ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΔΙΩΝ

Από τις τρεις ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ποια είναι αυτή που είναι η ποιο κατάλληλη για να συγκεντρώσω τα περισσότερα ΜΟΡΙΑ για τη σχολή προτίμησής μου ;
Σ΄ αυτό το ερώτημα απάντηση δίνουν τα παρακάτω :Από τη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1ο Επιστημονικό Πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
π.χ. Δικηγόρος, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Δημοσιογράφος, Δάσκαλος κ.λ.π.

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστκά κ.λ.π.

Και στα άλλα Επιστημονικά Πεδία με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Από τη ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Επιστήμες
π.χ. Μαθηματικός, Γεωπόνος, Πληροφορική, Βιολόγος, Στρατιωτικός κ.λ.π.

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Υγείας
π.χ. Ιατρός, Νοσηλευτής, Κτηνίατρος, Βιολόγος, Οδοντίατρος κ.λ.π.
4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες
π.χ. Μηχανολόγος, Αρχιτέκτονας, Πληροφορική, Στρατιωτικός κ.λ.π.
5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστικά κ.λ.π.

Και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
2ο Επιστημονικό Πεδίο

Θετικές Επιστήμες
π.χ. Μαθηματικός, Γεωπόνος, Πληροφορική, Βιολόγος, Στρατιωτικός κ.λ.π.

4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες
π.χ. Μηχανολόγος, Αρχιτέκτονας, Πληροφορική, Στρατιωτικός κ.λ.π.
5ο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
π.χ. Οικονομολόγος, Λογιστής, Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τουριστκά κ.λ.π.

Και στα άλλα Επιστημονικά Πεδία με μικρότερες πιθανότητες επιτυχίας.


Όταν ο μαθητής έχει επιλέξει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ μπορεί να δηλώσει σχολές από το 5ο Επιστημονικό πεδίο, χωρίς απώλεια μορίων από όποια κατεύθυνση και αν προέρχεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα φαίνονται τα επιστημονικά πεδία που "απαιτούν" τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της κάθε κατεύθυνσης και επομένως μπορούν να δηλωθούν από οποιοδήποτε υποψήφιο της κατεύθυνσης αυτής ανεξάρτητα από το 2ο μάθημα γενικής παιδείας που έχει επιλέξει, χωρίς να χάνει μόρια.

Στις επόμενες στήλες φαίνονται τα επιστημονικά πεδία που μπορούμε να δηλώσουμε ανάλογα με το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας που θα επιλέξουμε. Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε απώλεια μορίων εκτός από τις σχολές του 5ου Επιστημονικού πεδίου, ο υποψήφιος των οποίων θα εξεταστεί σε 7 αντί για 6 μαθήματα (Επιπλέον Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

 
 

Τα επιπλέον πεδία που μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το 2ο μάθημα Γ.Π.

Με τα μαθήματα της κατεύθυνσής του

Με Φυσική Γ.Π. Με Μαθηματικά Γ.Π. Με Ιστορία Γ.Π. Με Βιολογία Γ.Π.

Θεωρητική Κατεύθυνση
1ο πεδίο
(Αρχαία Κατ. 13%)
(Ιστορία Κατ. 7%)

-----

2ο πεδίο
4ο πεδίο
5ο πεδίο (+Α.Ο.Θ.)

----- 3ο πεδίο

Θετική Κατεύθυνση
2ο - 4ο πεδίο
(Μαθηματικά Κατ. 13%)
(Φυσική Κατ. 7%)
3ο πεδίο
(Βιολογία Κατ. 13%)
(Χημεία Κατ. 7%)

-----

5ο πεδίο (+Α.Ο.Θ.)

1ο πεδίο -----

Τεχνολογική Κατεύθυνση
2ο - 4ο πεδίο
(Μαθηματικά Κατ. 13%)
(Φυσική Κατ. 7%)

-----

5ο πεδίο (+Α.Ο.Θ.)

1ο πεδίο 3ο πεδίο