ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ONLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρoγράμματα Διαγωνισμάτων - Ενημερώσεις Γονέων - Ανακοινώσεις

Σάββατο 16/12/2023 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.14/10/2023 έως 2/12/2023
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Χημεία Πρ.
Σάββατο 04/11/2023Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/11/2023Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Χημεία Πρ.
Σάββατο 04/11/2023Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/11/2023Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Οικονομικά
Σάββατο 04/11/2023Πληροφορική
Σάββατο 25/11/2023Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Ιστορία Πρ.
Σάββατο 04/11/2023Λατινικά
Σάββατο 25/11/2023Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 04/11/2023Άλγεβρα
Σάββατο 11/11/2023Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/11/2023Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 02/12/2023Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 04/11/2023Άλγεβρα
Σάββατο 11/11/2023Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/11/2023Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 02/12/2023Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023-----------
Σάββατο 04/11/2023Άλγεβρα
Σάββατο 11/11/2023Πληροφορική
Σάββατο 25/11/2023Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 02/12/2023Οικονομικά
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 14/10/2023Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 21/10/2023-----------
Σάββατο 04/11/2023Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 11/11/2023Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 25/11/2023Λατινικά
Σάββατο 02/12/2023-----------
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 14/10/2023Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 21/10/2023Φυσική
Σάββατο 04/11/2023Χημεία
Σάββατο 11/11/2023Άλγεβρα
Σάββατο 25/11/2023Γεωμετρία
Σάββατο 02/12/2023Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 14/10/2023Μαθηματικά
Σάββατο 04/11/2023Αρχαία
Σάββατο 11/11/2023Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/12/2023Μαθηματικά
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 14/10/2023Μαθηματικά
Σάββατο 04/11/2023Αρχαία
Σάββατο 11/11/2023Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/12/2023Μαθηματικά
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 14/10/2023Μαθηματικά
Σάββατο 04/11/2023Αρχαία
Σάββατο 11/11/2023Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/12/2023Μαθηματικά


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Τρίτη 29 Αυγούστου 2023
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023


Σάββατο 17/12/2022 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.15/10/2022 έως 3/12/2022
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 22/10/2022Χημεία Πρ.
Σάββατο 05/11/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 26/11/2022Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 22/10/2022Χημεία Πρ.
Σάββατο 05/11/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 26/11/2022Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 22/10/2022Οικονομικά
Σάββατο 05/11/2022Πληροφορική
Σάββατο 26/11/2022Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4:00-7:00 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 22/10/2022Ιστορία Πρ.
Σάββατο 05/11/2022Λατινικά
Σάββατο 26/11/2022Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-7 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 22/10/2022Φυσική Γ.Π.
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 05/11/2022Άλγεβρα
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 12/11/2022Φυσική Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 26/11/2022Μαθηματικά Πρ.
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 03/12/2022Χημεία Πρ.
(4-6 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-7 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 22/10/2022Φυσική Γ.Π.
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 05/11/2022Άλγεβρα
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 12/11/2022Φυσική Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 26/11/2022Μαθηματικά Πρ.
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 03/12/2022Χημεία Πρ.
(4-6 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-7 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 22/10/2022-----------
Σάββατο 05/11/2022Άλγεβρα
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 12/11/2022Πληροφορική
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 26/11/2022Μαθηματικά Πρ.
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 03/12/2022Οικονομικά
(4-6 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-7 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 15/10/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 22/10/2022-----------
Σάββατο 05/11/2022Αρχαία Γνωστό
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 12/11/2022Αρχαία Άγνωστο
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 26/11/2022Λατινικά
(5-7 μ.μ.)
Σάββατο 03/12/2022-----------
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 15/10/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 22/10/2022Φυσική
Σάββατο 05/11/2022Χημεία
Σάββατο 12/11/2022Άλγεβρα
Σάββατο 26/11/2022Γεωμετρία
Σάββατο 03/12/2022Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 15/10/2022Μαθηματικά
Σάββατο 05/11/2022Αρχαία
Σάββατο 12/11/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 03/12/2022Μαθηματικά
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 15/10/2022Μαθηματικά
Σάββατο 05/11/2022Αρχαία
Σάββατο 12/11/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 03/12/2022Μαθηματικά
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-5 μ.μ.)
Σάββατο 15/10/2022Μαθηματικά
Σάββατο 05/11/2022Αρχαία
Σάββατο 12/11/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 03/12/2022Μαθηματικά


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Τρίτη 30 Αυγούστου 2022
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022


Σάββατο 12/03/2022 (απόγευμα)
2η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.08/01/2022 έως 26/02/2022
2ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5:30-8:30 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Χημεία Πρ.
Σάββατο 29/01/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 19/02/2022Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5:30-8:30 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Χημεία Πρ.
Σάββατο 29/01/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 19/02/2022Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5:30-8:30 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Οικονομικά
Σάββατο 29/01/2022Πληροφορική
Σάββατο 19/02/2022Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5:30-8:30 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Ιστορία Πρ.
Σάββατο 29/01/2022Λατινικά
Σάββατο 19/02/2022Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 29/01/2022Άλγεβρα
Σάββατο 05/02/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 19/02/2022Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 26/02/2022Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 29/01/2022Άλγεβρα
Σάββατο 05/02/2022Φυσική Πρ.
Σάββατο 19/02/2022Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 26/02/2022Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022-----------
Σάββατο 29/01/2022Άλγεβρα
Σάββατο 05/02/2022Πληροφορική
Σάββατο 19/02/2022Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 26/02/2022Οικονομικά
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 08/01/2022Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 15/01/2022Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 29/01/2022Άλγεβρα
Σάββατο 05/02/2022Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 19/02/2022Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 26/02/2022Λατινικά
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 08/01/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 15/01/2022Φυσική
Σάββατο 29/01/2022Χημεία
Σάββατο 05/02/2022Άλγεβρα
Σάββατο 19/02/2022Γεωμετρία
Σάββατο 26/02/2022Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 08/01/2022Μαθηματικά
Σάββατο 29/01/2022Αρχαία
Σάββατο 05/02/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 26/02/2022Μαθηματικά
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 08/01/2022Μαθηματικά
Σάββατο 29/01/2022Αρχαία
Σάββατο 05/02/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 26/02/2022Μαθηματικά
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 08/01/2022Μαθηματικά
Σάββατο 29/01/2022Αρχαία
Σάββατο 05/02/2022Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 26/02/2022Μαθηματικά


Σάββατο 11/12/2021 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.09/10/2021 έως 27/11/2021
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Χημεία Πρ.
Σάββατο 30/10/2021Φυσική Πρ.
Σάββατο 20/11/2021Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Χημεία Πρ.
Σάββατο 30/10/2021Φυσική Πρ.
Σάββατο 20/11/2021Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Οικονομικά
Σάββατο 30/10/2021Πληροφορική
Σάββατο 20/11/2021Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Ιστορία Πρ.
Σάββατο 30/10/2021Λατινικά
Σάββατο 20/11/2021Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 30/10/2021Άλγεβρα
Σάββατο 06/11/2021Φυσική Πρ.
Σάββατο 20/11/2021Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 27/11/2021Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 30/10/2021Άλγεβρα
Σάββατο 06/11/2021Φυσική Πρ.
Σάββατο 20/11/2021Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 27/11/2021Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021-----------
Σάββατο 30/10/2021Άλγεβρα
Σάββατο 06/11/2021Πληροφορική
Σάββατο 20/11/2021Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 27/11/2021Οικονομικά
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 09/10/2021Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 16/10/2021Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 30/10/2021Άλγεβρα
Σάββατο 06/11/2021Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 20/11/2021Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 27/11/2021Λατινικά
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 09/10/2021Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 16/10/2021Φυσική
Σάββατο 30/10/2021Χημεία
Σάββατο 06/11/2021Άλγεβρα
Σάββατο 20/11/2021Γεωμετρία
Σάββατο 27/11/2021Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 09/10/2021Μαθηματικά
Σάββατο 30/10/2021Αρχαία
Σάββατο 06/11/2021Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 27/11/2021Μαθηματικά
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 09/10/2021Μαθηματικά
Σάββατο 30/10/2021Αρχαία
Σάββατο 06/11/2021Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 27/11/2021Μαθηματικά
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 09/10/2021Μαθηματικά
Σάββατο 30/10/2021Αρχαία
Σάββατο 06/11/2021Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 27/11/2021Μαθηματικά


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021


Σάββατο 12/12/2020 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.10/10/2020 έως 28/11/2020
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 31/10/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 21/11/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 31/10/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 21/11/2020Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Οικονομικά
Σάββατο 31/10/2020Πληροφορική
Σάββατο 21/11/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Ιστορία Πρ.
Σάββατο 31/10/2020Κοινωνιολογία
Σάββατο 21/11/2020Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 31/10/2020Άλγεβρα
Σάββατο 07/11/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 21/11/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 28/11/2020Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 31/10/2020Άλγεβρα
Σάββατο 07/11/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 21/11/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 28/11/2020Χημεία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020-----------
Σάββατο 31/10/2020Άλγεβρα
Σάββατο 07/11/2020Πληροφορική
Σάββατο 21/11/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 28/11/2020Οικονομικά
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 10/10/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 17/10/2020Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 31/10/2020Άλγεβρα
Σάββατο 07/11/2020Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 21/11/2020Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 28/11/2020Λατινικά
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 10/10/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 17/10/2020Φυσική
Σάββατο 31/10/2020Χημεία
Σάββατο 07/11/2020Άλγεβρα
Σάββατο 21/11/2020Γεωμετρία
Σάββατο 28/11/2020Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 10/10/2020Μαθηματικά
Σάββατο 17/10/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 31/10/2020Αρχαία
Σάββατο 07/11/2020Φυσική
Σάββατο 28/11/2020Μαθηματικά
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 10/10/2020Μαθηματικά
Σάββατο 31/10/2020Αρχαία
Σάββατο 07/11/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/11/2020Μαθηματικά
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 10/10/2020Μαθηματικά
Σάββατο 31/10/2020Αρχαία
Σάββατο 07/11/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/11/2020Μαθηματικά


1/9/2020 έως 4/9/2020
Διαγωνίσματα Σεπτεμβρίου (Επαναληπτικά καλοκαιρινών τμημάτων εφ΄ όλης της ύλης):
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τρίτη 1/9/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Τετάρτη 2/9/2020Φυσική Πρ.
Πέμπτη 3/9/2020Χημεία Πρ.
Παρασκευή 4/9/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τρίτη 1/9/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Τετάρτη 2/9/2020Φυσική Πρ.
Πέμπτη 3/9/2020Χημεία Πρ.
Παρασκευή 4/9/2020Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Τρίτη 1/9/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Τετάρτη 2/9/2020Οικονομικά
Πέμπτη 3/9/2020Πληροφορική
Παρασκευή 4/9/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τρίτη 1/9/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Τετάρτη 2/9/2020Κοινωνιολογία
Πέμπτη 3/9/2020Ιστορία Πρ.
Παρασκευή 4/9/2020Αρχαία Πρ.


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020


21/3/2020 έως 25/4/2020
3ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 11/4/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/4/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 11/4/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 25/4/2020Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Aρχ.Oικ.Θεωρ.
Σάββατο 11/4/2020Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 25/4/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Ιστορία Πρ.
Σάββατο 11/4/2020Κοινωνιολογία
Σάββατο 25/4/2020Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Άλγεβρα
Σάββατο 11/4/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 25/4/2020Φυσική Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Άλγεβρα
Σάββατο 11/4/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 25/4/2020Φυσική Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Άλγεβρα
Σάββατο 11/4/2020Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 25/4/2020Ανάπτυξη Εφαρμογών
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 21/3/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 28/3/2020Κοινωνιολογία Γ΄
Σάββατο 11/4/2020Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 25/4/2020Αρχαία Άγνωστο
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 21/3/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/3/2020Φυσική
Σάββατο 11/4/2020Χημεία / Αρχαία
Σάββατο 25/4/2020Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 21/3/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 28/3/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/4/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 25/4/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 21/3/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 28/3/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/4/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 25/4/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 21/3/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 28/3/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/4/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 25/4/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)


Κυριακή 15/3/2020 (πρωί)
2η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.11/1/2020 έως 22/2/2020
2ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 18/1/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 01/2/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 22/2/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 18/1/2020Χημεία Πρ.
Σάββατο 01/2/2020Φυσική Πρ.
Σάββατο 22/2/2020Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 18/1/2020Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 01/2/2020Aρχ.Oικ.Θεωρ.
Σάββατο 22/2/2020Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 18/1/2020Ιστορία Πρ.
Σάββατο 01/2/2020Κοινωνιολογία
Σάββατο 22/2/2020Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Φυσική Πρ.
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 08/2/2020Μαθηματικά Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Χημεία Πρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Φυσική Πρ.
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 08/2/2020Μαθημ. Πρ. / Βιολ. Γ΄
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Χημεία Πρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Ανάπτυξη Εφαρμογών
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 08/2/2020Μαθηματικά Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Aρχ.Oικ.Θεωρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 11/1/2020Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Αρχαία Γνωστό
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Αρχαία Άγνωστο
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 08/2/2020Ιστορία Γ΄
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Κοινωνιολογία Γ΄
(6-8 μ.μ.)
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/1/2020Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 18/1/2020Φυσική
Σάββατο 01/2/2020Χημεία / Αρχαία
Σάββατο 08/2/2020Γεωμετρία
Σάββατο 22/2/2020Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/1/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/1/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 11/1/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 18/1/2020Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 01/2/2020Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 22/2/2020Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)


Κυριακή 15/12/2019 (πρωί)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.12/10/2019 έως 23/11/2019
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 19/10/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 02/11/2019Φυσική Πρ.
Σάββατο 23/11/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 19/10/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 02/11/2019Φυσική Πρ.
Σάββατο 23/11/2019Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 19/10/2019Aρχ.Oικ.Θεωρ.
Σάββατο 02/11/2019Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 23/11/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Σάββατο 19/10/2019Ιστορία Πρ.
Σάββατο 02/11/2019Κοινωνιολογία
Σάββατο 23/11/2019Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Φυσική Πρ.
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 09/11/2019Μαθηματικά Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Χημεία Πρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Φυσική Πρ.
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 09/11/2019Μαθημ. Πρ. / Βιολ. Γ΄
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Χημεία Πρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Άλγεβρα
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Ανάπτυξη Εφαρμογών
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 09/11/2019Μαθηματικά Πρ.
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Aρχ.Oικ.Θεωρ.
(6-8 μ.μ.)
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-8 μ.μ. ή 4-6 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σάββατο 12/10/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Αρχαία Γνωστό
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Αρχαία Άγνωστο
(6-8 μ.μ.)
Σάββατο 09/11/2019Ιστορία Γ΄
(4-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Κοινωνιολογία Γ΄
(6-8 μ.μ.)
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/10/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/10/2019Φυσική
Σάββατο 02/11/2019Χημεία / Αρχαία
Σάββατο 09/11/2019Γεωμετρία
Σάββατο 23/11/2019Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/10/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/10/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 6-7 μ.μ. ή 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/10/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)
Σάββατο 19/10/2019Νεοελληνική Γλώσσα
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 02/11/2019Αρχαία
(5-6 μ.μ.)
Σάββατο 23/11/2019Μαθηματικά
(6-7 μ.μ.)


29/8/2019 έως 7/9/2019
Διαγωνίσματα Σεπτεμβρίου (Επαναληπτικά καλοκαιρινών τμημάτων εφ΄ όλης της ύλης):
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέμπτη 29/8/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Παρασκευή 30/8/2019Φυσική Πρ.
Παρασκευή 6/9/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 7/9/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Πέμπτη 29/8/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Παρασκευή 30/8/2019Φυσική Πρ.
Παρασκευή 6/9/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 7/9/2019Βιολογία Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Πέμπτη 29/8/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Παρασκευή 30/8/2019A.O.Θ.
Παρασκευή 6/9/2019Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 7/9/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-2 μ.μ.)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέμπτη 29/8/2019Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Παρασκευή 30/8/2019Κοινωνιολογία
Παρασκευή 6/9/2019Ιστορία Πρ.
Σάββατο 7/9/2019Αρχαία Πρ.


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019


30/3/2019 έως 4/5/2019
3ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 30/3/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 20/4/2019Φυσική Πρ.
Σάββατο 04/5/2019Μαθ. Πρ. / Βιολ. Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 30/3/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019A.O.Θ.
Σάββατο 20/4/2019Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 04/5/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 30/3/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019Ιστορία Πρ.
Σάββατο 20/4/2019Λατινικά
Σάββατο 04/5/2019Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 30/3/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019Άλγεβρα
Σάββατο 20/4/2019Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 04/5/2019Φυσική Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 30/3/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019Ιστορία Γ΄
Σάββατο 20/4/2019Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 04/5/2019Αρχαία Άγνωστο
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Σάββατο 30/3/2019
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 06/4/2019
(6-8 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 20/4/2019
(4-6 μ.μ.)
Χημεία
Σάββατο 04/5/2019
(6-8 μ.μ.)
Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 30/3/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 06/4/2019
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 20/4/2019
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 04/5/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 30/3/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 06/4/2019
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 20/4/2019
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 04/5/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 30/3/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 06/4/2019
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 20/4/2019
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 04/5/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά


Σάββατο 16/3/2019 (απόγευμα)
2η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.3/2/2019 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και στα Καλάβρυτα την Κυριακή 3/2/2019.
Δικαίωμα συμμετοχής στην εκδρομή έχουν οι μαθητές του Φροντιστηρίου αλλά και οι φίλοι τους. Κόστος συμμετοχής μόνο 10 €.
Αναχώρηση στις 7:00 π.μ. από το φροντιστήριο και επιστροφή στις 8:00 μ.μ.
Απαραίτητα εφόδια: Ο εξοπλισμός για χιονοπόλεμο και η καλή διάθεση !!!
(Δηλώσεις συμμετοχής έως 30/1/2019 στη γραμματεία του φροντιστηρίου. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)12/1/2019 έως 2/3/2019
2ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 12/1/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019Χημεία Πρ.
Σάββατο 26/1/2019Βιολογία Πρ.
Σάββατο 09/2/2019Φυσική Πρ.
Σάββατο 23/2/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 12/1/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 26/1/2019Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 09/2/2019A.O.Θ.
Σάββατο 23/2/2019Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 12/1/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019Λατινικά
Σάββατο 26/1/2019Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 09/2/2019Ιστορία Πρ.
Σάββατο 23/2/2019Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 12/1/2019
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019
(4-6 μ.μ.)
Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 26/1/2019
(4-6 μ.μ.)
Άλγεβρα
Σάββατο 09/2/2019
(6-8 μ.μ.)
Φυσική Πρ.
Σάββατο 23/2/2019
(6-8 μ.μ.)
Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 02/3/2019
(4-6 μ.μ.)
-----
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 12/1/2019
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019
(4-6 μ.μ.)
Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 26/1/2019
(4-6 μ.μ.)
-----
Σάββατο 09/2/2019
(6-8 μ.μ.)
Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 23/2/2019
(6-8 μ.μ.)
Λατινικά Γ΄
Σάββατο 02/3/2019
(4-6 μ.μ.)
-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/1/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 19/1/2019Φυσική
Σάββατο 26/1/2019Χημεία
Σάββατο 09/2/2019Άλγεβρα
Σάββατο 23/2/2019Γεωμετρία
Σάββατο 02/3/2019Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 12/1/2019
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 26/1/2019
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 09/2/2019
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/3/2019
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/1/2019Μαθηματικά
Σάββατο 26/1/2019Αρχαία
Σάββατο 09/2/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/3/2019Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 12/1/2019Μαθηματικά
Σάββατο 26/1/2019Αρχαία
Σάββατο 09/2/2019Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 02/3/2019Μαθηματικά


Κυριακή 9/12/2018 (πρωί)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.6/10/2018 έως 24/11/2018
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 06/10/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018Βιολογία Πρ.
Σάββατο 20/10/2018Χημεία Πρ.
Σάββατο 03/11/2018Φυσική Πρ.
Σάββατο 10/11/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 06/10/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 20/10/2018Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 03/11/2018A.O.Θ.
Σάββατο 10/11/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 06/10/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 20/10/2018Λατινικά
Σάββατο 03/11/2018Ιστορία Πρ.
Σάββατο 10/11/2018Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 06/10/2018
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018
(4-6 μ.μ.)
Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 20/10/2018
(4-6 μ.μ.)
Άλγεβρα
Σάββατο 03/11/2018
(6-8 μ.μ.)
Φυσική Πρ.
Σάββατο 10/11/2018
(6-8 μ.μ.)
Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 24/11/2018
(4-6 μ.μ.)
Χημεία
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 06/10/2018
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018
(4-6 μ.μ.)
Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 20/10/2018
(4-6 μ.μ.)
-----
Σάββατο 03/11/2018
(6-8 μ.μ.)
Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 10/11/2018
(6-8 μ.μ.)
-----
Σάββατο 24/11/2018
(4-6 μ.μ.)
-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 06/10/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 13/10/2018Φυσική
Σάββατο 20/10/2018Χημεία
Σάββατο 03/11/2018Άλγεβρα
Σάββατο 10/11/2018Γεωμετρία
Σάββατο 24/11/2018Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 06/10/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 20/10/2018
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 03/11/2018
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/11/2018
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 06/10/2018Μαθηματικά
Σάββατο 20/10/2018Αρχαία
Σάββατο 03/11/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/11/2018Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 06/10/2018Μαθηματικά
Σάββατο 20/10/2018Αρχαία
Σάββατο 03/11/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/11/2018Μαθηματικά


30/8/2018 έως 8/9/2018
Διαγωνίσματα Σεπτεμβρίου (Επαναληπτικά καλοκαιρινών τμημάτων εφ΄ όλης της ύλης):
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Πέμπτη 30/8/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 31/8/2018Φυσική Πρ.
Σάββατο 1/9/2018Βιολογία Πρ.
Παρασκευή 7/9/2018Χημεία Πρ.
Σάββατο 8/9/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Πέμπτη 30/8/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 31/8/2018A.O.Θ.
Σάββατο 1/9/2018-----
Παρασκευή 7/9/2018Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 8/9/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πέμπτη 30/8/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 31/8/2018Λατινικά
Σάββατο 1/9/2018-----
Παρασκευή 7/9/2018Ιστορία Πρ.
Σάββατο 8/9/2018Αρχαία Πρ.


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018


31/3/2018 έως 28/4/2018
3ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 31/3/2018Χημεία Πρ.
Σάββατο 14/4/2018Φυσική Πρ.
Σάββατο 21/4/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 31/3/2018A.O.Θ.
Σάββατο 14/4/2018Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 21/4/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 31/3/2018Ιστορία Πρ.
Σάββατο 14/4/2018Λατινικά
Σάββατο 21/4/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 31/3/2018Άλγεβρα
Σάββατο 14/4/2018Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 21/4/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018Φυσική Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 31/3/2018Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 14/4/2018Λατινικά Γ΄
Σάββατο 21/4/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018Αρχαία Άγνωστο
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Σάββατο 31/3/2018
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/4/2018
(6-8 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 21/4/2018
(4-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 28/4/2018
(6-8 μ.μ.)
Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 31/3/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 21/4/2018
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 31/3/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 21/4/2018
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 31/3/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 21/4/2018
(5-6 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 28/4/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά


Σάββατο 17/3/2018 (απόγευμα)
2η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.13/1/2018 έως 3/3/2018
2ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 13/1/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018Χημεία Πρ.
Σάββατο 03/2/2018Βιολογία Πρ.
Σάββατο 10/2/2018Φυσική Πρ.
Σάββατο 24/2/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 13/1/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 03/2/2018Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 10/2/2018A.O.Θ.
Σάββατο 24/2/2018Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 13/1/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018Λατινικά
Σάββατο 03/2/2018Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 10/2/2018Ιστορία Πρ.
Σάββατο 24/2/2018Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 13/1/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 03/2/2018Άλγεβρα
Σάββατο 10/2/2018Φυσική Πρ.
Σάββατο 24/2/2018Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 03/3/2018-----
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 13/1/2018Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 03/2/2018-----
Σάββατο 10/2/2018Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 24/2/2018Λατινικά Γ΄
Σάββατο 03/3/2018-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Σάββατο 13/1/2018
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 20/1/2018
(4-6 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 03/2/2018
(4-6 μ.μ.)
Χημεία
Σάββατο 10/2/2018
(6-8 μ.μ.)
Άλγεβρα
Σάββατο 24/2/2018
(6-8 μ.μ.)
Γεωμετρία
Σάββατο 03/3/2018
(4-6 μ.μ.)
Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 13/1/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 20/1/2018-----
Σάββατο 03/2/2018
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 10/2/2018
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/2/2018-----
Σάββατο 03/3/2018
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 13/1/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 20/1/2018-----
Σάββατο 03/2/2018
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 10/2/2018
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/2/2018-----
Σάββατο 03/3/2018
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 13/1/2018
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 20/1/2018-----
Σάββατο 03/2/2018
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 10/2/2018
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 24/2/2018-----
Σάββατο 03/3/2018
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά


Σάββατο 9/12/2017 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.7/10/2017 έως 25/11/2017
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 07/10/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017Βιολογία Πρ.
Σάββατο 21/10/2017Χημεία Πρ.
Σάββατο 04/11/2017Φυσική Πρ.
Σάββατο 11/11/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 07/10/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 21/10/2017Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 04/11/2017A.O.Θ.
Σάββατο 11/11/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 07/10/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017Βιολογία Γ.Π.
Σάββατο 21/10/2017Λατινικά
Σάββατο 04/11/2017Ιστορία Πρ.
Σάββατο 11/11/2017Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 07/10/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 21/10/2017Άλγεβρα
Σάββατο 04/11/2017Φυσική Πρ.
Σάββατο 11/11/2017Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 25/11/2017Χημεία
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 07/10/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 21/10/2017-----
Σάββατο 04/11/2017Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 11/11/2017Λατινικά Γ΄
Σάββατο 25/11/2017-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ. ή 6-8 μ.μ.)
Σάββατο 07/10/2017
(6-8 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14/10/2017
(4-6 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 21/10/2017
(4-6 μ.μ.)
Χημεία
Σάββατο 04/11/2017
(6-8 μ.μ.)
Άλγεβρα
Σάββατο 11/11/2017
(6-8 μ.μ.)
Γεωμετρία
Σάββατο 25/11/2017
(4-6 μ.μ.)
Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 07/10/2017
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/10/2017
(5-6 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 21/10/2017
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 04/11/2017
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 25/11/2017
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 07/10/2017
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/10/2017
(5-6 μ.μ.)
Φυσική
Σάββατο 21/10/2017
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 04/11/2017
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 25/11/2017
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ. ή 6-7 μ.μ.)
Σάββατο 07/10/2017
(6-7 μ.μ.)
Μαθηματικά
Σάββατο 14/10/2017
(5-6 μ.μ.)
-----
Σάββατο 21/10/2017
(5-6 μ.μ.)
Αρχαία
Σάββατο 04/11/2017
(6-7 μ.μ.)
Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 25/11/2017
(5-6 μ.μ.)
Μαθηματικά


31/8/2017 έως 9/9/2017
Διαγωνίσματα Σεπτεμβρίου (Επαναληπτικά καλοκαιρινών τμημάτων εφ΄ όλης της ύλης):
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Πέμπτη 31/8/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 1/9/2017Φυσική Πρ.
Παρασκευή 8/9/2017Χημεία Πρ.
Σάββατο 9/9/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Πέμπτη 31/8/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 1/9/2017A.O.Θ.
Παρασκευή 8/9/2017Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 9/9/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πέμπτη 31/8/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 1/9/2017Λατινικά
Παρασκευή 8/9/2017Ιστορία Πρ.
Σάββατο 9/9/2017Αρχαία Πρ.


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017, ΝΕΟ WEBSITE

To 1998 τα φροντιστήρια ΑΝΟΔΟΣ πρωτοπορώντας για μια ακόμα φορά εγκαινίασαν το νέο τους site. Από τότε έγιναν αρκετές αναβαθμίσεις και εμπλουτισμοί, με σημαντικότερη το 2010 την και πάλι πρωτοπόρα εφαρμογή της online ενημέρωσης γονέων και μαθητών που αφορά στην συνολικότερη πρόοδο των μαθητών μας.
Φτάσαμε λοιπόν στο 2017 όπου οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας επιτάσσουν άλλη μια εκ βάθρων αυτή τη φορά αναβάθμιση του site. Με νέο, πιο ελκυστικό και προπάντων λειτουργικό σχεδιασμό φτιάξαμε ένα σύγχρονο site, με καινούργια δομή, πολλές νέες δυνατότητες και καταπληκτική εμφάνιση. Η κυριότερη αναβάθμισή του όμως είναι ότι σχεδιάστηκε εξ αρχής ως "responsive", δηλαδή προσαρμόζεται η εμφάνισή του ανάλογα με τη συσκευή που μπαίνει ο χρήστης. Έτσι είτε μπαίνετε από κινητό, είτε από tablet, είτε από laptop, είτε από pc θα απολαμβάνετε μια άνετη και ξεκούραστη πλοήγηση, αφού το site προσαρμόζεται μόνο του στη συσκευή σας. Καλή πλοήγηση λοιπόν...Παρασκευή 14/7/2017 (απόγευμα)
Καλοκαιρινή Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.18/3/2017 έως 22/4/2017
3ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 19/3/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 01/4/2017Χημεία Πρ.
Σάββατο 08/4/2017Φυσική Πρ.
Σάββατο 22/4/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Σάββατο 19/3/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 01/4/2017Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 08/4/2017A.O.Θ.
Σάββατο 22/4/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-7 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 19/3/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 01/4/2017Λατινικά
Σάββατο 08/4/2017Ιστορία Πρ.
Σάββατο 22/4/2017Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Σάββατο 19/3/2017Άλγεβρα
Σάββατο 01/4/2017Φυσική Γ.Π.
Σάββατο 08/4/2017Μαθηματικά Πρ.
Σάββατο 22/4/2017Φυσική Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σάββατο 19/3/2017-----
Σάββατο 01/4/2017Αρχαία Γνωστό
Σάββατο 08/4/2017Αρχαία Άγνωστο
Σάββατο 22/4/2017Λατινικά Γ΄
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 4-6 μ.μ.)
Σάββατο 19/3/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 01/4/2017Φυσική
Σάββατο 08/4/2017Χημεία
Σάββατο 22/4/2017Άλγεβρα
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 19/3/2017Μαθηματικά
Σάββατο 01/4/2017Αρχαία
Σάββατο 08/4/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 22/4/2017Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 19/3/2017Μαθηματικά
Σάββατο 01/4/2017Αρχαία
Σάββατο 08/4/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 22/4/2017Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 5-6 μ.μ.)
Σάββατο 19/3/2017Μαθηματικά
Σάββατο 01/4/2017Αρχαία
Σάββατο 08/4/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 22/4/2017Μαθηματικά


Κυριακή 12/3/2017 (απόγευμα)
2η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.16/2/2017 ΤΣΙΚΝΟ-ΠΕΜΠΤΗ

Θα γίνει ΜΕΓΑ ΦΑΓΟΠΟΤΙ στο χώρο του Φροντιστηρίου στις 7:00 μ.μ.
Εμείς θα βάλουμε τα σουβλάκια, τις πίτες, τις πατάτες, τα αναψυκτικά και ότι άλλο απαιτεί η μέρα.
Εσείς θα φέρετε τη διάθεση και την όρεξη.
Σας περιμένουμε...8/1/2017 έως 19/2/2017
2ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-1 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Βιολογία Πρ.
Κυριακή 22/1/2017Χημεία Πρ.
Κυριακή 05/2/2017Φυσική Πρ.
Κυριακή 19/2/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-1 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Βιολογία Γ.Π.
Κυριακή 22/1/2017Ανάπτυξη Εφαρμογών
Κυριακή 05/2/2017A.O.Θ.
Κυριακή 19/2/2017Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-1 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Βιολογία Γ.Π.
Κυριακή 22/1/2017Λατινικά
Κυριακή 05/2/2017Αρχαία Πρ.
Κυριακή 19/2/2017Ιστορία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Θετικών Σπουδών
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Φυσική Γ.Π.
Κυριακή 22/1/2017Άλγεβρα
Κυριακή 05/2/2017Φυσική Πρ.
Κυριακή 12/2/2017Χημεία
Κυριακή 19/2/2017Μαθηματικά Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Αρχαία Γνωστό
Κυριακή 22/1/2017-----
Κυριακή 05/2/2017Αρχαία Άγνωστο
Κυριακή 12/2/2017Λατινικά Γ΄
Κυριακή 19/2/2017-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Κυριακή 08/1/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 15/1/2017Φυσική
Κυριακή 22/1/2017Χημεία
Κυριακή 05/2/2017Άλγεβρα
Κυριακή 12/2/2017Αρχαία
Κυριακή 19/2/2017Γεωμετρία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 08/1/2017Μαθηματικά
Κυριακή 15/1/2017Φυσική
Κυριακή 22/1/2017Αρχαία
Κυριακή 05/2/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 12/2/2017Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 08/1/2017Μαθηματικά
Κυριακή 15/1/2017Φυσική
Κυριακή 22/1/2017Αρχαία
Κυριακή 05/2/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 12/2/2017Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 08/1/2017Μαθηματικά
Κυριακή 15/1/2017-----
Κυριακή 22/1/2017Αρχαία
Κυριακή 05/2/2017Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 12/2/2017Μαθηματικά


Κυριακή 11/12/2016 (απόγευμα)
1η Ενημέρωση Γονέων:
Η γραμματεία του φροντιστηρίου θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, λίγες μέρες πριν, ώστε να ενημερώσει για την ώρα του ραντεβού. Οι γονείς, αφού παραλάβουν το φάκελο με τα διαγωνίσματα, τεστ και προφορικούς βαθμούς, θα ενημερωθούν από όλους τους καθηγητές ξεχωριστά.9/10/2016 έως 27/11/2016
1ος κύκλος Διαγωνισμάτων:
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Βιολογία Πρ.
Κυριακή 23/10/2016Χημεία Πρ.
Κυριακή 06/11/2016Φυσική Πρ.
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Βιολογία Γ.Π.
Κυριακή 23/10/2016Ανάπτυξη Εφαρμογών
Κυριακή 06/11/2016A.O.Θ.
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Βιολογία Γ.Π.
Κυριακή 23/10/2016Λατινικά
Κυριακή 06/11/2016Ιστορία Πρ.
Κυριακή 20/11/2016Αρχαία Πρ.
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Θετικών Σπουδών
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Φυσική Γ.Π.
Κυριακή 23/10/2016Άλγεβρα
Κυριακή 06/11/2016Φυσική Πρ.
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά Πρ.
Κυριακή 27/11/2016Χημεία
B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Αρχαία Γνωστό
Κυριακή 23/10/2016-----
Κυριακή 06/11/2016Αρχαία Άγνωστο
Κυριακή 20/11/2016Λατινικά Γ΄
Κυριακή 27/11/2016-----
A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-12 π.μ.)
Κυριακή 09/10/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 16/10/2016Φυσική
Κυριακή 23/10/2016Χημεία
Κυριακή 06/11/2016Άλγεβρα
Κυριακή 20/11/2016Γεωμετρία
Κυριακή 27/11/2016Αρχαία
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 09/10/2016Μαθηματικά
Κυριακή 16/10/2016Φυσική
Κυριακή 23/10/2016Αρχαία
Κυριακή 06/11/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά
B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 09/10/2016Μαθηματικά
Κυριακή 16/10/2016Φυσική
Κυριακή 23/10/2016Αρχαία
Κυριακή 06/11/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά
A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 10-11 π.μ.)
Κυριακή 09/10/2016Μαθηματικά
Κυριακή 16/10/2016-----
Κυριακή 23/10/2016Αρχαία
Κυριακή 06/11/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Κυριακή 20/11/2016Μαθηματικά


1/9/2016 έως 10/9/2016
Διαγωνίσματα Σεπτεμβρίου (Επαναληπτικά καλοκαιρινών τμημάτων εφ΄ όλης της ύλης):
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Θετικών Σπουδών
Πέμπτη 1/9/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 2/9/2016Φυσική Πρ.
Παρασκευή 9/9/2016Χημεία Πρ.
Σάββατο 10/9/2016Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Οικονομίας & Πληροφορικής
Πέμπτη 1/9/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 2/9/2016A.O.Θ.
Παρασκευή 9/9/2016Ανάπτυξη Εφαρμογών
Σάββατο 10/9/2016Μαθηματικά Πρ.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Ώρα εξέτασης 11-1 μ.μ.)
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πέμπτη 1/9/2016Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 2/9/2016Λατινικά
Παρασκευή 9/9/2016Ιστορία Πρ.
Σάββατο 10/9/2016Αρχαία Πρ.


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 !!!
Έναρξη Καλοκαιρινών τμημάτων: Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016
Έναρξη Χειμερινών τμημάτων: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 20163/3/2016 ΤΣΙΚΝΟ-ΠΕΜΠΤΗ

Θα γίνει ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ στο χώρο του Φροντιστηρίου στις 8:00 μ.μ.
Είστε καλεσμένοι όλοι μασκαρεμένοι ή όχι.
Εμείς θα βάλουμε τον DJ, τα φωτορυθμικά, την ηχητική κάλυψη, τις πίτσες και τα αναψυκτικά.
Εσείς θα φέρετε τη διάθεση για ξέφρενο αποκριάτικο ξεφάντωμα και χορό
Σας περιμένουμε...


© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος