ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές και αποτελεί τη βάση για την επιλογή των ομάδων προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η τάξη αυτή είναι συνέχεια της γυμνασιακής εκπαίδευσης. Η Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
9
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Ιστορία2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία - Πολ. Θεσμοί & Δίκαιο - Κοινωνιολoγία)3
Θρησκευτικά2
Ερευνητική εργασία (Project)2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή2
ΣΥΝΟΛΟ33
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΩΡΕΣ
Επιλογή ενός ανάμεσα στα μαθήματα:
α) Εφαρμογές Πληροφορικής
β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία
2
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

Στα μαθήματα "Ερευνητική εργασία (Project)" και "Φυσική Αγωγή" που δεν εξετάζονται γραπτώς η βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας στα δυο τετράμηνα.
Οι γραπτές εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα) τότε δεν προάγεται και εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της Α΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ούτε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου από την Α΄ Λυκείου είναι απαραίτητη, γιατί σ΄ αυτή την τάξη μπαίνουν οι βάσεις σε όλα τα μαθήματα που θα εξεταστεί Πανελλαδικά ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον υπάρχει περισσότερος χρόνος για να καλυφθούν κενά και οι βασικές γνώσεις να γίνουν κτήμα του μαθητή.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος