ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 30η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές. Και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου περιλαμβάνουν μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Γυμ Β΄ Γυμ Γ΄ Γυμ
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
α) Γλωσσική Διδασκαλία (3-2-2)
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία (2)
5 4 4
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από το πρωτότυπο) (2)
β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (από μετάφραση) (2)
444
Μαθηματικά444
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (1-2-2)
β) Χημεία (0-1-1)
γ) Βιολογία (1-1-1)
δ) Γεωγραφία (1-2-0)
36 4
Οικιακή Οικονομία2--
Ιστορία222
Κοινωνική και πολιτική αγωγή--2
Θρησκευτικά222
Αγγλικά222
Γαλλικά ή Γερμανικά222
Φυσική Αγωγή222
Τεχνολογία και Πληροφορική
α) Τεχνολογία (1)
β) Πληροφορική (1)
222
Τέχνες και πολιτιστικές δραστηριότητες
α) Μουσική (1)
β) Καλλιτεχνικά (1)
222
ΣΥΝΟΛΟ323232
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις είναι τέσσερα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα τέσσερα παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

Οι γραπτές εξετάσεις στο Γυμνάσιο γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει:
α) σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13)
Αν δεν πληρείται καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου στο Γυμνάσιο σκοπό έχει να μάθει στον μαθητή το σωστό τρόπο διαβάσματος. Επιπλέον στόχος είναι να πάρει γερές βάσεις ειδικά στα βασικά μαθήματα όπως η Γλώσσα (Έκθεση), τα Μαθηματικά και τα Αρχαία.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος