ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 30η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές. Και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου περιλαμβάνουν μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Γυμ Β΄ Γυμ Γ΄ Γυμ
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
α) Γλωσσική Διδασκαλία (3-2-2)
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία (2)
5 4 4
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από το πρωτότυπο) (2)
β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (από μετάφραση) (2)
4 4 4
Μαθηματικά444
Φυσική122
Χημεία-11
Βιολογία111
Γεωλογία-Γεωγραφία12-
Ιστορία222
Θρησκευτικά222
Αγγλικά222
Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά222
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή--2
Οικιακή Οικονομία1--
Φυσική Αγωγή222
Τεχνολογία και Πληροφορική
α) Τεχνολογία (1)
β) Πληροφορική (2-1-1)
322
Τέχνες και πολιτιστικές δραστηριότητες
α) Μουσική (1)
β) Καλλιτεχνικά (1)
222
ΣΥΝΟΛΟ323232
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις είναι επτά: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Βιολογία, 6) Ιστορία και 7) Αγγλικά.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Και στο 2ο τετράμηνο προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα με εξαίρεση:
(α) των μαθημάτων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, Χημείας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, Θρησκευτικών και Οικιακής Οικονομίας, στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης,
(β) του μαθήματος της Πληροφορικής, στο οποίο ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης, αντί για ωριαία γραπτή εξέταση και
(γ) των μαθημάτων της Μουσικής, των Καλλιτεχνικών και της Φυσικής Αγωγής, στα οποία δεν διεξάγεται καμία γραπτή ωριαία εξέταση

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα επτά παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης του Ιουνίου.

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει προφορικούς βαθμούς τετραμήνων 18 και 16 και στο τέλος γράψει 12, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+16+12)/3=15,3
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

Οι γραπτές εξετάσεις στο Γυμνάσιο γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία (13) τουλάχιστον.
Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα εκείνα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον, όμως, ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και επαναλαμβάνει την τάξη.

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου στο Γυμνάσιο σκοπό έχει να μάθει στον μαθητή το σωστό τρόπο διαβάσματος. Επιπλέον στόχος είναι να πάρει γερές βάσεις ειδικά στα βασικά μαθήματα όπως η Γλώσσα (Έκθεση), τα Μαθηματικά, η Φυσική και τα Αρχαία.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος