ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 20η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές και αποτελεί τη βάση για την επιλογή των ομάδων προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η τάξη αυτή είναι συνέχεια της γυμνασιακής εκπαίδευσης. Η Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τριών (35) ωρών εβδομαδιαίως.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
9
Θρησκευτικά2
Ιστορία2
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Αγγλικά3
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Φυσική Αγωγή2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)2
Εφαρμογές Πληροφορικής2
ΣΥΝΟΛΟ35
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές εξετάσεις είναι οκτώ: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3ωρη συνεξέταση), 3) Άλγεβρα, 4) Γεωμετρία, 5) Ιστορία, 6) Φυσική, 7) Χημεία και 8) Αγγλικά.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο και ένα στο 2ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος της χρονιάς ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός μέσος όρος Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου από την Α΄ Λυκείου είναι απαραίτητη, γιατί σ΄ αυτή την τάξη μπαίνουν οι βάσεις σε όλα τα μαθήματα που θα εξεταστεί Πανελλαδικά ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου, δίνει εξετάσεις με θέματα από Τράπεζα Θεμάτων και μετράει ο βαθμός για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον υπάρχει περισσότερος χρόνος για να καλυφθούν κενά και οι βασικές γνώσεις να γίνουν κτήμα του μαθητή.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος