ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Όλες οι σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε 4 ομάδες, οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:
● Επιστημονικό Πεδίο 1: (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα θεωρητικών επιστημών, όπως φιλολογικά, νομικά, κοινωνιολογικά κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 2: (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει τα τμήματα των θετικών και των τεχνολογικών επιστημών, στρατιωτικές σχολές κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 3: (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής αλλά και τμήματα γεωπονίας κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 4: (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)
Περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά τμήματα, τμήματα διοίκησης, χρηματοοικονομικά και ένα μέρος των τμημάτων πληροφορικής κτλ.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Στη Γ΄τάξη του Γενικού Λυκείου λειτουργούν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού:
● Θετικών Σπουδών
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
● Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι μαθητές παρακολουθούν πέντε μαθήματα προσανατολισμού και εξετάζονται στις πανελλαδικές σε κάποια από τα μαθήματα αυτά και ενδεχομένως σε κάποιο μάθημα Γενικής Παιδείας. Με βάση τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει, ο κάθε μαθητής, μπορεί να επιλέξει ένα (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε τέσσερα μαθήματα) ή δύο (στην περίπτωση που εξεταστεί πανελλαδικά σε πέντε συνολικά μαθήματα) Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ομάδες Τμημάτων) για να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανάλογα με ποια ομάδα προσανατολισμού θα επιλέξει ο μαθητής (3 υποχρεωτικά μαθήματα) και ποια μαθήματα θα επιλέξει (1 ή 2 το πολύ) να εξεταστεί πανελλαδικά αποκτά πρόσβαση (δικαίωμα επιλογής σχολών) από τα επιστημονικά πεδία σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2ο Ε.Π.:
Θετικές και
Τεχνολογικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική Πρ. Φυσική Πρ.
Χημεία Πρ. Χημεία Πρ.
Μαθηματικά Πρ. Βιολογία Πρ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
4ο Ε.Π.:
Σπουδές Οικονομίας
και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Πρ. Μαθηματικά Πρ.
Α.Ε.Π.Π. Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ. Βιολογία Γ.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1ο Ε.Π.:
Ανθρωπ/κές, Νομικές
και Κοινωνικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Πρ. Αρχαία Πρ.
Ιστορία Πρ. Ιστορία Πρ.
Λατινικά Πρ. Βιολογία Γ.Π.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν συμμετέχουν με την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων κάθε υποψήφιου. Τα μαθήματα βαρύτητας για κάθε επιστημονικό πεδίο με τον αντίστοιχο συντελεστή τους φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2ο Ε.Π.:
Θετικές και
Τεχνολογικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
Φυσική Πρ. 0,7 Χημεία Πρ. 0,7
Μαθηματικά Πρ. 1,3 Βιολογία Πρ. 1,3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
4ο Ε.Π.:
Σπουδές Οικονομίας
και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Μαθηματικά Πρ. 1,3 Νεοελληνική Γλ. 0,4
Α.Ο.Θ. 0,7 Βιολογία Γ.Π. 0,9
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1ο Ε.Π.:
Ανθρωπ/κές, Νομικές
και Κοινωνικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Αρχαία Πρ. 1,3 Νεοελληνική Γλ. 0,4
Ιστορία Πρ. 0,7 Βιολογία Γ.Π. 0,9
Έτσι συνδυάζοντας τους παραπάνω πίνακες βλέπουμε στους επόμενους πίνακες τα μαθήματα που χρειάζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο και με ποια βαρύτητα συμμετέχει το καθένα για τη διαμόρφωση των μορίων:
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2ο Ε.Π.:
Θετικές και
Τεχνολογικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
Μαθηματικά Πρ. 3,3 Βιολογία Πρ. 3,3
Φυσική Πρ. 2,7 Χημεία Πρ. 2,7
Νεοελληνική Γλ. 2 Νεοελληνική Γλ. 2
Χημεία Πρ. 2 Φυσική Πρ. 2
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
4ο Ε.Π.:
Σπουδές Οικονομίας
και Πληροφορικής
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Μαθηματικά Πρ. 3,3 Βιολογία Γ.Π. 2,9
Α.Ο.Θ. 2,7 Νεοελληνική Γλ. 2,4
Νεοελληνική Γλ. 2 Μαθηματικά Πρ. 2
Α.Ε.Π.Π. 2 Α.Ε.Π.Π. 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1ο Ε.Π.:
Ανθρωπ/κές, Νομικές
και Κοινωνικές Σπουδές
3ο Ε.Π.:
Σπουδές Υγείας και Ζωής
(με μειωμένα μόρια)
Αρχαία Πρ. 3,3 Βιολογία Γ.Π. 2,9
Ιστορία Πρ. 2,7 Νεοελληνική Γλ. 2,4
Νεοελληνική Γλ. 2 Αρχαία Πρ. 2
Λατινικά Πρ. 2 Ιστορία Πρ. 2
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος