ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Όλες οι σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε 4 ομάδες, οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:
● Επιστημονικό Πεδίο 1: (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα θεωρητικών επιστημών, όπως φιλολογικά, νομικά, κοινωνιολογικά κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 2: (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει τα τμήματα των θετικών και των τεχνολογικών επιστημών, στρατιωτικές σχολές κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 3: (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής αλλά και τμήματα γεωπονίας κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 4: (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)
Περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά τμήματα, τμήματα διοίκησης, χρηματοοικονομικά και ένα μέρος των τμημάτων πληροφορικής κτλ.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου λειτουργούν τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού:
● Ανθρωπιστικών Σπουδών
● Θετικών Σπουδών
● Σπουδών Υγείας
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι μαθητές παρακολουθούν τρία μαθήματα προσανατολισμού και εξετάζονται στις πανελλαδικές στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα τρία μαθήματα προσανατολισμού.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανάλογα με ποια ομάδα προσανατολισμού θα επιλέξει ο μαθητής αποκτά πρόσβαση (δικαίωμα επιλογής σχολών) μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρ/κές, Νομικές & Κοιν. Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Κοινωνιολογία
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας & Πληρ/κής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)
Οικονομία (Α.Ο.Θ.)
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα συμμετέχουν με την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων κάθε υποψήφιου, δηλαδή κατά 25% το καθένα.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ
Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνοντας ξανά και τα τέσσερα μαθήματα. Επίσης ισχύει η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά την εξέταση στις πανελλαδικές με την κατηγορία του 10%.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος