ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού
● Θετικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, οικονομικές, πληροφορικής ή επιστήμες υγείας.
● Ανθρωπιστικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού χωρίζονται σε υποχρεωτικά και προσανατολισμού. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας είναι 30 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα προσανατολισμού είναι 5 ώρες την εβδομάδα.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
6
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ2
Ιστορία2
Φιλοσοφία2
Θρησκευτικά2
Αγγλικά2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή1
ΣΥΝΟΛΟ30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Φυσική Προσανατολισμού2
Μαθηματικά Προσανατολισμού3
ΣΥΝΟΛΟ5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3
Λατινικά2
ΣΥΝΟΛΟ5
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές εξετάσεις είναι οκτώ:
Για όλους τους μαθητές: 1) Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3ωρη συνεξέταση), 2) Ιστορία, 3) Βιολογία, 4) Άλγεβρα, 5) Γεωμετρία και 6) Αγγλικά.
Μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: 7) Φυσική Προσανατολισμού και 8) Μαθηματικά Προσανατολισμού.
Μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών: 7) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και 8) Λατινικά.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο και ένα στο 2ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δοκιμασία.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στο τέλος της χρονιάς ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός μέσος όρος Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου στην Β΄ Λυκείου είναι επιτακτική, γιατί από αυτή την τάξη αρχίζουν και μαθήματα Γ΄ Λυκείου (διετής κύκλος σπουδών) στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι ο μαθητής είναι σε θέση (σε συνδυασμό με την καλοκαιρινή προετοιμασία) να ολοκληρώσει την ύλη της Γ΄ Λυκείου έγκαιρα κάνοντας πολλές επαναλήψεις και αφομοιώνοντας πιο εύκολα την μεγάλη ύλη της Γ΄ Λυκείου.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος