Γκύζη 14 - Αθήνα - Τηλ. 210.64.52.777
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Συμπληρώνετε μόνο τα άσπρα κουτάκια. Μετά από κάθε συμπλήρωση βαθμού πατήστε το πλήκτρο 'ΤΑΒ' για να γίνει υπολογισμός και να αλλάξετε πεδίο.

Προφορικός Α' Τετραμήνου :  Γράψτε τον προφορικό βαθμό του Α τετραμήνου.
Προφορικός Β' Τετραμήνου :  Γράψτε τον προφορικό βαθμό του Β τετραμήνου.
Γραπτά :  Γράψτε τον γραπτό βαθμό που πήρατε στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ειδικά Μαθήματα :  Γράψτε σε κάθε πεδίο τον βαθμό που πήρατε στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
             

 

 
   
             
Μαθήματα Προφορικός Α' Τετραμήνου Προφορικός Β' Τετραμήνου Μ.Ο. Προφορ. Γραπτά Προσαρμ. Προφορ. Βαθμός Πρόσβασης
 
Βασικό 1    
  Βασικό 2 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 2 Μόρια :
Βασικό 1    
  Βασικό 2 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 2 Μόρια :
Βασικό 1    
  Βασικό 2 Μόρια :
Βασικό 1    
  Βασικό 2 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 Μόρια :
  Ειδικό μάθημα με συντελεστή 2 Μόρια :