ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Μεγάλες προοπτικές εργασίας.
   Μεσαίες προοπτικές εργασίας.
      Μικρές προοπτικές εργασίας.
1) Τμήματα ΑΕΙ
1)Αγροτικής Ανάπτυξης / Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
2)Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
1
3)Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
2
4)Δημόσιας Διοίκησης
1
5)Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
1
6)Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών Σπουδών
E
1
7)Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
E
8)Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
9)Διοίκησης / Οργάνωσης Επιχειρήσεων
10)Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
11)Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
12)Επιστήμης Υπολογιστών
2
13)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
3
14)Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
2
15)Θεάτρου
1
2
3
16)Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
3
17)Κινηματογράφου
1
2
3
18)Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
19)Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
20)Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
2
21)Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
2
22)Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
2
2) Τμήματα TEI
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Τμήματα ΑΕΙ
1) Αγροτικής Ανάπτυξης / Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Τα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να διακριθούν σε τρεις ενότητες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδίκευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις, σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντονισμού και επίβλεψης. Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θράκης (Ορεστιάδα), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα)
2) Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
1
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση της Ρωσικής και μιας ακόμη γλώσσας της περιοχής επί οκτώ (8) εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ινστιτούτα μελετών και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ.). Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις προαναφερόμενες χώρες. Σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις προαναφερόμενες χώρες. Διδασκαλία των γλωσσών και μεταφράσεις.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
3) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
4) Δημόσιας Διοίκησης
1
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα)
5) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών
1
Σκοπός: Οι σκοποί του τμήματος είναι οι εξής: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το τμήμα χορηγεί πτυχίο Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο).
6) Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών Σπουδών
E
1
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προσφέρουν υψηλής στάθμης σπουδές πάνω σε θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Εξωτερικών & Διπλωματικό Σώμα. Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οργανισμοί. Ινστιτούτα πολιτικών ερευνών. Στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από τη ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται: στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πάντειο
7) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ανάλογες με αυτές του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με κατεύθυνση και προς εργασίες με περισσότερο πολιτικό-διπλωματικό περιεχόμενο. Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας. Σε ερευνητικά κέντρα, σε τράπεζες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε οργανισμούς και υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς Οικονομικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις. Καθηγητές στη μέση εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσουν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στo Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
8) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικό δημόσιο, σε θέσεις που αναφέρονται στις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με το εξωτερικό. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οικονομικοί και πολιτικοί οργανισμοί. Τράπεζες και επιχειρήσεις με εισαγωγικό ή εξαγωγικό προσανατολισμό. Ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).
9) Διοίκησης / Οργάνωσης Επιχειρήσεων
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών στην αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών. Οι σπουδαστές του Τμήματος εκπαιδεύονται στη συστηματική οργάνωση των επιχειρήσεων και τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων. Επιπλέον, τα Τμήματα αυτά παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς: ναυτιλία, τουρισμός, συνεταιρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις, επιχειρησιακή έρευνα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Διοικητικά στελέχη στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές - Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου (Χίος), Πάτρας, ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πειραιά.
10) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα για την κάλυψη αναγκών αγροτικών επιχειρήσεων - συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση αγροτικών πόρων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη πτυχίου η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Γεωργίας και σε οργανισμούς εποπτευόμενους από αυτό (Οργανισμός Βάμβακος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων κλπ.). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων, βιομηχανίες τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, καταστήματα γεωργικών φαρμάκων - μηχανημάτων κτλ. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο)
11) Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Στόχος του είναι να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πάνω σε συγκεκριμένο πρόβλημα επιχείρησης ή οργανισμού (field consulting project).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως: Μάρκετινγκ. Διοίκηση Παραγωγής. Χρηματοοικονομικά. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Ειδικότητες αιχμής, όπως: Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σχεδιασμός και Ανάλυση Διαδικασιών. Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών. Χρηματοοικονομική Μηχανική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).
12) Επιστήμης Υπολογιστών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήμη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Τομείς: Αρχιτεκτονικής Συστημάτων. Εφαρμογών Πληροφορικής. Προγραμματισμού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισμών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Στη βιομηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο).
13) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).
14) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής. Ερευνητές,  Προγραμματιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προμήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισμικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
15) Θεάτρου
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στη Σχολή Καλών Τεχνών (Θεσσαλονίκη).
16) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
17) Κινηματογράφου
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
18) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Ακόμη, με τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και σε οικονομικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κτλ. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Στελέχη σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς (τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα). Λογιστές - Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Στην Εκπαίδευση ως καθηγητές.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Οικονομικό Πανεπιστήμιο - ΑΣΟΕΕ (Αθήνα).
19) Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι με τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό να προβούν στην καλύτερη χρήση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Αντικείμενο των σπουδών είναι ο εντοπισμός, η πρόβλεψη, η μέτρηση της ζήτησης και οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, δημιουργία, τιμολόγηση, διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυσης Συστημάτων και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων. Οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρίες. Σε εταιρίες μελετών, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).
20) Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία και πρακτική εξάσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
21) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η μόρφωση μηχανικών ειδικών στο σχεδιασμό της δομής και της διαχείρισης της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήμιο Θράκης (Ξάνθη).
22) Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
2
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρμογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
23) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
E
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Για να εισαχθούν στο τμήμα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
24) Μουσικών Σπουδών
E
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα στα τμήματα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάμηνα στο τμήμα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).
25) Ναυτιλιακών Σπουδών
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής υποδομής. Ταυτόχρονα το τμήμα παρέχει θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος της ναυτιλιακής επιχείρησης.
Για την εισαγωγή στα τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Καθηγητές στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
26) Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών και του εμπορίου. Αποστολή του τμήματος είναι: Η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Εμπορίου. Η παροχή έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων. Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Στην Εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
27) Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών οικιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε ΙΕΚ και σε Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης. Σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας. Σύμβουλοι για θέματα του αντικειμένου τους σε ιδρύματα, μονάδες περίθαλψης κτλ. Σε αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, σε επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων, στους οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Σε προγράμματα και μελέτες λαϊκής επιμόρφωσης, τοπικής - κοινοτικής - περιφερειακής ανάπτυξης, ενημέρωσης του καταναλωτή, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
28) Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
Σκοπός: Σκοπός να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και τη διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
29) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη για τις κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες προγραμματισμού. Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Οικονομική Επιστήμη, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φυσικός Σχεδιασμός, Ποσοτική Ανάλυση.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες). Σε υπηρεσίες προγραμματισμού αλλά και αποκεντρωμένα παραρτήματα υπηρεσιών του Δημοσίου και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες μελετών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθηνών).
30) Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές - Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Σε εταιρίες και ινστιτούτα μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκη), Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Πειραιά, Κρήτης (Ρέθυμνο), Πάτρας, Θεσσαλίας (Βόλος), Ιωαννίνων, Πελοποννήσου (Τρίπολη), Θράκης (Κομοτηνή).
31) Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης θεσμών του αθλητισμού. Η επαρκής επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά με την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη λειτουργική δομή του τμήματος εντάσσεται και η οργάνωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Σε διοικητικές θέσεις αθλητικών συλλόγων, σωματείων, ομοσπονδιών, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε φορείς και εταιρείες διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικού μάρκετινγκ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σπάρτη).
32) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.   
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
33) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
34) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
35) Πληροφορικής
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Θεσσαλίας (Λαμία), Ιόνιο (Κέρκυρα).
36) Πληροφορικής & Τηλεματικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονομία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στην τηλεπληροφορική. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
37) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πελοποννήσου (Τρίπολη).
38) Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
1
Σκοπός: Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και η κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική). Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
39) Στατιστικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
40) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του σε θέματα Στατιστικής, Οικονομίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ασφαλιστικού Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στους φοιτητές του τμήματος, ιδιαίτερα στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ειδίκευση σε θέματα: Στατιστικής. Ασφαλιστικής Επιστήμης. Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζουν τις γνώσεις τους με ισχυρό υπόβαθρο σε θέματα Πληροφορικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
41) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
42) Τουριστικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
43) Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών, στη Διεθνή Τραπεζιτική και Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι επενδύσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
44) Ψηφιακών Συστημάτων
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να διαμορφώσει τεχνολογικά μορφωμένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δημιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων. Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
2) Τμήματα ΤΕΙ
1) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης
E
1
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Η φοίτηση περιλαμβάνει εξάμηνη πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Ρόδου - Α.Σ.Τ.Ε.Ρ., Κρήτης (Αγ. Νικόλαος) - Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.
2) Γραφιστικής
E
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση πάνω στις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και τις απαραίτητες τεχνικές και να τους εξασφαλίσει μια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείμενο, καθιστώντας τους ικανούς στους τομείς των Γραφικών Τεχνών, της Διαφήμισης - Ενημέρωσης, της διαμόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων μέχρι τον έντυπο και εκδοτικό τομέα γενικότερα.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Στο δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κλπ.). Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Στην εκπαίδευση, ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
3) Διεθνούς Εμπορίου
Σκοπός: Σκοπός είναι να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, με την κατάρτισή τους στα γνωστικά αντικείμενα και τις πρακτικές πλευρές των εξαγωγών, των εισαγωγών, της έρευνας της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς, της προώθησης των προϊόντων, της εμπορικής πολιτικής και άλλων πλευρών των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Σε μεταφορικές εταιρίες και εκτελωνιστικά γραφεία. Σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες. Σε υπηρεσίες του δημοσίου και οργανισμούς με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά).
4) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας
E
Σκοπός: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.

Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Δ. Μακεδονίας (Γρεβενά), Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλίας (Λάρισα), Ιονίων Νήσων (Λευκάδα).
5) Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σκοπός: Σκοπός των Κατευθύνσεων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών. Ασχολούνται με το αντικείμενο της διοίκησης. Το αντικείμενο αυτό περιλαμβάνει όλους, σχεδόν, τους τομείς μιας επιχείρησης (λογιστήριο, πωλήσεις, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, αποθήκη, χρηματοοικονομικά), με διδασκαλία βασικών μαθημάτων από κάθε τομέα.
Διάρκεια φοίτησης:
8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί λογιστές - φοροτεχνικοί (για κάποιες από τις δραστηριότητες του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού με βάση το νόμο 2515/97 και το προεδρικό διάταγμα 340/98). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Κατευθύνσεις
1. Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα).
2. Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)
3. Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (Μεσολόγγι)
4. Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & την Οικονομία
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)
5. Μάρκετινγκ
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Δ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Α. Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα), Κρήτης  (Αγ. Νικόλαο), Κ. Μακεδονίας (Σέρρες), Θεσσαλίας (Λάρισα), Δ. Ελλάδας (Πάτρα)
6) Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
Σκοπός: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης-Διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης:
8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σε μονάδες φροντίδας παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες και μονάδων κοινωνικής παθολογίας (Παιδικοί Σταθμοί, Γηριατρικές μονάδες, ΚΑΠΗ, κλπ.). Σε μονάδες πρόνοιας (περιβαλλοντική υγιεινή, δημόσια υγιεινή, σχολική υγιεινή κ.ά.). Σε προγράμματα παροχής βοήθειας (βοήθεια στο Σπίτι, μονάδες απεξάρτησης κ.ά.). Σε ασφαλιστικά ταμεία (Κλάδος υγείας).
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ:  Αθήνας, Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
7) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Σκοπός: Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) αντιμετωπίζει την ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να πετύχει την ικανοποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με το μικρότερο κόστος παραγωγής και να εφοδιάζει την αγορά με κατάλληλα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές, στον ακριβή και μικρότερο δυνατό χρόνο. Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση και δημιουργία στελεχών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Ειδικότερα στοχεύει στο να δημιουργήσει στελέχη διοίκησης εξειδικευμένα στους τομείς της αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων, μεταφορών (εθνικών και διεθνών), εισαγωγών και εξαγωγών, ροής πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές και μεταφορικές (εθνικών και διεθνών μεταφορών). Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και μελετητές σε θέματα εισαγωγών - εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Χαλκίδας (Θήβα), Κεντρικής Μακεδονίας (Κατερίνη).
8) Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών απαραίτητων για την προώθηση και λειτουργία των μουσείων της χώρας και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητες τουριστικών επιχειρήσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους, στο χώρο του πολιτισμού, σε πολιτιστικά κέντρα, σε τουριστικές μονάδες.
Κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση πολιτιστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας   2. Μουσειολογίας   3. Επικοινωνία πολιτιστικών μονάδων
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Δ. Ελλάδας (Πύργος), Στ. Ελλάδας (Άμφισσα)
9) Εμπορίας & Διαφήμισης
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σχετικών με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών της επιστήμης της Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ), δίνοντας στους σπουδαστές άρτια επιστημονική κατάρτιση και τα εφόδια για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας, Γεωργίας, Εθνικής Οικονομίας κλπ. Σε Τράπεζες και Εξαγωγικούς Οργανισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης. Σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες έρευνας αγοράς. Ως Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.02) Τεχνολόγων Εμπορίας και Διαφήμισης, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθήνας.
10) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
E
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στις απαραίτητες τέχνες και τεχνικές, με τις οποίες γίνονται ικανοί να διακοσμούν και να διαμορφώνουν γενικά τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στόχος είναι η δημιουργία αποφοίτων με χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων, στον ΕΟΤ κτλ. Σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήματα, σε βιομηχανίες κτλ. Σε εταιρίες με αντικείμενο τη διακόσμηση επαγγελματικών χώρων, εκθέσεων και κατοικιών. Στο χώρο του θεάματος (διαφήμιση, τηλεόραση κτλ.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ:  Αθηνών, Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες).
11) Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν με την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.
Διάρκεια φοίτησης: 7 ή 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Η/Υ) και με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κρήτης (Χανιά), Στ. Ελλάδας (Λαμία).
12) Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών για την εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας στις μονάδες κλωστηρίων, υφαντηρίων, πλεκτηρίων, βαφείων - τυποβαφείων, μονάδες εξευγενισμού, ταπητουργείων, σχοινοποιείων, καθώς και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα, στα Υπουργεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, σε ιδρύματα, νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κτλ. Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμου ενδύματος. Σε επιχειρήσεις εμπορίας και καταστήματα ιματισμού. Σε εργαστήρια ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.
13) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα μελέτης του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισμού και σε δημόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα δήμων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυμνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εμπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες - μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).
14) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους για να τους καταστήσουν ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης, μιας κρατικής υπηρεσίας. Στα εργαστήρια Η/Υ του τμήματος γίνονται εφαρμογές όλων των λογιστικών Πακέτων - Προγραμμάτων έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώση. Εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Ακόμη, με τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις του νομικού πλαισίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και στα λογιστήρια όλων των τύπων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σε βιομηχανίες και Τράπεζες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί λογιστές - φοροτεχνικοί (για κάποιες από τις δραστηριότητες του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού με βάση το νόμο 2515/97 και το προεδρικό διάταγμα 340/98). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Σερρών, Χαλκίδας, Μεσολογγίου, Ηπείρου (Πρέβεζα), Καλαμάτας.
15) Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην ανάλυση, σύνθεση και τον προγραμματισμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Στη βιομηχανία και σε εταιρίες όπου υπάρχουν συστήματα αυτόματου ελέγχου. Στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Στ. Ελλάδας (Χαλκίδα).
16) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών ικανών να συμμετέχουν στη μελέτη, στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και ρομπότ.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιομηχανικών συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα σε βιομηχανίες προηγμένης τεχνολογίας. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.
17) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στον τομέα της εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και συγκεκριμένα στο μέρος εκείνο που αφορά το λογισμικό των εφαρμογών και του συστήματος Η/Υ. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει μια υψηλής στάθμης εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Κατευθύνσεις: 1. Μηχανικοί Δικτύων ΤΕ  2. Μηχανικοί Η/Υ ΤΕ  3. Μηχανικοί Λογισμικού ΤΕ
Διάρκεια φοίτησης:
7 ή 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για συγγραφή διπλωματικής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές και αναλυτές εφαρμογών, ως προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και τράπεζες όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Καβάλας, Λάρισας, Λαμίας, Σερρών, Σπάρτης, Ναυπάκτου, Καστοριάς, Άρτας.
18) Προσχολικής Αγωγής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωματικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθμούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκομεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές ομάδες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)
19) Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το marketing, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως τεχνολόγοι ενδυμάτων σε δικές τους επιχειρήσεις. Ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας (Κιλκίς).
20) Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εμπορίας επίπλων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα).
21) Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε μονάδες εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικούς σταθμούς αλιευμάτων. Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (Μεσολόγγι).
22) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
E
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλους τους κλάδους της τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών (φωτοαναπαραγωγή, στοιχειοθεσία, τεχνολογία εκτυπώσεων, βιβλιοδεσία κτλ.).
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε κρατικά τυπογραφεία, στον ΕΟΤ και σε άλλους οργανισμούς, όπου υπάρχουν υπηρεσίες εκδόσεων. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Σε εργαστήρια εκτυπώσεων και σε τυπογραφεία. Σε ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
23) Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη των μουσικών οργάνων με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Η κατάρτιση είναι τόσο πρακτική (κατασκευή - συντήρηση οργάνων, χόρδισμα - συντήρηση πιάνων, ηχοληψία και ηχογράφηση μουσικών συνόλων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, χρήση ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως εκπαιδευτικοί σε ιδρύματα μουσικά (μουσικά γυμνάσια, λύκεια, ωδεία κλπ.) και σε οποιονδήποτε φορέα που οργανώνει σεμιναριακούς κύκλους μαθημάτων στους ανάλογους τομείς. Σε εταιρίες κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων. Σε εταιρίες πώλησης μουσικών οργάνων. Σε εταιρίες και οργανισμούς παραγωγής εκδηλώσεων (μουσικών & άλλων). Σε μεγάλους φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (Μέγαρο Αθηνών, Λυρική σκηνή κ.α.) ως τεχνικοί συντηρητές. Ελεύθεροι επαγγελματίες (συντηρητές - κατασκευαστές οργάνων, χορδιστές -συντηρητές πιάνων).
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι).
24) Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία τεχνικών στελεχών στους τομείς και του περιβάλλοντος με αντικείμενα: Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διοίκηση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος, κτλ. Τις μονάδες αντιρρύπανσης και τις καθαρές τεχνολογίες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι). Στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία κλπ. Σε γραφεία μελετών. Εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τη λήψη του σχετικού μελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελματίες (τεχνικό γραφείο). Σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίου (Ζάκυνθος).
25) Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σκοπός: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στελεχών ικανών να χειρίζονται θέματα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικής - διαχειριστικής τοπικής ανάπτυξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχίες και περιφέρειες). Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε Συνεταιριστικές και Δημοτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και δημόσιους οργανισμούς. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
26) Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα)
27) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
1
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιομηχανική, επιστημονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήμιση, στη φωτοειδησεογραφία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της μόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
28) Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ
1
Σκοπός: Στόχος των τμημάτων είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα των ΜΜΕ και στις τεχνικές της κλασικής αλλά και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν με επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Μακεδονίας (Καστοριά), Ιονίου (Αργοστόλι)
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Οικονομικό (ΣΣΑΣ)
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει αξιωματικούς που θα στελεχώσουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το τμήμα ανήκει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης. Στους σπουδαστές παρέχεται διπλή εκπαίδευση, στρατιωτική στη Σχολή και ακαδημαϊκή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις: Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Ο αριθμός των κοριτσιών που εισάγονται στο Τμήμα καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι υποψήφιοι για το Οικονομικό τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε λογιστήρια και σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, την πολιτική της απασχόλησης.
Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται η στρατιωτική εκπαίδευση.
2) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
1
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Το τμήμα λειτουργεί στην Αθήνα.
3) Αστυφυλάκων
1
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 5 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτό των ΤΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Αττική, Καρδίτσα, Γρεβενά, Ξάνθη και Κρήτη.
4) Σχολές Πυροσβεστικής (ΣΠΑ)
1
2
Τμήματα: Σχολή Πυροσβεστών και Σχολή Ανθυποπυραγών.
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κ. Κηφισιά.
5) Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
6) Σχολή Πλοιάρχων
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Το τμήμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος