ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους μαθητές και αποτελεί τη βάση για την επιλογή των ομάδων προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η τάξη αυτή είναι συνέχεια της γυμνασιακής εκπαίδευσης. Η Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
9
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Ιστορία2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία - Πολ. Θεσμοί & Δίκαιο - Κοινωνιολoγία)3
Θρησκευτικά2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (Project)2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή2
ΣΥΝΟΛΟ33
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΩΡΕΣ
Επιλογή ενός ανάμεσα στα μαθήματα:
α) Εφαρμογές Πληροφορικής
β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
δ) Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία Θεατρολογίας)
2
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές εξετάσεις είναι οκτώ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ιστορία, Φυσική, Χημεία και Πολιτική Παιδεία.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα οκτώ παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

Οι γραπτές εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται και εκτός της Φυσικής αγωγής..
Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 τότε δεν προάγεται και εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της Α΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ούτε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου από την Α΄ Λυκείου είναι απαραίτητη, γιατί σ΄ αυτή την τάξη μπαίνουν οι βάσεις σε όλα τα μαθήματα που θα εξεταστεί Πανελλαδικά ο μαθητής στη Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον υπάρχει περισσότερος χρόνος για να καλυφθούν κενά και οι βασικές γνώσεις να γίνουν κτήμα του μαθητή.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος