ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Τμήματα Πανεπιστημίων
1)Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
2)Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2
3
4
3)Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
4)Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
5)Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
4
6)Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
7)Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
8)Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
9)Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
10)Δημόσιας Διοίκησης
4
11)Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης/Πολιτισμού
E
12)Διεθνών & Ευρωπαϊκών / & Περιφερειακών Σπουδών
E
4
13)Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
14)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
2
3
4
15)Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
2
3
4
16)Θεατρικών Σπουδών
17)Θεάτρου
2
3
4
18)Θεολογίας
19)Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ)
20)Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
21)Ιστορίας
22)Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
23)Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
24)Ιστορίας & Αρχαιολογίας
25)Ιστορίας & Εθνολογίας
26)Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
2
3
4
27)Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
28)Κινηματογράφου
2
3
4
29)Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας
30)Κοινωνικής Εργασίας
31)Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας / Χριστιανικού Πολιτισμού
32)Κοινωνικής Πολιτικής
4
33)Κοινωνιολογίας
34)Μεσογειακών Σπουδών
35)Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
2
3
4
36)Μουσικών Σπουδών
E
2
3
4
37)Μουσουλμανικών Σπουδών
38)Νομικής
39)Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας
E
40)Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
41)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2
3
4
42)Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
2
3
4
43)Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
2
3
4
44)Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
2
3
4
45)Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
46)Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
47)Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
48)Πολιτικής Επιστήμης / Πολιτικών Επιστημών
49)Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
4
50)Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών
4
51)Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
52)Τεχνών Ήχου & Εικόνας
2
3
4
53)Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
54)Φιλολογίας / Ελληνικής Φιλολογίας
55)Φιλοσοφίας
56)Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
57)Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
58)Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
2
4
59)Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
4
60)Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
2
3
4
61)Ψυχολογίας
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
Τμήματα Πανεπιστημίων
1) Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές αγγλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές και διερμηνείς. Σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Σε Τράπεζες και Οργανισμούς.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
2) Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2
3
4
Σκοπός: Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.33).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών, σε παιδικούς σταθμούς, σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία παίδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
3) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, της πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου και αντικειμένων μουσειακής αξίας, για να είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης μορφής υλικού και πληροφοριών. Στόχος είναι η παροχή του συνόλου εκείνου των γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για τη δημιουργία συγκροτημένων επιστημόνων, ικανών να κατανοήσουν, να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν σωστά τις γνώσεις τους και να προάγουν ερευνητικά τους σχετικούς επιστημονικούς τομείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες και αρχειακές υπηρεσίες. Σε υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφορικής. Σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι σε θέματα οργάνωσης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
4) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Σκοπός: Είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η διασφάλιση επίκαιρων γνώσεων στους φοιτητές. Διαρκής στόχος είναι να επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και οι φοιτητές να καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και της αγοράς εργασίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιες βιβλιοθήκες όπως η Εθνική, η βιβλιοθήκη της Βουλής, Ακαδημαϊκές (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (Δημοτικές κοινοτικές κτλ.), Ειδικής έρευνας, Κέντρα τεκμηρίωσης κτλ. Ιδιωτικές βιβλιοθήκες (κέντρα μελετών τραπεζών, εφημερίδων και άλλων μεγάλων ιδιωτικών εταιριών και κέντρων μελετών). Εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία. Ως Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
5) Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
4
Σκοπός: Το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, έχει ως κύρια αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών, των σλαβικών και των ανατολικών χωρών και να μελετά και αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα. Σκοπός του τμήματος είναι ακόμη η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των παρευξείνιων χωρών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες, στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
6) Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη Γαλλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Γαλλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Γαλλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Στη Δημόσια Διοίκηση, το Διπλωματικό Σώμα, Οργανισμούς, το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισμό, στη Δημοσιογραφία, στους Διεθνείς Οργανισμούς και στις διάφορες υπηρεσίες της Ε.Ε. Σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η χρήση της Γαλλικής γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
7) Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη Γερμανική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Γερμανικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Γερμανικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η χρήση της Γερμανικής γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
8) Γλώσσας - Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών (Ελλήνων, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις Παρευξείνιες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία). Ελεύθερη επαγγελματίες. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
9) Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Σκοπός: Η εμβάθυνση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λογοτεχνικών Σπουδών ή και σε θέματα παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
10) Δημόσιας Διοίκησης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιo με έδρα την Αθήνα.
11) Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης/Πολιτισμού
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας και να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. Στελέχη δημοσίων σχέσεων. Σύμβουλοι επικοινωνίας. Διαφήμιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειου (Αθήνα), Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
12) Διεθνών & Ευρωπαϊκών / & Περιφερειακών Σπουδών
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προσφέρουν υψηλής στάθμης σπουδές πάνω σε θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Επίσης είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Εξωτερικών & Διπλωματικό Σώμα. Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οργανισμοί. Ινστιτούτα πολιτικών ερευνών. Στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από τη ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειου (Αθήνα), Πειραιά, Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
13) Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση, διαμόρφωση και ανάπτυξη των θεσμών της κοινωνικής πολιτικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το 5ο εξάμηνο προσφέρονται οι κατευθύνσεις: Συνεχούς Εκπαίδευσης & Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν ειδικότερα: Σε οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο, με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στο νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πελοποννήσου (Κόρινθος), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
14) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης (στις Σέρρες), Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα.
15) Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
2
3
4
Σκοπός: Αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τομείς κοινωνικής Πρόνοιας, τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδικής Προστασίας, Υγείας - Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αναπηρίας, Απεξάρτησης, Επιμελητών Ανηλίκων, Φυλακών, Μεταναστών, Προσφύγων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα την Πάτρα.
16) Θεατρικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών είναι να παρέχουν στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη του θεατρικού φαινομένου. Επίσης το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων αυτών κινείται στην κατεύθυνσης της καλλιέργειας και της προαγωγής της γνώσης της τέχνης και της επιστήμης της θεατρολογίας, ο συνδυασμός δηλαδή της πρακτικής του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία. Παράλληλα, προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής με τη θεατρική πράξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε θεατρικούς φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση). Θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους. Καθηγητές σε δραματικές σχολές, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα θεατρικών σπουδών και σε άλλες δραστηριότητες θεατρικής αγωγής στον ιδιωτικό τομέα (θεραπευτικά κέντρα απεξάρτησης, κλπ.).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.
17) Θεάτρου
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
18) Θεολογίας
Σκοπός: Η προσφορά στους φοιτητές τους της δυνατότητας έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα), η δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Καθηγητές δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Γενικά σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενό της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
19) Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ)
Σκοπός: Σκοπός της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Ειδικότερα σκοπός του νέου αυτού τμήματος, είναι η προαγωγή των θεωρητικών σπουδών των εικαστικών τεχνών (Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής κλπ.) και η ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας του κοινωνικού συνόλου. Το αντικείμενο σπουδών αναφέρεται σε θέματα Θεωρίας, Ιστορίας και Διδακτικής της Τέχνης, Αισθητικής, Θεωρίας Χώρου/Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, παιδαγωγικής και ψυχολογίας της Εκπαίδευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχολούνται ως θεωρητικοί της Τέχνης, ιστορικοί της Τέχνης, σύμβουλοι μουσείων, καλλιτεχνικών οργανισμών και άλλων πολιτιστικών θεσμών και ως διδάσκοντες σε θέματα τέχνης: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα κτλ.). Σε ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς πολιτισμού (γκαλερί, άλλοι εκθεσιακοί χώροι κτλ.). Κριτικοί τέχνης σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα την Αθήνα.
20) Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και διάδοση της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ισπανικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ισπανικών σε φροντιστήρια. Ιδιαίτερα μαθήματα. Μεταφραστές Ισπανικών. Εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι σε διπλωματικές αποστολές. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
21) Ιστορίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην έρευνα και μελέτη της Ιστορίας όλων των περιόδων. Στα πλαίσια του τμήματος Ιστορίας, λειτουργούν τα εξής άτυπα εργαστήρια: Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Εργαστήριο Τεκμηρίωσης, Εργαστήριο Μελέτης και Αρχαιότητας, Εργαστήριο Νεότερης Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής, Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας, Εργαστήριο Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα μελετών κτλ.). Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
22) Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην Επιστήμη της Ιστορίας και στη μέθοδο και περιεχόμενο της Αρχαιολογίας, ώστε να είναι ικανοί, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος, να εμπλουτίζουν την ιστορική γνώση του παρόντος. Επίσης τα τμήματα αυτά, ως στόχο έχουν να καλλιεργούν και να προάγουν τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και τη διαχείριση μνημείων και της Μουσειολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχαιολόγοι. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα.
23) Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας και των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος για την κατανόηση της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής δομής της κοινωνίας, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων με σύγχρονες αντιλήψεις, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται στις απαιτήσεις της Μέσης Εκπαίδευσης για εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό στη διδασκαλία της Ιστορίας και στις νέες ανάγκες της αγοράς σε ότι αφορά τα πολιτισμικά αγαθά. Επίσης, σκοπός του τμήματος είναι η μεταγραφή των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων και αναλύσεων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον (κινηματογράφος, video, ψηφιακές εικόνες), καθώς και η αξιοποίηση, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο.
24) Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην Επιστήμη της Ιστορίας και στη μέθοδο και περιεχόμενο της Αρχαιολογίας, ώστε να είναι ικανοί, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος, να εμπλουτίζουν την ιστορική γνώση του παρόντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα μελετών κτλ.). Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, Ιωαννίνων, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο.
25) Ιστορίας & Εθνολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η έρευνα και μελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της ανθρωπότητας, των τρόπων συγκρότησης του ανθρώπινου είδους σε ομάδες και των εκδηλώσεων του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών. Έχει στόχο να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Αρχαιολογική υπηρεσία και σε μουσεία. Σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε προγράμματα ανασκαφών για την προώθηση της Ιστορίας και Εθνολογικής έρευνας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
26) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. (Υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. και παρακολούθηση δύο εργαστηρίων "Συγγραφικής" και "Πληροφορικής").
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
27) Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Ιταλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ιταλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ιταλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
28) Κινηματογράφου
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου.
29) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η γνωστική προσέγγιση και μελέτη άλλων κοινωνιών και η σε βάθος διερεύνηση των όψεων που συνθέτουν τα κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε Μουσεία. Σε φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την κοινωνική ιατρική και επιδημιολογία, την πολεοδομία και τον προγραμματισμό, κλπ. Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Σε εταιρίες διαφήμισης, δημοσκοπήσεων και έρευνας της αγοράς.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειου με έδρα την Αθήνα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
30) Κοινωνικής Εργασίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών και συναισθηματικών προβλημάτων ατόμων ή ομάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εργασίας. Ιδρύματα ανηλίκων και κέντρα νεότητας. Κοινότητες απεξάρτησης εξαρτημένων ατόμων και άλλοι φορείς ψυχικής υγείας. Σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετά από 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτ. Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Ελληνικό Μεσογειακό με έδρα το Ηράκλειο, Δημοκρίτειο Θράκης (ΔΠΘ) με έδρα την Κομοτηνή.
31) Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας / Χριστιανικού Πολιτισμού
Σκοπός: Σκοποί του Τμήματος αυτού είναι: η προσφορά στους φοιτητές του της δυνατότητας έρευνας και μελέτης της ορθόδοξης θεολογίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πρακτικών κλάδων της θεολογίας (Ποιμαντική, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα), η δημιουργία της απαραίτητης επικοινωνίας της εκκλησίας με την κοινωνία. Το τμήμα προετοιμάζει όσους προορίζονται για την ιεροσύνη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιεροσύνη. Καθηγητές θεολόγοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κάποια μαθήματα του προγράμματος. Σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας. Γενικά σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενό της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
32) Κοινωνικής Πολιτικής
4
Σκοπός: Να εφοδιάσει τους φοιτητές του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία, την κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, την κοινωνική γεωγραφία, τη δημογραφία και την κρατική ή μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων, του περιβάλλοντος και του ελεύθερου χρόνου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) στη δημόσια εκπαίδευση, Καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ., σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς και γραφεία μελετών, στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας, σε τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων..
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Παντείου με έδρα την Αθήνα, Δημοκρίτειου Θράκης (ΔΠΘ) με έδρα την Κομοτηνή.
33) Κοινωνιολογίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να μελετούν τις κοινωνικές δομές και συνθήκες και να αναλύουν τα αίτια διαμόρφωσης ή μεταβολής της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει κοινωνιολόγους, επιστήμονες πληροφορημένους και ικανούς να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) στη δημόσια εκπαίδευση. Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε οργανισμούς και βιομηχανίες. Στα Μ.Μ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Παντείου με έδρα την Αθήνα, ΕΚΠΑ με έδρα την Αθήνα, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
34) Μεσογειακών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι φοιτητές του τμήματος παρακολουθούν τα Αγγλικά ως υποχρεωτική ξένη γλώσσα. Επίσης παρακολουθούν μια υποχρεωτικά και μια προαιρετικά από τα Αραβικά, Τούρκικα, Εβραϊκά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εμπορίου, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τύπου, Πολιτισμού κλπ. Σε διεθνείς Οργανισμούς. Σε Πολυεθνικές Εμπορικές και Τεχνικές Επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο. Σε Ιδιωτικά Μουσεία και Ιδρύματα Πολιτισμού. Σε Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Σε Ινστιτούτα Γλωσσολογίας και Επεξεργασίας Λόγου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
35) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
2
3
4
Η εισαγωγή στα τμήματα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω κοινών ΕΙΔΙΚΩΝ εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και στα εξής μουσικά μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι μαθητές δεν εξετάζονται πανελλαδικά στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου τους.
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Ιόνιου με έδρα την Κέρκυρα.
36) Μουσικών Σπουδών
E
2
3
4
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης ΑΠΘ.
37) Μουσουλμανικών Σπουδών
Σκοπός: Η ακαδημαϊκή σπουδή τoυ Ισλάμ και των πολιτισμών του, την εκμάθηση των σχετικών γλωσσών (με έμφαση στην Αραβική και Περσική), την προσέγγιση της Σπουδής της Θρησκείας και των πολιτισμών γενικότερα, την προαγωγή των διαθρησκειακών διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Θεολόγοι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν το Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της Θράκης, επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της Ισλαμικής Θεολογίας και παράδοσης και αφετέρου της θρησκείας και της σχέσης της με την κοινωνία και τον πολιτισμό, εργαζόμενους που θα στελεχώσουν πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εισαγ. Κατ. Μουσουλμανικών Σπουδών).
38) Νομικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και ερμηνεία της νομοθεσίας, την εφαρμογή και την υπεράσπιση του δικαίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δικηγόρος: αφού ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής κάνει 18μηνη πρακτική άσκηση σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και πετύχει στη συνέχεια στις ειδικές εξετάσεις στον Άρειο Πάγο για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου. Συμβολαιογράφος: Ένας δικηγόρος μπορεί να γίνει συμβολαιογράφος, εφόσον πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του επαγγέλματος. Δικαστικός: Ένας δικηγόρος μπορεί, τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας, να μπει στο δικαστικό κλάδο, αφού πετύχει στις σχετικές εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομικός Σύμβουλος στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Διπλωμάτης.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
39) Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας
Ε
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και σε δύο ξένες γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά).
Σκοπός: Το Τμήμα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων για τους διεθνείς οργανισμούς και την εσωτερική αγορά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Από το 5ο εξάμηνο το Τμήμα προσφέρει ειδίκευση στη μετάφραση ή τη διερμηνεία. Το έβδομο εξάμηνο γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε μια από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία με έξοδα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο Δημόσιο, σε Τράπεζες και Οργανισμούς. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εκδοτικοί οίκοι, τηλεόραση, ραδιόφωνο). Καθηγητές Ξένων Γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση ξένων γλωσσών. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
40) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σκοπός: Το αντικείμενο του τμήματος είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Επίσης στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, τη συμβολή στην αντιμετώπιση και στην επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές και στελέχη της εκπαίδευσης, σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού, σε ερευνητικά κέντρα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα την Αθήνα.
41) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
42) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
43) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
44) Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
2
3
4
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες). Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.
45) Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Σκοπός: Να καταρτίσει επιστήμονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, στην Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές και τη Διοικητική Επιστήμη. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς της συστηματικής ανάλυσης των πολιτικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο Διπλωματικό Σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
46) Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
Σκοπός: Να καταρτίσει επιστήμονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης και των διεθνών σχέσεων, στην Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές και τη Διοικητική Επιστήμη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο Διπλωματικό Σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων και διεθνών σχέσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο.
47) Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις για τη μελέτη και έρευνα γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, τους οικονομικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς. Αποστολή του τμήματος είναι η μελέτη και η έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας των Πολιτικών Κομμάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε διεθνείς οργανισμούς. Στο διπλωματικό σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με έδρα την Αθήνα.
48) Πολιτικής Επιστήμης / Πολιτικών Επιστημών
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών. Ειδικότερα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην έρευνα και ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα και τις διεθνείς σχέσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Στο διπλωματικό σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Στα μέσα ενημέρωσης. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Σε διεθνείς οργανισμούς.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
49) Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
4
Σκοπός: Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και η κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική). Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
50) Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών
4
Σκοπός: Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών αποτελείται από τα μαθήματα κορμού και του Εργαστηρίου, που είναι υποχρεωτικά και από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό. Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ. Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας. Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού. Καλλιτεχνική εκπαίδευση. Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
51) Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των σλαβικών λαών και των παρευξεινίων χωρών για την αποτελεσματική συνεργασία της Ελλάδος με τις χώρες αυτές.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε άλλους δημόσιους φορείς ως εκπαιδευτές γλωσσών, εμπειρογνώμονες, ακόλουθοι διπλωματικών αποστολών, ειδικοί σύμβουλοι υπουργείων, νομαρχιακών ή τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σε άλλους οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνεργάζονται με αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών αυτών. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
52) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
53) Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών του στην μελέτη της ιστορίας, της πολιτικής και του πολιτισμού της Τουρκίας και γενικότερα των χωρών της Ασίας καθώς και στην εκμάθηση της Τουρκικής Γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διδασκαλία της Τουρκικής γλώσσας και μεταφράσεις. Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική, πολιτική και πολιτιστική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία κτλ.). Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε επιχειρήσεις, σε θέσεις στις οποίες απαιτείται η καλή γνώση της τουρκικής γλώσσας ή/και η καλή γνώση των τουρκικών και ασιατικών θεμάτων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
54) Φιλολογίας / Ελληνικής Φιλολογίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με την Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γραπτά μνημεία. Ακόμη, παρέχουν παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Ιωαννίνων, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
55) Φιλοσοφίας
Σκοπός: Η καλλιέργεια και η προαγωγή της φιλοσοφίας με τη διδασκαλία και την έρευνα, η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να διδάσκουν την επιστήμη αυτή.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στο Υπ. Υγείας και άλλους κρατικούς φορείς. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Πατρών, Ιωαννίνων.
56) Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης που θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες σε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ιδρύματα προστασίας του παιδιού. Ως ψυχολόγοι - ελεύθεροι επαγγελματίες, σε φορείς υποστήριξης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα και σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών ψυχολογίας.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
57) Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης που θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες σε μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
Κατευθύνσεις: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλοι αγωγής στο Υπ. Υγείας και άλλους κρατικούς φορείς. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ως ψυχολόγοι σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών ψυχολογίας. Ως κοινωνιολόγοι σε εργασίες ανάλογες με αυτές των αποφοίτων των σχολών κοινωνιολογίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους φιλολόγους και μπορούν επιπλέον να εργαστούν ως ψυχολόγοι, σύμβουλοι αγωγής ή ως κοινωνιολόγοι.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο.
58) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιομηχανική, επιστημονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήμιση, στη φωτοειδησεογραφία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της μόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
59) Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η μελέτη και η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα του τύπου και των ΜΜΕ, των ψηφιακών μέσων ήχου και εικόνας, των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής, της πολιτικής επικοινωνίας και γενικότερα της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Ιονίου (Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) με έδρα το Αργοστόλι, Δυτ. Μακεδονίας (Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων) με έδρα την Καστοριά.
60) Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
61) Ψυχολογίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση ψυχολόγων, δηλαδή επιστημόνων που ασχολούνται με την κατανόηση, μελέτη, έρευνα, ερμηνεία και αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μεσαίες και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες όπου προβλέπεται θέση ψυχολόγου. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης. Σε ερευνητικά κέντρα. Σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων. Σε θεραπευτικές κοινότητες. Σε σχολεία και οικοτροφεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Παντείου (Αθήνα), Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο.
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
1) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ε
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται και πρακτική άσκηση) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα λειτουργούν στη Ρόδο-ΑΣΤΕΡ, Κρήτη (Αγ. Νικόλαο)-ΑΣΤΕΚ
2) Νομικό (ΣΣΑΣ)
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωματικούς που θα στελεχώσουν τις στρατολογικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το στρατολογικό τμήμα ανήκει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις: Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα αν έχουν την απαραίτητη άδεια.
Η σχολή λειτουργεί στο τμήμα της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται και η στρατιωτική εκπαίδευση.
3) Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει αξιωματικούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα ψυχολογίας και θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Προϋποθέσεις: Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Οι υποψήφιοι για το τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 8 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως ψυχολόγοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Μπορούν επίσης να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου αν έχουν την απαραίτητη άδεια.
Η σχολή λειτουργεί στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται και η στρατιωτική εκπαίδευση.
4) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ε
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί στις Αχαρνές Αττικής.
5) Αστυφυλάκων
Ε
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη και Κρήτη.
6) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ε
2
3
4
Στη Σχολή Ανθυποπυραγών εισάγονται αποκλειστικά Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και δεν πρέπει οι ιδιώτες να τη συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κάτω Κηφισιά (Αθήνα).
7) Πυροσβεστών
Ε
2
3
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 2 & 1/2 έτη.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα.
8) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ε
2
3
4
Σκοπός: Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος είναι ο Αντιναύαρχος - Αρχηγός και το προσωπικό συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές.
Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά και είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Λιμενικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
9) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ε
2
3
4
Σκοπός: Η Σχολή έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων σε θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εδρεύει στον Πειραιά και κατά τη φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
10) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής
Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.
Διάρκεια φοίτησης: 8 Εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως κληρικοί και λαϊκά στελέχη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από την εκκλησία, σε θέσεις που αφορούν στην Εκκλησιαστική Μουσική και την Ψαλτική.
Οι σχολές λειτουργούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες: Βελλάς Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης.
11) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών
Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο, να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.
Προϋποθέσεις: Στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε θέσεις κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από την εκκλησία.
Οι σχολές λειτουργούν στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος