ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο περιόδους (Τετράμηνα). Στο τέλος κάθε τετραμήνου γίνεται αξιολόγηση και παίρνουν βαθμούς οι μαθητές.
Α΄ τετράμηνο: 1η Σεπτεμβρίου έως 20η Ιανουαρίου   
Β΄ τετράμηνο: 21η Ιανουαρίου έως 16η Μαΐου

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού
● Θετικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν θετικές, οικονομικές, πληροφορικής ή επιστήμες υγείας.
● Ανθρωπιστικών Σπουδών: για τους μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές σπουδές.
Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού χωρίζονται σε υποχρεωτικά και προσανατολισμού. Τα υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας είναι 30 ώρες την εβδομάδα και τα μαθήματα προσανατολισμού είναι 5 ώρες την εβδομάδα.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ
Ελληνική Γλώσσα
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2)
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2)
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2)
6
Μαθηματικά
α) Άλγεβρα (3)
β) Γεωμετρία (2)
5
Φυσικές Επιστήμες
α) Φυσική (2)
β) Χημεία (2)
γ) Βιολογία (2)
6
Ιστορία2
Φιλοσοφία2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία2
Θρησκευτικά2
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες (Project)1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)2
Φυσική Αγωγή1
ΣΥΝΟΛΟ30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Φυσική Προσανατολισμού3
Μαθηματικά Προσανατολισμού2
ΣΥΝΟΛΟ5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικ. Επιστήμη, Πολ. Επιστήμη)2
ΣΥΝΟΛΟ5
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του χρόνου (τον Ιούνιο) στις προαγωγικές εξετάσεις είναι έξι:
Για όλους τους μαθητές: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, Ιστορία, Βιολογία.
Μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, Φυσική Προσανατολισμού και Μαθηματικά Προσανατολισμού.
Μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών: Άλγεβρα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών.
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Για τα έξι παραπάνω μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο του προφορικού βαθμού και του βαθμού της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου π.χ. αν κάποιος μαθητής έχει μέσο όρο προφορικών 18 και γράψει 11, τότε στο μάθημα αυτό θα έχει μέσο όρο (18+11)/2=14,5
Για τα υπόλοιπα μαθήματα ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των τετραμήνων.

Οι γραπτές εξετάσεις στην Β΄ Λυκείου γίνονται με την ευθύνη των καθηγητών του σχολείου (θέματα, διόρθωση, βαθμολόγηση).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται και εκτός της Φυσικής αγωγής..
Αν ένας μαθητής δεν συμπληρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 9,5 τότε δεν προάγεται και εξετάζεται ξανά ως μετεξεταστέος.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο βαθμός της B΄ Λυκείου δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της βαθμολογίας του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ούτε για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου στην Β΄ Λυκείου είναι επιτακτική, γιατί από αυτή την τάξη αρχίζουν και μαθήματα Γ΄ Λυκείου (διετής κύκλος σπουδών) στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι ο μαθητής είναι σε θέση (σε συνδυασμό με την καλοκαιρινή προετοιμασία) να ολοκληρώσει την ύλη της Γ΄ Λυκείου έγκαιρα κάνοντας πολλές επαναλήψεις και αφομοιώνοντας πιο εύκολα την μεγάλη ύλη της Γ΄ Λυκείου.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος