ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΜΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μόριά του υπολογίζονται με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.
Γενικά τα μόρια υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α1 2,5 2,5*Α1
1ο μάθημα προσανατολισμού Α2 2,5 2,5*Α2
2ο μάθημα προσανατολισμού Α3 2,5 2,5*Α3
3ο μάθημα προσανατολισμού Α4 2,5 2,5*Α4
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει) Ε1 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Ε1
Άθροισμα των γινομένων:           Α        
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:       100*Α     
Σημείωση: Ο βαθμός του κάθε μαθήματος ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 μόρια (χωρίς ειδικό μάθημα).
Το ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 δίνει μέγιστο 2.000 επιπλέον μόρια, ενώ με συντελεστή 2 δίνει μέγιστο 4.000 επιπλέον μόρια.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 13,5 2,5 33,75
1ο μάθημα προσανατολισμού 17,8 2,5 44,50
2ο μάθημα προσανατολισμού 20 2,5 50,00
3ο μάθημα προσανατολισμού 15,6 2,5 39,00
Άθροισμα των γινομένων:      167,25    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:      16.725    
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤ.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών • Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 3 από τα 4 αγωνίσματα:
Δρόμος-Άλμα σε μήκος-Σφαίρα-Κολύμβηση
2
Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων 2
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου Δύο γλώσσες από:
(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)
2
Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αντίστοιχη Ξένη γλώσσα 2
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ • Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού Παντείου • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων Μακεδονίας και Πειραιά • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών Παντείου • Διοίκησης Τουρισμού ΠΑ.Δ.Α. και Πατρών • Τουρισμού Ιόνιου Πανεπιστημίου • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) και Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) Μια Ξένη γλώσσα:
(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά)
1
Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά • Τουριστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου Αγγλικά 1
Μουσικών Σπουδών Ιόνιου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων • Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εισαγωγή με Ειδικές Εξετάσεις) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
Μουσική Αντίληψη και Γνώση
-
Στρατιωτικές Σχολές • Αστυνομικές Σχολές • Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: Ψυχοτεχνικά τεστ, Υγειονομική εξέταση και Αθλητικές δοκιμασίες (Δρόμος, Άλμα, Ρίψεις, Κολύμβηση)
Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού: Υγειονομική εξέταση
Βασική προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε σχολή που έχει ειδικό μάθημα είναι να γράψει στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10.
Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο αυτά μαθήματα.
Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τη βάση στο κάθε ένα απ΄ αυτά, αν αυτό δε συμβεί τότε παραμένει υποψήφιος σε άλλα τμήματα που δεν προϋποθέτουν ειδικό μάθημα.
Αν ο υποψήφιος εξετάζεται και σε ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ τότε έχουμε και επιπλέον μόρια (συντελεστές 1 ή 2) και το άριστα θα είναι τα 22.000 ή 24.000 ΜΟΡΙΑ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Για τις σχολές αυτές οι υποψήφιοι (ανεξάρτητα φύλου) περνούν από Αθλητικές Δοκιμασίες. Αυτές αποτελούν το 3ο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων μετά τα Ψυχοτεχνικά τεστ και την Υγειονομική εξέταση. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πετύχουν ένα προκαθορισμένο κατώτατο όριο επίδοσης για κάθε αγώνισμα. Αν οι επιδόσεις τους είναι εντός ορίων για όλα τα αγωνίσματα, τότε αυτόματα αποκτούν το "δικαίωμα επιλογής" για τις σχολές αυτές. Αν οι επιδόσεις τους είναι εκτός ορίων των προκαθορισμένων κατώτατων ορίων (έστω και σε ένα από τα εξεταζόμενα αγωνίσματα) τότε αυτόματα χάνουν το "δικαίωμα επιλογής" σε Στρατιωτικές σχολές, ακόμα και αν η βαθμολογία τους είναι πάνω από τις βάσεις των επιθυμητών Στρατιωτικών Σχολών. Οι Αθλητικές Δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια.
Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Αστυνομίας και Σχολών Πυροσβεστικής ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥ/Όπλα
Σχολές Αστυνομίας
Σχολές Πυροσβεστικής
ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ,
ΣΙΡ, ΣΜΥ/Σώματα
1. Δρόμος ταχύτητας 100 m 16 sec 17 sec
2. Δρόμος 1000 m 4΄ και 20΄΄ 4΄ και 30΄΄
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 m 1,00 m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 m 3,60 m
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 kg)
(Μέσος όρος ρίψης με αριστερό και δεξί χέρι)
4,50 m 4,40 m
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 m
(για την ΣΝΔ. ΣΙ/Ιπτ., ΣΜΥΝ)
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της μιας προσπάθειας για τους δρόμους
και των τριών προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι για τις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συγκεντρώνουν έναν επιπλέον αριθμό μορίων από την εξέτασή τους σε τρία αγωνίσματα.
Τα αγωνίσματα στα οποία διενεργούνται οι Αθλητικές Δοκιμασίες είναι τέσσερα: Ο δρόμος, το άλμα σε μήκος, η σφαιροβολία και η κολύμβηση. Από τα τέσσερα αγωνίσματα οι υποψήφιοι επιλέγουν 3, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται 3 προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Στις ταχύτητες και στην κολύμβηση οι υποψήφιοι έχουν μια προσπάθεια.
ΑΓΟΡΙΑ
1. Δρόμος ταχύτητας 400 m
2. Άλμα σε μήκος με φόρα
3. Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 6 Κgr)
4. Κολύμβηση 50 m
(σε ελεύθερο στυλ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. Δρόμος ταχύτητας 200 m
2. Άλμα σε μήκος με φόρα
3. Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4 Κgr)
4. Κολύμβηση 50 m
(σε ελεύθερο στυλ)
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος