ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού
● Θετικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, οικονομικές, πληροφορικής ή επιστήμες υγείας.
● Ανθρωπιστικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού χωρίζονται σε υποχρεωτικά και προσανατολισμού. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας είναι 30 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα προσανατολισμού είναι 5 ώρες την εβδομάδα.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
6
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Ιστορία2
Φιλοσοφία2
Εισαγωγή στις Αρχές Επιστ. Η/Υ1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία - Πολ. Θεσμοί - Δίκαιο)2
Θρησκευτικά2
Ερευνητική εργασία (Project)1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή1
ΣΥΝΟΛΟ30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Φυσική Προσανατολισμού3
Μαθηματικά Προσανατολισμού2
ΣΥΝΟΛΟ5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικ. Επιστήμη, Πολ. Επιστήμη)2
ΣΥΝΟΛΟ5
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου

π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5

Στα μαθήματα "Ερευνητική εργασία (Project)" και "Φυσική Αγωγή" που δεν εξετάζονται γραπτώς η βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας στα δυο τετράμηνα.
Οι γραπτές εξετάσεις στην B΄ Λυκείου γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 (στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα) τότε δεν προάγεται και εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της B΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ούτε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος