ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΜΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Για κάθε επιστημονικό πεδίο, που επιλέγει ο υποψήφιος, έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στα τμήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.
Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.
Αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα προκειμένου να δηλώσει σχολές από δύο επιστημονικά πεδία, τότε για κάθε επιστημονικό πεδίο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.
Γενικά τα μόρια υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Μάθημα 1 Α1 2 2*Α1
Μάθημα 2 Α2 2 2*Α2
Μάθημα 3 Α3 2 2*Α3
Μάθημα 4 Α4 2 2*Α4
1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας Β1 1,3 (ή 0,9) 1,3 (ή 0,9)*Β1
2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας Β2 0,7 (ή 0,4) 0,7 (ή 0,4)*Β2
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει) Ε1 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Ε1
Άθροισμα των γινομένων:          Α          
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:      100*Α       
Σημείωση: Ο βαθμός του κάθε μαθήματος ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Για επιστημονικά πεδία που ο υποψήφιος δεν έχει απώλεια μορίων, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 μόρια (χωρίς ειδικό μάθημα).
Για επιστημονικά πεδία όπου υπάρχει απώλεια μορίων, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 18.600 μόρια (χωρίς ειδικό μάθημα).
Το ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 δίνει μέγιστο 2.000 επιπλέον μόρια, ενώ με συντελεστή 2 δίνει μέγιστο 4.000 επιπλέον μόρια.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Μάθημα 1 13,5 2 27,00
Μάθημα 2 17,8 2 35,60
Μάθημα 3 20 2 40,00
Μάθημα 4 13,5 2 27,00
1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας 17,8 1,3 23,14
2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας 20,0 0,7 14,00
Άθροισμα των γινομένων:      166,74    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:      16.674    
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤ.
ΑΕΙ: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΤΕΙ: Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ • Γραφιστικής • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων • Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο 2
ΑΕΙ: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 3 από τα 4 αγωνίσματα:
Δρόμος-Άλμα σε μήκος-Σφαίρα-Κολύμβηση
2
ΑΕΙ: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης • Μουσικών Σπουδών Αρμονία & Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων 2
ΑΕΙ: Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας Δύο γλώσσες από:
(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)
2
ΑΕΙ: Ξενόγλωσσες Φιλολογίες (Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αντίστοιχη Ξένη γλώσσα 2
ΑΕΙ: Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας/Ενημέρωσης/Πολιτισμού • Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Περιφερειακών Σπουδών • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας
ΤΕΙ: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης
Μια Ξένη γλώσσα:
(Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά-Ιταλικά)
1
ΑΕΙ: Ναυτιλιακών Σπουδών Αγγλικά 1
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Ψυχοτεχνικά τεστ, Υγειονομική εξέταση και Αθλητικές δοκιμασίες (Δρόμος, Άλμα, Ρίψεις, Κολύμβηση)
Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο αυτά μαθήματα.
Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τη βάση στο κάθε ένα απ΄ αυτά, αν αυτό δε συμβεί τότε παραμένει υποψήφιος σε άλλα τμήματα που δεν προϋποθέτουν ειδικό μάθημα.
Αν ο υποψήφιος εξετάζεται και σε ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ τότε έχουμε και επιπλέον μόρια (συντελεστές 1 ή 2) και το άριστα θα είναι τα 22.000 ή 24.000 ΜΟΡΙΑ.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Για τις σχολές αυτές οι υποψήφιοι (ανεξάρτητα φύλου) περνούν από Αθλητικές Δοκιμασίες. Αυτές αποτελούν το 3ο στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων μετά τα Ψυχοτεχνικά τεστ και την Υγειονομική εξέταση. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πετύχουν ένα προκαθορισμένο κατώτατο όριο επίδοσης για κάθε αγώνισμα. Αν οι επιδόσεις τους είναι εντός ορίων για όλα τα αγωνίσματα, τότε αυτόματα αποκτούν το "δικαίωμα επιλογής" για τις σχολές αυτές. Αν οι επιδόσεις τους είναι εκτός ορίων των προκαθορισμένων κατώτατων ορίων (έστω και σε ένα από τα εξεταζόμενα αγωνίσματα) τότε αυτόματα χάνουν το "δικαίωμα επιλογής" σε Στρατιωτικές σχολές, ακόμα και αν η βαθμολογία τους είναι πάνω από τις βάσεις των επιθυμητών Στρατιωτικών Σχολών. Οι Αθλητικές Δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια.
Αθλητικές Δοκιμασίες Στρατιωτικών Σχολών
και Σχολών Αστυνομίας
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΣΣΕ/Όπλα
ΣΙ/Ιπτ., ΣΝΔ
ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,
ΣΑΝ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ,
ΣΙΡ, ΣΜΥ/Σώματα
1. Δρόμος ταχύτητας 100 m 16 sec 17 sec
2. Δρόμος 1000 m 4΄ και 20΄΄
3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 m 0,90 m
4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 m 3,00 m
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 kg)
(Μέσος όρος ρίψης με αριστερό και δεξί χέρι)
4,50 m 4,00 m
6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 m
(για την ΣΝΔ. ΣΙ/Ιπτ., ΣΜΥΝ)
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΗ
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της μιας προσπάθειας για τους δρόμους
και των τριών προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι για τις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συγκεντρώνουν έναν επιπλέον αριθμό μορίων από την εξέτασή τους σε τρία αγωνίσματα.
Τα αγωνίσματα στα οποία διενεργούνται οι Αθλητικές Δοκιμασίες είναι τέσσερα: Ο δρόμος, το άλμα σε μήκος, η σφαιροβολία και η κολύμβηση. Από τα τέσσερα αγωνίσματα οι υποψήφιοι επιλέγουν 3, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται 3 προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Στις ταχύτητες και στην κολύμβηση οι υποψήφιοι έχουν μια προσπάθεια.
ΑΓΟΡΙΑ
1. Δρόμος ταχύτητας 400 m
2. Άλμα σε μήκος με φόρα
3. Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 6 Κgr)
4. Κολύμβηση 50 m
(σε ελεύθερο στυλ)
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. Δρόμος ταχύτητας 200 m
2. Άλμα σε μήκος με φόρα
3. Σφαιροβολία
(βάρος σφαίρας 4 Κgr)
4. Κολύμβηση 50 m
(σε ελεύθερο στυλ)
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος