ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Τμήματα Πανεπιστημίων
1)Αγροτικής Ανάπτυξης
2
4
2)Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
2
4
3)Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας
2
4)Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
4
5)Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
2
4
6)Αειφορικής Γεωργίας
2
7)Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών
2
8)Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
2
9)Βιοϊατρικών Επιστημών
10)Βιολογίας
2
11)Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
2
12)Βιοτεχνολογίας
2
13)Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
2
14)Γεωπονίας
2
15)Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
2
16)Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
2
4
17)Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
4
18)Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / Διαχείρισης
2
19)Δημόσιας & Κοινοτικής/Ενιαίας Υγείας
20)Επιστήμης-μών / Διαιτολογίας & Διατροφής
21)Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
2
22)Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
2
23)Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
2
24)Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
2
25)Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
4
26)Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής / Γεωπονίας, Φυτ. Παραγ. & Αγροτικού Περιβάλλοντος
2
27)Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
2
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
Τμήματα Πανεπιστημίων
1) Αγροτικής Ανάπτυξης
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Κατευθύνσεις: 1. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 2. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας στην αγροτική τράπεζα, στο υπουργείο παιδείας (Καθηγητές ΠΕ14.04), σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών), σε Διεθνείς Οργανισμούς (ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές οργανισμών). Ελεύθεροι επαγγελματίες
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.
2) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
2
2
Σκοπός: Η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η μελέτη, έρευνα και εφαρμογές που αφορούν στο σύνολο της διατροφικής αλυσίδας που ξεκινάει από την αγροτική παραγωγή και φθάνει στην κατανάλωση. Τέλος η δημιουργία επιστημόνων που θα κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας, σε συνδυασμό με τα επιμέρους αντικείμενα που αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως γεωπόνοι στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα, σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
3) Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας
2
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα: Επεξεργασίας των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παραγώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αναλύσεως των παραπάνω προϊόντων. Οργάνωσης και διαχείρισης οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Σε οινολογικά εργαστήρια. Σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Δράμα.
4) Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
4
Σκοπός: Η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. (το 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση πτυχιακής μελέτης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να εργαστούν ως Γεωπόνοι, στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στο Υπουργείο Παιδείας: Καθηγητές (ΠΕ14.04), σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, σε Σε Διεθνείς Οργανισμούς κ.τ.λ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών.
5) Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
1
2
4
Σκοπός: Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών, Καθηγητές Ειδικότητας (ΠΕ18.33).
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών, σε παιδικούς σταθμούς, σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοσοκομεία παίδων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με έδρα το Αιγάλεω, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
6) Αειφορικής Γεωργίας
2
Σκοπός: Η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αειφορικής γεωργικής ανάπτυξης, μελετών και έργων, τη σύνταξη στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την αειφορική γεωργική πρακτική και την οικολογική μετάβαση της γεωργικής πρακτικής και παραγωγής, τον σχεδιασμό και διάδοση πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή της γεωργίας σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στελέχωση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, αειφορικής διαχείρισης φυσικών πόρων και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα αειφορικής διαχείρισης, βιολογικής γεωργίας, οικολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, γεωργίας ακριβείας, γεωργίας δέσμευσης άνθρακα, κ.λπ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.
7) Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε μονάδες εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικούς σταθμούς αλιευμάτων. Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι.
8) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
9) Βιοϊατρικών Επιστημών
Σκοπός: Το Τμήμα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους.
Κατευθύνσεις (από 4ο εξάμηνο): Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής και Οπτομετρίας. Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:
Αισθητικής και Κοσμητολογίας: Ινστιτούτα αισθητικής. Καταστήματα καλλυντικών. Σε κομμωτήρια. Νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική, σε εργασίες της ειδικότητάς τους. Σε φαρμακεία. Σε επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων για την ποιοτική τους απόδοση από αισθητικής πλευράς. Στο χώρο του θεάματος (τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο). Στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως καθηγητές της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας: Σε ιδιωτικά και δημόσια ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε ακτινολογικά και ραδιολογικά εργαστήρια. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Ιατρικών Εργαστηρίων: Ιδιωτικά και δημόσια ιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε φαρμακοβιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Οδοντικής Τεχνολογίας: Ιδιωτικά και δημόσια οδοντιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.
Οπτικής και Οπτομετρίας: Καταστήματα οπτικών. Βιομηχανίες οπτικών ειδών. Αντιπροσωπείες οπτικών ειδών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α. με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
10) Βιολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
11) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
12) Βιοτεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
13) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
14) Γεωπονίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Πατρών με έδρα την Αμαλιάδα, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με έδρα το Ηράκλειο, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
15) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
16) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασμό και την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου.
Kατευθύνσεις σπουδών: Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων, από το 7ο εξάμηνο και μετά.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιομηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εμπορίας επίπλων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
17) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του Περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ)
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.
18) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος / Διαχείρισης
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Γεωπονικό Αθηνών με έδρα το Καρπενήσι, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Δράμα.
19) Δημόσιας & Κοινοτικής/Ενιαίας Υγείας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του στον έλεγχο των παραγόντων που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και στη μεθοδολογία προστασίας και προαγωγής της περιβαλλοντικής, δημόσιας και κοινωνικής υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Επόπτες δημόσιας υγείας στο υπουργείο Υγείας. Σε υπηρεσίες άλλων υπουργείων, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που οργανώνουν υγειονομικά προγράμματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.ά.). Σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου σχολείων και ιδρυμάτων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στη ΣΕΛΕΤΕ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
20) Επιστήμης-μών / Διαιτολογίας & Διατροφής
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις για τη διατροφική αξία των τροφίμων και το ρόλο τους στην υγεία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσοκομεία και κλινικές. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Σε ερευνητικές ομάδες και κέντρα με αντικείμενο επιδημιολογικές μελέτες και τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων. Στη βιομηχανία τροφίμων και σε βιομηχανίες προϊόντων κλινικής διατροφής για την προώθηση προϊόντων και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και την αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Χαροκόπειο με έδρα την Αθήνα, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, Διεθνές (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Μεσογειακό ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με έδρα τη Σητεία.
21) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Γεωπονικό (Αθήνα), Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
22) Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και μηχανικής τροφίμων, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, μελέτης και σχεδιασμού βιοτεχνιών και βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Αιγάλεω, Αργοστόλι) ή 10 εξάμηνα (Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Αγρίνιο).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Στο Χημείο του κράτους. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων. Σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων. Στην εμπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, στην εμπορία εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Ιόνιο με έδρα το Αργοστόλι, Διεθνές Παν. Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.
23) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει στελέχη ικανά πάνω σε θέματα σύσταση7, απ7θήκευσης, διανομής, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, επίδρασης της επεξεργασίας των τροφίμων στα θρεπτικά τους συστατικά, σχέσης τροφίμων με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, διατροφής και διαιτητικής του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές και κλινικές συνθήκες, καθώς και κάτω από ειδικές συνθήκες ή καταστάσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (Λήμνος) ή 10 εξάμηνα (Καρδίτσα).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανίες παιδικών τροφών και διαιτητικών σκευασμάτων. Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων. Υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, λαϊκή επιμόρφωση, κοινωνική πρόνοια, αθλητικούς ομίλους κτλ. Νοσοκομεία και κλινικές. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι διατροφής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο, Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
24) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
2
Σκοπός: Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς, σε οργανισμούς του δημοσίου, σε ερευνητικά κέντρα, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή, σ ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, σε θερμοκήπια και αγροκτήματα.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών.
25) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης (στις Σέρρες), Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα.
26) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής / Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική βελτίωσή της ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάστασή της και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας, σε ερευνητικά κέντρα και σε ιδιωτικούς φορείς, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης, σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Γεωπονικό Αθηνών, Πατρών με έδρα το Μεσολόγγι, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
27) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
2
Σκοπός: Είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της επιστήμης και της βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της οινολογίας, της αμπελουργίας και της τεχνολογίας ποτών καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού τους ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους, σε οινολογικά εργαστήρια, σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών, ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
28) Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας
1
2
4
Σκοπός: Αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τομείς κοινωνικής Πρόνοιας, τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδικής Προστασίας, Υγείας - Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, Αναπηρίας, Απεξάρτησης, Επιμελητών Ανηλίκων, Φυλακών, Μεταναστών, Προσφύγων.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με έδρα την Πάτρα.
29) Εργοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για να μπορούν με τη συνεργασία γιατρών και άλλων ειδικών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να κατευθύνουν διάφορες δραστηριότητες και εργασίες για άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα με θεραπευτικό κυρίως σκοπό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα χρόνια πασχόντων ατόμων. Γηροκομεία. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, κοινοτικά κέντρα, κέντρα υγείας. Κέντρα Αποκατάστασης. Αναμορφωτικά Ιδρύματα ή Φυλακές. Αναπτυξιακά κέντρα, κέντρα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σχολεία και ιδρύματα ειδικής αγωγής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α. με έδρα το Αιγάλεω, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαΐδα.
30) Θεάτρου
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
31) Ιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης βασικών σπουδών: 12 εξάμηνα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, πρέπει να πάρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν να υπηρετήσουν σε κάποιο αγροτικό ιατρείο ως γενικοί γιατροί για ένα χρόνο. Όσοι προορίζονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας, Πνευμονοφυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, μπορούν να πάρουν αναστολή και να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς φορείς και ιδρύματα. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια και πλοία. Στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
32) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. (Υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π. και παρακολούθηση δύο εργαστηρίων "Συγγραφικής" και "Πληροφορικής").
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
33) Κινηματογράφου
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπεπιστημίου.
34) Κτηνιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωικής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αγροτική Τράπεζα. Σε ιατρεία ζώων. Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις. Σε βιομηχανίες φαρμακευτικές, παρασκευής ζωοτροφών κτλ. Σε επιστημονικά ιδρύματα έρευνας. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα.
35) Λογοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής με τη βοήθεια των επιστημών της βιολογίας, της φυσικής και της ιατρικής. Στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση - βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από τα τμήμα αυτό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης) και πτυχιακή εργασία.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μονάδες που έχουν ως αντικείμενο τη θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας και της έκφρασης. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σχολές θεάτρου και ορθοφωνίας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Πατρών με έδρα την Πάτρα, Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.
36) Μαιευτικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν μαίες και μαιευτές ικανούς να συνεργάζονται με τους μαιευτήρες - γυναικολόγους και να προσφέρουν φροντίδες και συμβουλές στις έγκυες, με σκοπό να τις βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας τους. Μπορούν επίσης να περατώσουν μόνοι τους φυσιολογικούς τοκετούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και κλινικές. Γυναικολογικά ιατρεία. Σε κέντρα υγείας, σε υγειονομικούς σταθμούς, σε αγροτικά ιατρεία, σε τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού κτλ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με προϋπόθεση επί διετίας άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαΐδα.
37) Μηχανικών Βιοϊατρικής
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και των οργάνων που συνεργάζονται με τους ζώντες οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Παν. Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω.
38) Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
39) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης / Μουσικών Σπουδών
E
1
2
4
Η εισαγωγή στα τμήματα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω κοινών ΕΙΔΙΚΩΝ εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και στα εξής μουσικά μαθήματα: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι μαθητές δεν εξετάζονται πανελλαδικά στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου τους.
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, Ιόνιου με έδρα την Κέρκυρα.
40) Μουσικών Σπουδών
E
1
2
4
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα "Αρμονία" και "Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων".
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης ΑΠΘ.
41) Νοσηλευτικής
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες νοσηλευτές που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Επίσης, με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση παρέχει γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, για την έρευνα και την εκπαίδευση. Ειδικότερα η Νοσηλευτική έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών και την ενεργητική συμμετοχή στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα και άσυλα. Γηροκομεία. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στελέχη νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω, Πατρών με έδρα την Πάτρα, Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα το Διδυμότειχο, Μεσογειακό ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με έδρα το Ηράκλειο.
42) Οδοντιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου, εφαρμόζοντας προληπτική ή θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. Δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής. Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
43) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών ΕΚΠΑ, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
44) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο.
45) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα, Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη, Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο, Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.
46) Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών
1
2
4
Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά και καλλιτεχνικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τεχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες). Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.
47) Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστημική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Ιόνιο με έδρα τη Ζάκυνθο.
48) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία.
49) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (απαιτείται εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.
50) Φαρμακευτικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμακευτικών ουσιών και άλλων χημικών παρασκευασμάτων, ώστε να τα διαθέτουν στο κοινό σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. (Τα δύο τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση σε φαρμακείο "ανοικτό στο κοινό" και φαρμακευτική υπηρεσία νοσοκομείου).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε ασφαλιστικά ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.ά.). Στα φαρμακεία των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Σε φαρμακευτικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Σε φαρμακοβιομηχανίες, ως ερευνητικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών.
51) Φυσικοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για να μπορούν με τη συνεργασία των αρμοδίων γιατρών να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας. Αποσκοπούν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κινησιολογίας, Παθολογίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν επίσης να εκπαιδευτούν και σε εναλλακτικές θεραπείες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 4 μηνών).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Κέντρα αποκατάστασης. Ερευνητικά Κέντρα. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. Ιαματικές Πηγές - Υδροθεραπεία. Κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με έδρα το Αιγάλεω, Διεθνές (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πατρών με έδρα το Αίγιο, Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία, Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη.
52) Χημείας
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα χημικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Στο γενικό χημείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Διεθνές Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα την Καβάλα, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
53) Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας.
54) Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών
2
Σκοπός: Το τμήμα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τμήματος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέματα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Αλιευτικής Διαχείρισης, θέματα Υδατοκαλλιεργιών και θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία μελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη.
Σχολές Ενστόλων & Άλλες Σχολές
1) Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει νοσηλεύτριες - νοσηλευτές με την ανάλογη επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση για τις νοσηλευτικές ανάγκες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή (θεωρητική) στη Σχολή. Κλινική Ακαδημαϊκή στα πολιτικά και στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο αριθμός των ανδρών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία.
Το τμήμα λειτουργεί στο Στρατόπεδο Σακέτα Α στο Βύρωνα Αττικής.
2) Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά γιατρούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοι αποκτούν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 6 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 18 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Ακόμη, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
3) Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά κτηνιάτρους, για να ελέγχουν τη σωστή υγειονομική σίτιση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
4) Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά οδοντιάτρους. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο όπως οι ιδιώτες οδοντίατροι.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
5) Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
E
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά φαρμακοποιούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 τουλάχιστον χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
6) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ε
1
2
4
Στη Σχολή Ανθυποπυραγών εισάγονται αποκλειστικά Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και δεν πρέπει οι ιδιώτες να τη συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Κάτω Κηφισιά (Αθήνα).
7) Πυροσβεστών
Ε
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε επιστημονικά θέματα που έχουν σχέση με την πυροσβεστική, τη διάσωση, την προληπτική πυροπροστασία, τον εμπρησμό και γενικά την παροχή τεχνικής κατάρτισης, η οποία θα καταστήσει ικανούς τους πτυχιούχους να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως Αξιωματικοί του Σώματος.
Διάρκεια φοίτησης: 2 & 1/2 έτη.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Πυροσβεστικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα.
8) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ε
1
2
4
Σκοπός: Το Λιμενικό Σώμα είναι στρατιωτικά συντεταγμένο και υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος είναι ο Αντιναύαρχος - Αρχηγός και το προσωπικό συγκροτείται από μόνιμους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από τις παρακάτω παραγωγικές Σχολές.
Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στον Πειραιά και είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Λιμενικό σώμα
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
9) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Ε
1
2
4
Σκοπός: Η Σχολή έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων σε θέματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στην αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, εδρεύει στον Πειραιά και κατά τη φοίτησή τους οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός αυτής. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια.
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή οι Δόκιμοι ονομάζονται Λιμενοφύλακες και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Η σχολή λειτουργεί στον Πειραιά.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος