26) Σχολή Μηχανικών Α.Ε.Ν.
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις: Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Η σχολή λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
27) Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν.
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις: Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Η σχολή λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά), ΑΕΝ Χίου.
28) Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων
Ε
Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να προβάλλουν και να αξιοποιούν τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προϋποθέσεις: Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α' μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
Η σχολή λειτουργεί στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Αθήνας, Θεσσαλονίκης.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος