ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Τμήματα Πανεπιστημίων
1)Αγροτικής Ανάπτυξης
2
3
2)Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
2
3
3)Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
4)Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
2
3
5)Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
1
6)Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
2
7)Γεωγραφίας
2
8)Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας
E
2
9)Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
2
3
10)Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
3
11)Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης
2
12)Δημόσιας Διοίκησης
1
13)Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας
14)Διεθνών & Ευρωπαϊκών / & Περιφερειακών Σπουδών
E
1
15)Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
16)Διοίκησης / Οργάνωσης Επιχειρήσεων
17)Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού
18)Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
19)Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού
20)Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2
21)Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού
22)Διοίκησης Τουρισμού
E
23)Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
24)Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών
2
25)Επιστήμης Υπολογιστών
2
26)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
3
27)Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
1
2
3
28)Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
E
2
29)Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2
30)Θεάτρου
1
2
3
31)Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
3
32)Κινηματογράφου
1
2
3
33)Κοινωνικής Πολιτικής
1
34)Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων
35)Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
36)Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
37)Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
2
38)Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
2
39)Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
2
40)Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
2
41)Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
2
42)Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
2
43)Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
2
44)Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
2
45)Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
1
2
3
46)Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
2
47)Μουσικών Σπουδών
E
1
2
3
48)Ναυτιλιακών Σπουδών
E
49)Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
50)Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης
51)Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού
Ε
52)Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
53)Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης
54)Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
55)Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
2
3
56)Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
2
3
57)Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
2
3
58)Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
1
2
3
59)Περιβάλλοντος
2
3
60)Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης
61)Πληροφοριακά Συστήματα
2
62)Πληροφορικής
2
63)Πληροφορικής & Τηλεματικής
2
64)Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
2
65)Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
2
3
66)Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
1
67)Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών
1
68)Στατιστικής
2
69)Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστ. / Αναλογιστικών-Χρηματοοικ. Μαθημ.
2
70)Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
2
71)Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
2
3
72)Τουρισμού
Ε
73)Τουριστικών Σπουδών
Ε
74)Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
1
2
75)Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
2
76)Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Ε
1
77)Ψηφιακών Συστημάτων
2
78)Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
1
2
3
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
Τμήματα Πανεπιστημίων
1) Αγροτικής Ανάπτυξης
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Κατευθύνσεις: 1. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 2. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας στην αγροτική τράπεζα, στο υπουργείο παιδείας (Καθηγητές ΠΕ14.04), σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών), σε Διεθνείς Οργανισμούς (ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές οργανισμών). Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΠΘ με έδρα την Ορεστιάδα.
2) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
2
3
Σκοπός: Η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η μελέτη, έρευνα και εφαρμογές που αφορούν στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας που ξεκινάει από την αγροτική παραγωγή και φθάνει στην κατανάλωση. Τέλος η δημιουργία επιστημόνων που θα κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας, σε συνδυασμό με τα επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως γεωπόνοι στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα, σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
3) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
Σκοπός: Η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. (το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν ως Γεωπόνοι, στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στο Υπουργείο Παιδείας: Καθηγητές (ΠΕ14.04), σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, σε Σε Διεθνείς Οργανισμούς κ.τ.λ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών.
4) Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
2
3
Σκοπός: Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.33).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών, σε παιδικούς σταθμούς, σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία παίδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
5) Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
1
Σκοπός: Το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, έχει ως κύρια αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών, των σλαβικών και των ανατολικών χωρών και να μελετά και αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα. Σκοπός του τμήματος είναι ακόμη η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των παρευξείνιων χωρών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες, στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
6) Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραμμα του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στη βιομηχανία και σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δομές διοίκησης. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
7) Γεωγραφίας
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα φαινόμενα του τόπου και τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σε φορείς του δημόσιου τομέα (αναπτυξιακά προγράμματα Υπουργείων, Νομαρχιών, Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κτλ.). Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού κτλ.). Σε τουριστικές σχολές και υπηρεσίες. Σε Κέντρα Ερευνών. Σε γραφεία πολεοδομικών - χωροταξικών μελετών. Σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης. Σε διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Χαροκοπείου με έδρα την Αθήνα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
8) Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας
E
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση πάνω στις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και τις απαραίτητες τεχνικές και να τους εξασφαλίσει μια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείμενο, καθιστώντας τους ικανούς στους τομείς των Γραφικών Τεχνών, της Διαφήμισης - Ενημέρωσης, της διαμόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων μέχρι τον έντυπο και εκδοτικό τομέα γενικότερα.
Για την εισαγωγή στο τμήμα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι βαθμοί του υποψηφίου και στα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και του Γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Στο δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και κοινωνικοποιημένο τομέα, σε επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κλπ.). Σε τμήματα πολυμέσων εταιριών πληροφορικής. Στην εκπαίδευση, ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
9) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου.
Kατευθύνσεις σπουδών: Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων, από το 7ο εξάμηνο και μετά.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εμπορίας επίπλων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
10) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του Περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ)
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.
11) Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το marketing, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως τεχνολόγοι ενδυμάτων σε δικές τους επιχειρήσεις. Ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα το Κιλκίς.
12) Δημόσιας Διοίκησης
1
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να μεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πολιτικής Οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε διεθνείς οργανισμούς. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων. Στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιo με έδρα την Αθήνα.
13) Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας
Σκοπός: Το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος εντοπίζεται σε δύο "συγγενή" και συμπληρωματικά πεδία: Της Διαχείρισης των Λιμένων και της Ναυτιλίας.Η επιχειρηματική επιτυχία ενός λιμένα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητα των διαχειριστικών του αρχών να συνεργάζονται στενά με τους πελάτες τους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τους. Η Ναυτιλία αποτελεί τον πλέον διεθνοποιημένο τομέα των μεταφορών και τον πιο σημαντικό μεταφορέα προϊόντων και πρώτων υλών. Οι μεταφορές και ειδικά οι θαλάσσιες, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι υπηρεσίες μεταφορών χρησιμοποιούνται ως συντελεστής παραγωγής σε όλες σχεδόν τις άλλες κοινωνικό-οικονομικές δραστηριότητες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, σε ναυτιλιακές εταιρίες, σε ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, στη διοίκηση ναυπηγείων και επισκευαστηρίων,σε λιμενικούς οργανισμούς, σε ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, σε επιχειρήσεις και σε κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
14) Διεθνών & Ευρωπαϊκών / & Περιφερειακών Σπουδών
Ε
1
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να προσφέρουν υψηλής στάθμης σπουδές πάνω σε θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Επίσης σκοπός είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Για την εισαγωγή στα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ανάλογες με αυτές του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με κατεύθυνση και προς εργασίες με περισσότερο πολιτικό-διπλωματικό περιεχόμενο. Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που ασχολούνται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας. Σε ερευνητικά κέντρα, σε τράπεζες. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε οργανισμούς και υπηρεσίες Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Στις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς Οικονομικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις. Καθηγητές στη μέση εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσουν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Υπουργείο Εξωτερικών & Διπλωματικό Σώμα. Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οργανισμοί. Ινστιτούτα πολιτικών ερευνών. Στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2002 (αφού αποκτήσουν πτυχίο και από τη ΣΕΛΕΤΕ).
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πάντειου (Αθήνα), Πειραιά, Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
15) Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας στον τομέα των εξωτερικών συναλλαγών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικό δημόσιο, σε θέσεις που αναφέρονται στις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με το εξωτερικό. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς οικονομικοί και πολιτικοί οργανισμοί. Τράπεζες και επιχειρήσεις με εισαγωγικό ή εξαγωγικό προσανατολισμό. Ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικού (ΟΠΑ) (Αθήνα), Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
16) Διοίκησης / Οργάνωσης Επιχειρήσεων
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των παραγωγικών και γενικότερα οικονομικών μονάδων. Η εκπαίδευση είναι ευρεία και καλύπτει όχι μόνο τις λειτουργίες των μονάδων (Προσωπικού, Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Παραγωγής, Μάρκετινγκ), αλλά και το περιβάλλον των μονάδων και τις διάφορες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως Διοικητικά στελέχη στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις διάφορων τομέων, βιομηχανίες, τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ως Λογιστές - Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας), ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων και έρευνας αγοράς, σε ενώσεις, επιμελητήρια και συνεταιρισμούς, Καθηγητές Οικονομολόγοι (ΠΕ09) στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια:
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Οικονομικού (ΟΠΑ) (Αθήνα), Πειραιά, Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
Διοίκησης Επιχειρήσεων: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
17) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού
Σκοπός: Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) αντιμετωπίζει την ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να πετύχει την ικανοποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με το μικρότερο κόστος παραγωγής και να εφοδιάζει την αγορά με κατάλληλα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές, στον ακριβή και μικρότερο δυνατό χρόνο. Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση και δημιουργία στελεχών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Ειδικότερα στοχεύει στο να δημιουργήσει στελέχη διοίκησης εξειδικευμένα στους τομείς της αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων, μεταφορών (εθνικών και διεθνών), εισαγωγών και εξαγωγών, ροής πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης και συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές και μεταφορικές (εθνικών και διεθνών μεταφορών). Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και μελετητές σε θέματα εισαγωγών - εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα τη Θήβα.
18) Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τους στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των παραγωγικών και γενικότερα οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα αλλά και οργανισμών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις διάφορων τομέων, βιομηχανίες, τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ως Διοικητικά στελέχη στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων και έρευνας αγοράς, σε ενώσεις, επιμελητήρια και συνεταιρισμούς.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα.
19) Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού
Σκοπός: Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Μεσογειακό Παν. (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με έδρα το Ηράκλειο.
20) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2
Σκοπός: Το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics) αντιμετωπίζει την ανάγκη της σύγχρονης επιχείρησης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να πετύχει την ικανοποίηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, με το μικρότερο κόστος παραγωγής και να εφοδιάζει την αγορά με κατάλληλα προϊόντα, σε χαμηλές τιμές, στον ακριβή και μικρότερο δυνατό χρόνο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα Logistics ή και σε επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονισθούν και να αναπτυχθούν με σκοπό τη μείωση του κόστους σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών τους. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, συσκευασίας και διακίνησης. Ως στελέχη σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές και μεταφορικές (εθνικών και διεθνών μεταφορών). Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και μελετητές σε θέματα εισαγωγών - εξαγωγών, μεταφορών, αποθηκεύσεων και γενικότερα διακίνησης εμπορευμάτων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Κατερίνη.
21) Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τους στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης οργανισμών του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη στελέχωση των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Να δοθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, στον τομέα του μάρκετινγκ, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στους πελάτες. Η μελέτη θεμάτων του τουρισμού και η εκπαίδευση στελεχών που θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στις διαμορφωμένες πολιτικές και στρατηγικές των Τουριστικών Οργανισμών
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχη σε οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, στελέχη οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε Τράπεζες και Εξαγωγικούς Οργανισμούς, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης, σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, σε διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες έρευνας αγοράς, σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα, σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, σε δική τους ανάλογη επιχείρηση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Παν. (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
22) Διοίκησης Τουρισμού
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση των Επιστημών του Τουρισμού, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στις διαμορφωμένες πολιτικές και στρατηγικές των Τουριστικών Οργανισμών, Φορέων και Επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό, σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις, σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα, σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, σε δική τους ανάλογη επιχείρηση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτ. Αττικής ΠΑ.Δ.Α. με έδρα το Αιγάλεω, Πατρών με έδρα την Πάτρα.
23) Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε ειδικότητες, όπως: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σχεδιασμός και Ανάλυση Διαδικασιών, διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης, διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων, διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών, χρηματοοικονομική Μηχανική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικού ΟΠΑ με έδρα την Αθήνα, Πατρών με έδρα την Πάτρα, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα την Καβάλα, Μεσογειακό ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με έδρα τον Άγ. Νικόλαο.
24) Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών
2
Σκοπός: Σκοπός της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών στην επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στις θεματικές περιοχές της θεωρίας υπολογιστών, αρχιτεκτονικής συστημάτων, εφαρμογών πληροφορικής και προγραμματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές σε παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου είναι απαραίτητη η γνώση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
25) Επιστήμης Υπολογιστών
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών στην επιστήμη της πληροφορικής και της τεχνολογίας υπολογιστικών συστημάτων, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στις θεματικές περιοχές της θεωρίας υπολογιστών, αρχιτεκτονικής συστημάτων, εφαρμογών πληροφορικής και προγραμματισμού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή, στη βιομηχανία, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
26) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης (στις Σέρρες), Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα.
27) Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
1
2
3
Σκοπός: Αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τομείς κοινωνικής Πρόνοιας, τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδικής Προστασίας, Υγείας - Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αναπηρίας, Απεξάρτησης, Επιμελητών Ανηλίκων, Φυλακών, Μεταναστών, Προσφύγων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα την Πάτρα.
28) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Ε
2
Σκοπός: Είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων Εσωτερικού Χώρου οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο θεωρητικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, με αναφορά στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς χώρου (σχεδιασμός χώρου και αντικειμένου) ως έκφραση της ενότητας επιστήμης και τέχνης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων, στον ΕΟΤ κτλ., σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήματα, σε βιομηχανίες κτλ., σε εταιρίες με αντικείμενο τη διακόσμηση επαγγελματικών χώρων, εκθέσεων και κατοικιών, στο χώρο του θεάματος (διαφήμιση, τηλεόραση κτλ), Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.01) Τεχνολόγων Διακοσμητικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
29) Ηλεκτρονικών Μηχανικών
2
Σκοπός: Η εκπαίσευση των σπουδαστών ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν με την έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων που σε επαγγελματική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και διατάξεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, Η/Υ) και με την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών, των ηλεκτρονικών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) με έδρα τα Χανιά.
30) Θεάτρου
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
31) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. (Υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. και παρακολούθηση δύο εργαστηρίων "Συγγραφικής" και "Πληροφορικής").
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
32) Κινηματογράφου
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
33) Κοινωνικής Πολιτικής
1
Σκοπός: Να εφοδιάσει τους φοιτητές του με ειδικευμένες γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ιστορία, την κοινωνιολογία του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, την κοινωνική γεωγραφία, τη δημογραφία και την κρατική ή μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων, του περιβάλλοντος και του ελεύθερου χρόνου.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) στη δημόσια εκπαίδευση, Καθηγητές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών κλπ., σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς και γραφεία μελετών, στο δημόσιο και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχεδιασμού, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας, σε τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων..
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Παντείου με έδρα την Αθήνα, Δημοκρίτειου Θράκης (ΔΠΘ) με έδρα την Κομοτηνή.
34) Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων
Σκοπός: Το αντικείμενο του τμήματος αναφέρεται στο αντικείμενο της Λογιστικής με έμφαση στη δημιουργία, χρήση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων με αντικείμενο τη λογιστική. Εκπαιδεύει επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής σε συνδυασμό με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για τις ανάγκες των μηχανογραφημένων λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι των τμημάτων θα μπορούν να εργαστούν ως λογιστές και σε θέσεις με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Συνδυάζοντας εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής, φοροτεχνικής και των πληροφοριακών συστημάτων θα έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
35) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα μελετήσουν το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής, ώστε να γίνουν στελέχη υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στόχος των τμημάτων είναι η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, σε Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κτλ., σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών, στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο, ως στελέχη σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, ως Λογιστές - Φοροτεχνικοί, ως καθηγητές Οικονομολόγοι (ΠΕ09)
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικό Αθηνών (ΟΠΑ) (Αθήνα), Δυτ. Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με έδρα το Αιγάλεω, Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Πρέβεζα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα την Καβάλα, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Ελληνικό Μεσογειακό με έδρα το Ηράκλειο.
36) Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι με τις γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό να προβούν στην καλύτερη χρήση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Αντικείμενο των σπουδών είναι ο εντοπισμός, η πρόβλεψη, η μέτρηση της ζήτησης και οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, δημιουργία, τιμολόγηση, διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών, Ανάλυσης Συστημάτων και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων. Οικονομικές υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες, Λογιστικές/Ελεγκτικές εταιρίες, Χρηματιστηριακές εταιρίες. Σε εταιρίες μελετών, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
37) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής
2
Σκοπός: Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Κατευθύνσεις: (Από 5o Εξάμηνο) 1. Τεχνολογίες Αυτοματισμού, 2. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, 3. Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα, στη βιομηχανία και σε εταιρίες όπου υπάρχουν συστήματα αυτόματου ελέγχου, στις τηλεπικοινωνίες, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ20) Τεχνολόγων Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
38) Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης, με τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισμού / επιχείρησης (εμπορικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι. Επίσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων, σε ερευνητικά κέντρα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπ. Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
39) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η μόρφωση μηχανικών ειδικών στο σχεδιασμό της δομής και της διαχείρισης της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες, ως στελέχη ή οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι, σε θέματα: Διοίκησης Βιομηχανικών Συστημάτων & Παραγωγής. Διαχείρισης Εφοδιαστικών Συστημάτων. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διαδικασιών. Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης. Διοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιομηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστημάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Ιδρύματα: Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά, Παν. Θράκης με έδρα την Ξάνθη.
40) Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διοίκηση, την αξιολόγηση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε εφαρμογές: τηλε-εργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εμπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Σάμο.
41) Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων
2
Σκοπός: Το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων αυτών καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Υπολογιστών και των Δικτύων, με εξειδίκευση στις νέες μεθόδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο χώρο της πληροφορικής, των πολυμέσων, των πληροφοριακών συστημάτων, της τεχνολογίας υπολογιστών, των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, των συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
42) Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στον τομέα της εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και συγκεκριμένα στο μέρος εκείνο που αφορά το λογισμικό των εφαρμογών και του συστήματος Η/Υ. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει μια υψηλής στάθμης εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές και αναλυτές εφαρμογών, ως προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τμήματα μηχανογράφησης του δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και τράπεζες όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
43) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών
2
Σκοπός: Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών και της σύγκλισης των αντικειμένων αυτών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τμημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
44) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη, για να σχεδιάσουν λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια που ποικίλλουν από τις γραφικές και εφαρμοσμένες τέχνες, τη σχεδίαση προϊόντων, έως το βιομηχανικό σχεδιασμό.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες, όπως διαφαίνεται και στην παγκόσμια αγορά εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών όπου απαιτείται ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν από γενικά την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις μέχρι ειδικότερα τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις/ Τυπογραφία ή τη Σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη Σχεδίαση Προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, για την προώθησή τους μέσω του διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
45) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
1
2
3
Η εισαγωγή στα τμήματα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω κοινών ΕΙΔΙΚΩΝ εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και στα εξής μουσικά μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι μαθητές δεν εξετάζονται πανελλαδικά στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου τους.
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Ιόνιου με έδρα την Κέρκυρα.
46) Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής
2
Σκοπός: Η μελέτη και προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι Μηχανικοί Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη μουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του μουσικού ήχου, καθώς και στους τομείς της τεχνολογίας των μουσικών οργάνων και της επιστήμης και τεχνολογίας της ακουστικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) με έδρα το Ρέθυμνο.
47) Μουσικών Σπουδών
E
1
2
3
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης ΑΠΘ.
48) Ναυτιλιακών Σπουδών
Ε
Για την εισαγωγή στα τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής υποδομής. Ταυτόχρονα το τμήμα παρέχει θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος της ναυτιλιακής επιχείρησης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Καθηγητές στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
49) Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών και του εμπορίου. Αποστολή του τμήματος είναι: Η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονική κατάρτιση στη διακριτή ενότητα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Εμπορίου. Η παροχή έρευνας μέσω ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων. Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σε ναυτιλιακές εταιρίες. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Στην Εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ως καθηγητές.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
50) Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών οικιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ15), στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε ΙΕΚ και σε Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης. Σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας. Σύμβουλοι για θέματα του αντικειμένου τους σε ιδρύματα, μονάδες περίθαλψης κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
51) Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού
Ε
Για την εισαγωγή στα τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.
Σκοπός: Σκοπός να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και τη διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος).
52) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη για τις κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες προγραμματισμού. Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Οικονομική Επιστήμη, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Φυσικός Σχεδιασμός, Ποσοτική Ανάλυση.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες). Σε υπηρεσίες προγραμματισμού αλλά και αποκεντρωμένα παραρτήματα υπηρεσιών του Δημοσίου και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε εταιρίες μελετών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Παντείου (Αθήνα), Γεωπονικού Αθηνών με έδρα την Άμφισσα.
53) Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να μελετούν και να εφαρμόζουν οικονομικές θεωρίες και να ασχολούνται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταμερισμό της εργασίας και γενικά με την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπεζες. Λογιστές - Φοροτεχνικοί (απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Σε εταιρίες και ινστιτούτα μελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά από φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικού Αθηνών (ΟΠΑ), Πειραιά, Αθηνών (ΕΚΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Ιωαννίνων, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες.
54) Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης θεσμών του αθλητισμού. Η επαρκής επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά με την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη λειτουργική δομή του τμήματος εντάσσεται και η οργάνωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Σε διοικητικές θέσεις αθλητικών συλλόγων, σωματείων, ομοσπονδιών, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε φορείς και εταιρείες διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικού μάρκετινγκ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη.
55) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
56) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
57) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
58) Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
1
2
3
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες). Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.
59) Περιβάλλοντος
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστημική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Ιόνιο με έδρα τη Ζάκυνθο.
60) Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη για τις κρατικές υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες προγραμματισμού με έμφαση στις πλευρές της διασυνοριακής Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τις χώρες των Βαλκανίων και γενικότερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσίες προγραμματισμού αλλά και αποκεντρωμένα παραρτήματα υπηρεσιών του Δημοσίου, σε εταιρίες μελετών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
61) Πληροφοριακά Συστήματα
2
Σκοπός: Στόχος είναι η παροχή εφοδίων που θα επιτρέπουν στους αποφοίτους να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως χειριστές συστημάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε τμήματα μηχανογραφημένης λογιστικής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου είναι απαραίτητη η γνώση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
62) Πληροφορικής
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Οικονομικού Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Καβάλα, Ιονίου με έδρα την Κέρκυρα.
63) Πληροφορικής & Τηλεματικής
2
Σκοπός: Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της τηλεματικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες. Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στη διοίκηση, στην υγεία, στις μεταφορές κλπ.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης, σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες και φορείς του δημοσίου, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
64) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
2
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών και της επιστήμης των συστημάτων επικοινωνιών. Ειδικότερα οι σπουδές αναφέρονται στους τομείς της ανάπτυξης και θεμελίωσης των μεθόδων της πληροφορικής, των συστημάτων επικοινωνίας, των δικτύων τηλεπληροφορικής, την ανάλυση - σύνθεση και τις εφαρμογές των συστημάτων Η/Υ και λογισμικού.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραμματιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες, Καθηγητές (ΠΕ19) Πληροφορικής, στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σε ερευνητικά κέντρα, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία.
65) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία.
66) Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
1
Σκοπός: Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και η κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων. Στους φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης. Στα μουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική). Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
67) Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών
1
Σκοπός: Το πρόγραμμα βασικών σπουδών στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών αποτελείται από τα μαθήματα κορμού και του Εργαστηρίου, που είναι υποχρεωτικά και από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό. Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση σε τομείς Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ. Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας. Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού. Καλλιτεχνική εκπαίδευση. Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
68) Στατιστικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του σε θέματα του γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήμης, της οικονομετρίας και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων αντικειμένων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής υπουργείων και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Σε υπηρεσίες στατιστικής εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες όπου είναι απαραίτητη καλή γνώση στατιστικής, π.χ. ασφάλειες (αναλογιστές), τράπεζες, εταιρίες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Οικονομικό Παν. Αθηνών.
69) Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστ. / Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικ. Μαθημ.
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και σε θέματα Οικονομίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας, Ασφαλιστικού Δικαίου και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων και μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, να μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη Στατιστική υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και σε υπηρεσίες στατιστικής και ασφαλιστικών θεμάτων του δημόσιου τομέα. Σε ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, έρευνας αγοράς και γενικότερα στατιστικών αναλύσεων. Σε κέντρα ερευνών. Καθηγητές Οικονομολόγοι (ΠΕ09) στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πειραιά, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, Παν. Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο.
70) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
2
Σκοπός: Το αντικείμενο του τμήματος αναφέρεται στη μελέτη, έρευνα και την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τη μάθηση και διδασκαλία σύγχρονων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι θα μπορούν να εργαστούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
71) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
72) Τουρισμού
Ε
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "Αγγλική Γλώσσα"
Σκοπός: Το Τμήμα Τουρισμού έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη του Τουρισμού, εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, την ιστορία, με την Επιστήμη της Πληροφορικής, και ειδικότερα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εικονικά εργαλεία αναπαράστασης και προβολής και τα πληροφοριακά συστήματα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών, σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
73) Τουριστικών Σπουδών
Ε
Για την πρόσβαση στο τμήμα απαιτείται εξέταση στο Ειδικό Μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.
Σκοπός: Σκοπός είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
74) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών
1
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιομηχανική, επιστημονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήμιση, στη φωτοειδησεογραφία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της μόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
75) Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά με το βασικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, στο ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών και εφαρμογών, στη Διεθνή Τραπεζιτική και Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ανάλυση χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε Τράπεζες. Σε ερευνητικά κέντρα και εταιρίες μελετών. Στο Χρηματιστήριο και σε χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή επενδύουν στο Χρηματιστήριο. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες - σύμβουλοι επενδύσεων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
76) Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Ε
1
Για την εισαγωγή στο τμήμα Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Παν. Δυτικής Μακεδονίας απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων είναι η μελέτη και η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα του τύπου και των ΜΜΕ, των ψηφιακών μέσων ήχου και εικόνας, των δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής, της πολιτικής επικοινωνίας και γενικότερα της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών ως φορέων πληροφορίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου σε θέσεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικές εταιρίες. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Ιονίου (Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) με έδρα το Αργοστόλι, Δυτ. Μακεδονίας (Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων) με έδρα την Καστοριά.
77) Ψηφιακών Συστημάτων
2
Σκοπός: Το τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τη μάθηση και διδασκαλία σύγχρονων τεχνολογιών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές, Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, Σε εταιρίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού.
Το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πειραιά, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη.
78) Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
1) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ε
1
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, ικανών να προγραμματίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της.
Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται και πρακτική άσκηση) και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήματα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα λειτουργούν στη Ρόδο ΑΣΤΕΡ, Κρήτη (Αγ. Νικόλαο) ΑΣΤΕΚ
2) Οικονομικό (ΣΣΑΣ)
Ε
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει αξιωματικούς που θα στελεχώσουν τις οικονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το τμήμα ανήκει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης. Στους σπουδαστές παρέχεται διπλή εκπαίδευση, στρατιωτική στη Σχολή και ακαδημαϊκή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις: Στο τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια. Ο αριθμός των κοριτσιών που εισάγονται στο Τμήμα καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι υποψήφιοι για το Οικονομικό τμήμα υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό. Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε λογιστήρια και σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, την πολιτική της απασχόλησης.
Η σχολή βρίσκεται στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στη μονάδα της Σχολής γίνεται η στρατιωτική εκπαίδευση.
3) Ικάρων (ΣΙ) - Διοικητικών
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και διοικητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να στελεχώσουν τις διοικητικές υπηρεσίες ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
4) Ικάρων (ΣΙ) - Έρευνας Πληροφορικής
Ε
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και διοικητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να στελεχώσουν τις διοικητικές υπηρεσίες πληροφορικής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
5) Ικάρων (ΣΙ) - Εφοδιαστών
Ε
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και διοικητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να στελεχώσουν τις διοικητικές υπηρεσίες εφοδιασμού ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας.
Η σχολή λειτουργεί στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
6) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατ/νση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Ε
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει ακαδημαϊκά και στρατιωτικά τους σπουδαστές του, για να γίνουν μόνιμα στελέχη στην Πολεμική Αεροπορία.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Σμηνίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου. Υποχρεούνται να παραμείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.
7) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Ε
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή των μαθητών του, ώστε να καταστούν μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεμικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Κελευστές και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Ναυτικό για 5 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στον Σκαραμαγκά.
8) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα
Ε
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους μαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώματα με το κατάλληλο Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 3 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Στο Τμήμα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον κοσμία, είναι άγαμοι και έχουν ανάστημα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονομική εξέταση, σε αθλητική δοκιμασία και δοκιμασία επιλογής. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 στο Διοικητικό Τμήμα της Σχολής εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαχθέντων.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Λοχίες και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι υπαξιωματικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωματικών και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας μπορούν να φθάσουν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό εισαγομένων. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό για 5 χρόνια τουλάχιστον.
Η σχολή λειτουργεί στα Τρίκαλα.
9) Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Ε
1
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που προέρχονται από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις αρχιφύλακα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί. Το τμήμα είναι ισότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
Η σχολή λειτουργεί στις Αχαρνές Αττικής.
10) Αστυφυλάκων
Ε
1
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: Όσοι θα καταταγούν στο Τμήμα Αστυφυλάκων και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα υποβληθούν στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στις Σχολές Αστυνομίας και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνομία εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μαθητές που διαγράφονται από τις σχολές λόγω αποβολής, απόλυσης ή παραίτησής τους υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η κατανομή στα τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για καθένα που δηλώνεται, μετά την επιλογή, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική τους βαθμολογία. Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη σχολή δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδό τους στη Σχολή Αξιωματικών ως ιδιώτες. Οι απόφοιτοι της σχολής, έχουν τη δυνατότητα με τη συμπλήρωση τριετίας από της εξόδου τους από τη σχολή να διαγωνιστούν για το βαθμό του αρχιφύλακα με εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα της υπηρεσίας.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνική Αστυνομία. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και γυναίκες πολίτες ή αστυνομικοί.
Η σχολή λειτουργεί με παραρτήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το σώμα που αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες. Τόπος λειτουργίας: Γρεβενά, Διδυμότειχο, Καρδίτσα, Κομοτηνή, Νάουσα, Ξάνθη, Ρέθυμνο και Σητεία.
11) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ε
1
2
3
Στη Σχολή Ανθυποπυραγών εισάγονται αποκλειστικά Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και δεν πρέπει οι ιδιώτες να τη συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κάτω Κηφισιά (Αθήνα).
12) Πυροσβεστών
Ε
1
2
3
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 2 & 1/2 έτη.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα.
13) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ε
1
2
3
Σκοπός: Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος είναι ο Αντιναύαρχος - Αρχηγός και το προσωπικό συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές.
Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά και είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Λιμενικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
14) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ε
1
2
3
Σκοπός: Η Σχολή έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων σε θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εδρεύει στον Πειραιά και κατά τη φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
15) Σχολή Μηχανικών Α.Ε.Ν.
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για μια αξιόλογη σταδιοδρομία στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Θερμοδυναμική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις: Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Η σχολή λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).
16) Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν.
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωματικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εμπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες γνώσεις με το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης μεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδομής σε Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε μαθήματα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Συμβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονομική Διαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τμήμα ανήκει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθμίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση. Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαμήνων).
Προϋποθέσεις: Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εμπορική Ναυτιλία.
Η σχολή λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύμης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά), ΑΕΝ Χίου.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος